Jaarwisseling in Fryslân

01 januari 2022
Door regio: Fryslan

In dit persbericht geeft Veiligheidsregio Fryslân namens de geneeskundige diensten (Friese ziekenhuizen, ambulancediensten en Dokterswacht) en Brandweer Fryslân een beeld van het verloop van de jaarwisseling 2021-2022.

Friese ziekenhuizen

De nacht voor de Friese ziekenhuizen en Dokterswacht Friesland was qua drukte vergelijkbaar met vorig jaar, met een klein aantal meldingen door vuurwerk.

Er zijn vanuit de Friese ziekenhuizen geen meldingen van agressie en/of geweld tegen het personeel binnengekomen. Het personeel kon over het algemeen ongehinderd zijn werk doen.

Brandweer Fryslân

De brandweer is vanaf oudejaarsdag tot nieuwjaarsdag 08.00 uur rond 69 keer gealarmeerd. Dit is iets minder dan vorig jaar. Toen betrof het aantal alarmeringen 76, het jaar daarvoor was dit 83 keer. De meeste uitrukken waren in het Noordoosten van Fryslân.

Wim Kleinhuis: “Het was voor Brandweer Fryslân een drukke, maar beheersbare nacht. De jaarwisseling werd in sommige delen van onze provincie uitbundig gevierd, en op een aantal plekken werden hulpverleners door omstanders gehinderd bij het uitvoeren van hun werk. Heel erg vervelend en onnodig. Mede dankzij de ondersteuning van de politie hebben onze mensen hun werk goed kunnen doen. ”

De brandweer moest vooral uitrukken voor straatbranden. De grootste inzet is gepleegd bij een schuurbrand in Stiens, aan het begin van de avond. Omdat het onzeker was of er nog dieren in de schuur waren, is uit voorzorg opgeschaald naar middelbrand. Ter plaatse bleek dat er geen dieren in de schuur waren.

De samenwerking tussen de verschillende hulpdiensten is bij alle inzetten uitstekend verlopen.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box