Het Commando Plaats Incident (CoPI) oefent realistische scenario’s in Dalfsen

22 maart 2023
Door regio: IJsselland

Bij een grootschalig incident werken (hulp)diensten gecoördineerd met elkaar samen. Dit gebeurt vanuit een centrale plek, namelijk het Commando Plaats Incident (CoPI). In het CoPI zitten functionarissen van verschillende hulpdiensten die onder leiding van de leider CoPI samenwerken aan de incidentbestrijding. De komende twee weken wordt er geoefend aan deze samenwerking tijdens de CoPI-oefeningen op een vakantiepark in Dalfsen.

Onderlinge samenwerking

 

De werkgroep MOTO (Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen) organiseert jaarlijks verschillende oefeningen, waaronder de CoPI-oefeningen. In samenwerking met Waterschap Vechtstromen en Waterschap Drents Overijsselse Delta wordt er dit jaar geoefend in Dalfsen. Yorick van der Wit is coördinator van de werkgroep MOTO en vindt het belangrijk dat het CoPI oefent met partners zoals de waterschappen: “De onderlinge samenwerking met partners is tijdens incidentbestrijding ontzettend belangrijk. Hoogwater is bijvoorbeeld een groot risico in IJsselland door de ligging en de aanwezigheid van rivieren. Dit zorgt voor potentiële risico’s die veel impact zouden kunnen hebben. Het is daarom extra belangrijk dat we ons hierop voorbereiden en onze crisispartners goed kennen. We leren van elkaar en kunnen dankzij dit soort oefeningen de teamvaardigheden verbeteren.”

Bij één van de scenario’s speelt waterkwaliteit een grote rol. Waterschap Drents Overijsselse Delta is hierbij verantwoordelijk voor de kwaliteit van het water. Hendri Kruiter is crisiscoördinator bij het WDO Delta en is blij dat er wordt geoefend op het gebied van waterkwaliteit: “Als er schadelijke stoffen in het water terecht komen tijdens een incident kan dit grote gevolgen hebben voor de waterkwaliteit. Tijdens een incident, maar ook tijdens deze oefening is het belangrijk om gezamenlijk het probleem op te lossen samen met de betrokken hulpdiensten. Deze oefening is een mooi middel om die samenwerking met meerdere mensen tegelijk te oefenen.”

 

Vakantiepark als oefenlocatie

 

Anniek Helder is ook coördinator en vertegenwoordigt de GHOR bij de werkgroep MOTO. Zij is blij met het vakantiepark als oefenlocatie: “Het vakantiepark biedt veel mogelijkheden voor verschillende scenario’s. Zo kunnen we tijdens de scenario’s gebruik maken van de bungalows, het receptiegebouw en het zwembad. Ook zullen de deelnemers vooraf gemaakte foto’s en video’s te zien krijgen die het incident voor een groot deel in beeld brengen. We hopen de scenario’s op deze manier realistisch neer te kunnen zetten.”

De komende twee weken zullen er vier oefendagen plaatsvinden waarop er per dag drie scenario’s gespeeld zullen worden. Zo krijgen zoveel mogelijk crisisfunctionarissen uit IJsselland de kans om hun crisisfunctie te beoefenen.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box