Brandweerkrant – De nasleep van een brand is indrukwekkend

06 juli 2021
Door regio: Brabant-Noord

‘Na een brand in de nacht staan gedupeerden letterlijk met de blote voeten op straat. De brandweer staat op het punt te vertrekken en dan komt de opgeroepen Salvagecoördinator (SC) ter plaatse om de gedupeerde bij te staan. Wilfred Witsiers geeft een inkijkje in het werk van een SC.

In het dagelijks leven is Wilfred brandexpert en via zijn werkgever staat hij regelmatig een week op (hard-)piket als SC. In 1997 start hij als vrijwilliger bij de post Megen (Brabant-Noord) en in 2016 rondt hij de tweejarige avondopleiding tot bevelvoerder af.

Adrenaline

‘Als brandweerman zie ik dat de impact van een brand enorm is, maar als SC zie ik dat de nasleep net zo indrukwekkend is. Het mooie van het optreden als SC is het kunnen aanbieden van directe hulp na een incident’, geeft Wilfred aan. ‘Onze voornaamste taak als SC is het aanbieden van de schouderfunctie en het verlenen van eerste hulp als de brandweer klaar is. Natuurlijk richten wij ons ook op beperking van schade namens betrokken brandverzekeraars en doen wij aan zaakwaarneming. Maar de belangrijkste taak is het opvangen van gedupeerden die na een brand niet weten welke (praktische) zaken zij als eerste moeten regelen. Nadat de eerste rook is opgetrokken, is er nog volop adrenaline. Maar na een uurtje komt altijd de emotie en dan is het aan de SC om deze emotie in goede banen te leiden zodat gedupeerden weten wat ze na een brand kunnen en mogen doen. Soms zijn gedupeerden zo geëmotioneerd dat ik niet anders kan dan met een familielid de eerste hulp te regelen.’

Gouden ringen

‘Onlangs bij een oproep zag ik bij aankomst dat de aanwezige inboedel in de woonkamer en keuken als totaal verloren kon worden beschouwd. Via de OvD werd ik verwezen naar de gedupeerde die op blote voeten en met een deken om de schouders op straat stond. Hij wilde heel graag naar binnen om twee ringen van zijn overleden vader te zoeken die op een schoorsteenmantel lagen. Dit had hij al een aantal keren aangegeven en gezien de felle brand was ik bang dat hij deze niet meer zou kunnen vinden. De man was erg emotioneel en bleef vragen of hij de ringen mocht zoeken. In overleg met de politie en de OvD brandweer zijn wij al vrij snel na de brand zijn woning ingegaan en hebben wij wonder boven wonder de twee ringen kunnen terugvinden tussen de brandresten. Dat soort kleine dingen geven veel voldoening.’

Schadebeperking

Wilfred kent als brandweerman ook de andere kant. ‘Ook als bevelvoerder ben ik al actief betrokken bij schadebeperking. Door het kiezen van het meest adequate blusmiddel en de juiste brandbestrijdingstactiek kunnen we nevenschade zoveel mogelijk voorkomen. Door onderzoek, kennis en ervaring worden de blustechnieken en -tactieken jaarlijks geactualiseerd. Dat helpt enorm om de schade te beperken. Maar ook door bij een belendend pand manschap met schone kleding en laarzen de CO-meting te laten uitvoeren, kan schade aan inboedel worden voorkomen.’

Oproep SC

Het ter plaatse roepen van een SC gebeurt normaliter als er ‘brandmeester’ wordt gegeven aan de meldkamer. Wilfred geeft aan: ‘Voor een goede overdracht aan een SC, die normaliter binnen 1 uur ter plaatse is, is het wenselijk om de SC al eerder in het incident op te roepen. Dit verkort de wachttijd en verbetert de samenwerking. Ook zou het mooi zijn als de gedupeerden alvast het boekje Wat te doen na brand? ontvangen in afwachting van onze komst. Dat geeft de gedupeerden een beetje houvast.’

Salvagefeitjes

  • In 90% van de gevallen wordt Salvage verzocht door de brandweer.
  • In 2020 verleende Salvage hulp aan gedupeerden van 7670 hoofdobjecten en belendingen.
  • In 13 Veiligheidsregio’s wordt Salvage vanaf een middelbrand automatisch gealarmeerd door de meldkamer.
  • 73% van de Salvagemeldingen vindt plaats in avond, nacht en vroege ochtend.

Brandweerkrant - Wilfred Witsiers - Salvagecoördinator

Bron: Brandweerkrant, nummer 38, juli 2021. Bekijk deze editie van de brandweerkrant.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box