Geen scootmobiel meer in de gang! Maar waar dan wel?

18 januari 2024
Door regio: Landelijk

In de nieuwe Omgevingswet die sinds 1 januari van kracht is, staat het glashelder: Het is verboden om in een woongebouw scootmobielen te parkeren in de vluchtroute.

Dat geldt ook voor andere brandgevaarlijke objecten die het vluchten kunnen belemmeren. “Denk bij ‘objecten’ aan tafels, bankjes en decoraties maar ook aan huisvuil en oud papier bijvoorbeeld”, licht Marcel Koene toe. Hij is expert risicobeheersing en spreekt namens Brandweer Nederland. “Maar wat als de galerij in jouw woongebouw ruimte genoeg heeft waardoor de scootmobiel echt niemand in de weg staat? Ofwel; ondanks deze, op het eerste gezicht zo duidelijke regel, is ook hier maatwerk noodzakelijk. In overleg is de scootmobiel misschien binnen in de woning te plaatsen. Gaat het om scootmobielen van meerdere gebruikers die bij elkaar in de buurt wonen? Dan is het inrichten van een berging of schuurtje wellicht een betere optie. Als maar voldaan wordt aan de vuistregel: houd de vlúchtroute vrij van obstakels. ”

Waarom aangescherpte regels

Eerst even naar hoofdstuk 6.2 van de Omgevingswet. Die gaat over brandveilig gebruik van bouwwerken. Want: mensen moeten immers veilig kunnen vluchten bij gevaar en de brandweer moet z’n werk kunnen doen bij brand. “De scootmobiel wordt in de tekst als voorbeeld genoemd om twee redenen”, verklaart Marcel Koene. “De gezamenlijke gang, waar zo’n scootmobiel vaak geplaatst wordt in een woongebouw, is meestal ook de vluchtroute. Daarbij komt dat een scootmobiel een accu heeft. Zo’n accu, ook die van een e-bike trouwens, levert op zichzelf al extra brandgevaar op. Soms is dit brandgevaar weggenomen, doordat de eigenaar z’n scootmobiel in een brandveilige box parkeert. Maar ook dan geldt, dat deze box de vluchtroute niet mag belemmeren.”

Ruimte voor het stallen van scootmobielen.

Wat is de juiste plek

Mensen die een scootmobiel nodig hebben, zijn vaak slecht ter been en daarom is het logisch dat zij dit vervoersmiddel graag vlak voor de eigen voordeur parkeren. Tegelijk begrijpen deze mensen ook dat daarmee de veiligheid van henzelf en anderen, niet in gevaar mag komen. “De verantwoordelijkheid blijft bij de eigenaar/gebruiker van het gebouw. Bij een huurwoning is dat de woningcorporatie en de bewoner. Met hen denken we graag mee over oplossingen voor uitzonderlijke situaties”, zo stelt de brandweer. “Eerst kijken we naar de woning van de scootmobielgebruiker. Mogelijk kan de scootmobiel in de eigen hal of een logeerkamertje staan. Voordeel is dat de gebruiker de scootmobiel dan in ieder geval altijd dichtbij heeft. Lukt dat nou niet, dan is er misschien een overdekte fietsenstalling of een schuurtje in de buurt waar ook een elektrisch laadpunt is. Wonen er meerdere gebruikers van scootmobielen dicht bij elkaar, dan is verder overleg met een Vereniging van eigenaren (VVE) of een woningcorporatie te adviseren.”

Voor vragen over brandveiligheid

Bij het tot stand komen van de aangescherpte regelgeving, zijn veel partijen betrokken geweest. Van Brandweer Nederland en brandonderzoekers van het Nederlands Instituut voor Publieke Veiligheid (NIPV) tot gemeenten, woningcorporaties, Verenigingen van eigenaren en inwoners. Ga voor vragen en het vinden van een oplossing eerst het gesprek aan met de eventuele eigenaar van de woning. Kom je er samen niet uit, of wil je advies over brandveiligheid, neem dan contact op met jouw veiligheidsregio.

Brandveiligheidstips opladen scootmobiel
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box