Met Brandbarometer brandveiligheid in eigen huis verbeteren

17 maart 2022
Door regio: Noord- en Oost-Gelderland

Om het aantal branden, slachtoffers en schade te verminderen, werken Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland (VNOG) en Interpolis samen aan een Brandbarometer. Een nieuw instrument dat het brandrisico van woonhuizen berekent. Op basis van de uitkomsten van de Brandbarometer krijgen bewoners bijpassende adviezen, zodat zij zelf aan de slag kunnen om de brandveiligheid van hun eigen woonsituatie te verbeteren.

De brandweer en verzekeraars krijgen jaarlijks duizenden meldingen van brand in een woning. Vaak is er alleen materiële schade. Toch vallen ook ieder jaar honderden gewonden en tientallen dodelijke slachtoffers. Meer inzet op preventie moet inwoners stimuleren om zelf in actie te komen om de woonomgeving veiliger te maken.

“Het idee van de Brandbarometer is geïnspireerd door de bestaande Inbraakbarometer van Interpolis. Hiermee kun je met je postcode het inbraakrisico in jouw buurt aflezen”, vertelt Sanne de Laat-Koevoets, directeur Particulieren bij Interpolis. “Daarmee proberen we inbraakpreventie te stimuleren. Ook met deze Brandbarometer kunnen we het risico op brand berekenen en preventieve maatregelen aanmoedigen.” Bij de Brandbarometer ontvangen bewoners een op maat gemaakt advies op basis van hun woonsituatie.

Starten met een pilot

Vooralsnog is de Brandbarometer beschikbaar voor een selectief aantal inwoners van Noord- en Oost-Gelderland. Deze inwoners zijn geselecteerd op basis van een aantal specifieke woonkenmerken, omdat de Brandbarometer op dit moment nog niet van toepassing is op elke woningtype. De bewoners ontvangen via hun gemeente een brief met uitnodiging voor deelname.

Risicobewust en datagestuurd

Diemer Kransen, directeur VNOG: “Openbare data met specifieke kenmerken van de woning, zoals het bouwjaar, worden gekoppeld met de gegevens van het Risicoprofiel Brandweer. Daarnaast vullen deelnemers zelf aan wat zij in huis hebben. Hangen er bijvoorbeeld (gekoppelde) rookmelders en is er een open haard aanwezig. En ook wordt gevraagd naar het huidige brandveilige gedrag van de bewoners. Hoe vaak laten zij bijvoorbeeld de schoorsteen vegen, hebben en oefenen zij een vluchtplan en sluiten zij de binnendeuren in huis. In de adviezen krijgen deelnemers te horen wat zij al goed doen, maar ook waar er op deze specifieke kenmerken nog punten te verbeteren zijn.

Het ‘Risicoprofiel Brandweer’ is een innovatief hulpmiddel van de VNOG waarin de risico’s van gebouwen op basis van data in kaart zijn gebracht. Diemer Kransen is enthousiast: “Bij het geven van inzicht op basis van data lopen zowel de VNOG als Interpolis voorop. Met de publiek-private samenwerking tussen VNOG en Interpolis wordt deze informatie benut om mensen meer bewust te maken van de brandrisico’s. Natuurlijk komt de brandweer als het nodig is, maar mensen kunnen zelf veel doen om brand te voorkomen.” Dat geldt ook voor Interpolis, vertelt Sanne de Laat-Koevoets: “We verzekeren brandrisico’s en zijn er bij schade, maar graag willen we ook woningbranden voorkomen. Om schade te vermijden, maar vooral ook om het leed dat met een woningbrand gepaard gaat te voorkomen.”

Op 9 maart presenteerden de VNOG en Interpolis de Brandbarometer en is het convenant om de samenwerking rond de ontwikkeling van de Brandbarometer officieel te bekrachtigen ondertekend. De VNOG en Interpolis hebben afgesproken dat gegevens enkel die deelnemers delen enkel worden gebruikt voor het brandrisicoprofiel en een daarbij horend advies met preventiemaatregelen.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box