En óf Drenthe brandweervrouwen heeft!

28 april 2022
Door regio: Drenthe

Brandweer Meppel zoekt collega’s. Betrokken mannen en vrouwen die wonen of werken in Meppel en die optreden bij incidenten, als dat nodig is. We laten een aantal van hen aan het woord om meer te vertellen over het brandweerwerk en wat het voor hen betekent.

Wilde je altijd al bij de brandweer of is dat pas later gekomen?
Al ruim negen jaar maakt zij deel uit van het team van Meppel. In 2012, het jaar waarin Machtilda startte als medewerker op het secretariaat van de VRD. Haar broer was op dat moment al actief als brandweervrijwilliger. ‘Door hem kende ik het brandweervak ook vanuit een andere invalshoek. Het combineren van mijn werkzaamheden op het secretariaat met de repressieve dienst was dan ook mijn wens.’ Toen deze kans zich voordeed, greep Machtilda die met beide handen aan. ‘In 2013 startte ik met de opleiding manschap en de rest is geschiedenis,’ zegt de goedlachse Drentse.

Is er in de jaren dat je bij de brandweer bent veel veranderd?
‘Dat is er zeker,’ vertelt Machtilda, ‘Ontwikkelingen zijn er eigenlijk continue,’ geeft Machtilda aan, ‘Denk aan een inzet bij brand, door nieuwe inzichten zijn we tot de basisprincipes brand gekomen. Iets anders is dat we bij incidenten met gevaarlijke stoffen niet langer een chemiepak, maar een vuilwerkpak dragen. Het goed ver- en hérkennen van gevaren en problemen is nog belangrijker geworden.’ In een steeds veranderende omgeving, blijft het brandweer vak niet achter. ‘Daarnaast hebben we ook de technische hulpverlening in de breedste zin. Onder andere de voertuigen waaronder niet alleen de veiligheidsbeveiligingssystemen, zoals airbags en gordelspanners, maar ook de verdere ontwikkeling van alternatief aangedreven voertuigen brengen nieuwe veiligheidsrisico’s met zich mee waarop wij moeten inzetten.’

Wat maakt het werken bij de brandweer zo leuk?
‘Voor mij is dat de samenwerking met collega’s,’ vertelt Machtilda. ‘Je werkt in een team en met deze groep maak je dingen mee, die anderen niet snel zien of meemaken. Het uitvoeren van brandweerwerk schept een bijzondere onderlinge band, we zijn een hechte groep.’ Deze hechte band reikt verder dan alleen de teamleden zelf. Voor brandweervrijwilligers is de achterban, familie en naasten, erg belangrijk en ook daarvoor heeft de brandweer veel oog. ‘Zij maken bewust of onbewust deel uit van het werken bij de brandweer. Wanneer iemands partner, vader of naaste uitrukt, betekent dat ook iets voor hen. Regelmatig zijn er activiteiten van de personeelsvereniging waarbij ook zij actief worden betrokken.’

Wat zou jij tegen anderen willen zeggen om ze enthousiast te maken om zich aan te melden als postlid?
‘Doe het, meld je aan!’ antwoord Machtilda. ‘De brandweer geeft jou de kans om anderen te helpen, hulp te verlenen wanneer dat nodig is. En dat al vanaf dag één. Als aspirant mag je mee op uitruk, je kunt vrijwel altijd iets doen. Bovendien is brandweer werk een hele leuke hobby naast je werk of andere dagelijks activiteiten. Het is een betaalde bijbaan eigenlijk, want zowel de opleiding als oefen- en inzeturen worden vergoed.’ Binnen het team zet iedereen zijn eigen talenten in en iedereen kan zich blijven ontwikkelen. ‘Je kunt trainingen en cursussen volgen; waardevol en je steekt er écht iets van op.’

 

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box