Vanaf vandaag zijn de Specialistische Hulpverleningseenheden (SHE) operationeel

09 januari 2023
Door regio: Limburg-Noord

De SHE (specialistisch hulpverleningseenheid) is een eenheid die ter aanvulling/ondersteuning komt bij complexe hulpverleningsinzetten. Om samen met de lokale brandweerpost die als eerste te plaatse komt, de klus te klaren. Denk daarbij aan ongevallen met zware voertuigen zoals vrachtwagens en landbouwvoertuigen. De SHE zijn geplaatst bij Brandweer Nederweert, Bergen, Echt en Panningen.

De brandweer kent een groot aantal taken, zoals gebouwbrandbestrijding, natuurbrandbestrijding, hulpverlening, incidentbestrijding gevaarlijke stoffen en incidentbestrijding waterongevallen. Al deze taken zijn voortdurend in ontwikkeling. Dus ook onze taak hulpverlening.

Ontwikkelingen

Voertuigen worden steeds complexer. Airbags en andere veiligheidssystemen beschermen de inzittende bij een ongeval. Maar deze systemen kunnen voor de brandweer risico’s opleveren bij de hulpverlening. De nieuwe materiaaltoepassingen vragen om andere hulpverleningstactieken. Niet meer alle materialen zijn door te knippen met ons hydraulisch gereedschap. Hier gebruiken we andere tactieken.

Ook nieuwe energievormen zoals elektriciteit en waterstof brengen risico’s met zich mee en vragen om een andere manier van benaderen. Er komt meer nadruk op het vaststellen van de risico’s, blokkeren van de voertuigen en het uitschakelen van de voertuigen.

Op bovenstaande ontwikkelingen trainen we onze basiseenheden extra.

Specialisme

Er zijn ook ongevallen die minder vaak voorkomen, zoals ongevallen met vrachtwagens, die vragen om extra kennis, materieel en training. Daarom hebben we Specialistische Hulpverleningseenheden (SHE) opgeleid. Dit zijn eenheden die de basiseenheid ondersteunt met extra kennis, middelen en vaardigheden. Hiervoor is de SHE extra getraind en beschikken ze over extra materiaal.

Inzet team

De SHE ondersteunt de basiseenheid, de lokale brandweerpost die als eerste ter plaatse is, en valt onder de leiding van de basiseenheid of de OVD. Bij ongevallen met zware voertuigen zoals vrachtwagens of landbouwvoertuigen, wordt de SHE standaard gealarmeerd. Bij andere complexe incidenten kan de bevelvoerder, Officier van Dienst of de meldkamercentralist de SHE ook alarmeren.

De Behapbare Basis

De vorming van de SHE komt voort uit de ontwikkeling ‘De behapbare Basis’. Dit is een ontwikkeling waarin de basiseenheden goed getraind worden en oefenen op de meest voorkomende incidenten en risico’s in onze regio. En bij complexere klussen die weinig voorkomen worden ze ondersteund door de Specialistische Eenheden.

Was deze informatie nuttig?
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box