Droog in de natuur

05 juni 2023
Door regio: Limburg-Noord

Het is droog in de natuur. De kans is dan ook aanwezig dat er een natuurbrand ontstaat. Een beginnend brandje kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, zeker bij harde wind. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert, maar we vragen ook medewerking van natuurbezoekers om natuurbranden te voorkomen.

Natuurbrand voorkomen

De meeste natuurbranden ontstaan (bewust of onbewust) door menselijk handelen. Denk aan onvoorzichtig zijn met vuurkorven, barbecues of bijvoorbeeld met het weggooien van een sigaret. Branden worden soms ook aangestoken. Maar ook door de natuur zelf kan brand ontstaan, bijvoorbeeld door een blikseminslag. Hoe kun je een natuurbrand voorkomen?

 • Gooi je sigarettenpeuk  in de afvalbak; een droge natuur is brandgevoelig. Een sigarettenpeuk kan dan al genoeg zijn
 • Gooi afval, en zeker glas, in afvalbakken
 • Laat je vuurkorf, fakkel, wensballon of vuurwerk lekker thuis. Ze vormen, net als dat open (kamp)vuurtje, een groot risico
 • Door bospaden vrij te houden kan de brandweer snel ter plaatse zijn bij een natuurbrand. Zet je auto alleen op de aangelegde parkeerplaatsen aan de rand van het natuurgebied

Vuur in de natuur

Kom je uit bij een natuurbrand? Doe dan het volgende:

 • Probeer niet zelf de brand te blussen
 • Blijf zoveel mogelijk uit de rook
 • Vlucht naar een veilige plaats: de openbare weg, een groot verhard terrein of de bebouwde kom
 • Loop haaks op de vuurhaard richting het gedeelte dat al verbrand is, daarmee is de kans kleiner dat de brand jou inhaalt. Bepaal de windrichting om in te kunnen schatten waar de brand naar toe gaat. Zo breng je je zelf en anderen het snelst in veiligheid
 • Help andere mensen en kinderen om op een veilige plek te komen
 • Bel 112 en geef zo nauwkeurig mogelijk door waar je je bevindt. Weet je zelf de exacte locatie niet? Probeer zo goed mogelijk aan te geven waar je bent. Door nieuwe techniek genaamd AML (Advanced Mobile Location) kan de meldkamer vaak al bepalen waar jij je bevindt
 • Let op: in sommige plaatsen (waaronder bos/grensgebied) is 112 niet/minder bereikbaar met een mobiele telefoon

Actuele natuurbrandrisico

Op www.natuurbrandrisico.nl wordt het actuele natuurbrandrisico in Nederland per veiligheidsregio weergegeven. Fase ‘regulier risico’ (1) is zoals altijd: wees voorzichtig met vuur in de natuur. Zodra er in onze regio fase ‘extra alert’ (2) geldt, voeren hulpdiensten en natuurbeheerders extra controles uit.

Ontwikkelingen volgen

Brandweer Limburg-Noord is goed voorbereid op mogelijke natuurbranden. Een specialist natuurbrandbestrijding volgt de droogteontwikkelingen op de voet en maakt dagelijks een analyse van het brandrisico. Dit doen zij door middel van meetstations. De luchtvochtigheid, windsnelheden en neerslag worden geanalyseerd en satelliet gestuurde programma’s worden bekeken om te komen tot goede inschattingen van de risico’s op natuurbranden. Als een natuurbrand ontstaat, rukt de brandweer in tijd van droogte met extra mensen en extra materieel uit zodat een beginnende brand snel geblust wordt.

Iedereen kan helpen

Tijdens het huidige natuurbrandrisico, fase extra alert, vragen we inwoners en recreanten om extra alert te zijn op het ontstaan van een (natuur)brand. Je kunt nog gerust de natuur intrekken, maar meld verdachte zaken meteen via 112.

Veilig vluchten bij natuurbrand
Voorkomen natuurbrand
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box