Enquête brandveiligheid Twentse studentenhuizen

19 mei 2021
Door regio: Twente

Brandweer Twente heeft als taak om panden die als studentenhuis zijn aangemeld te controleren op brandveiligheid. We kijken dan bijvoorbeeld of er blusmiddelen aanwezig zijn, of er goedwerkende rookmelders hangen op de juiste plekken en of er een vluchtplan is. Vanwege corona zijn deze controles niet doorgegaan. Om toch inzicht te krijgen in de brandveiligheid in studentenhuizen is deze week een enquête verstuurd.

Corona

Vanwege het coronavirus en de maatregelen die de overheid heeft genomen om het virus te bestrijden, kon Brandweer Twente haar toezichtstaken het afgelopen jaar niet uitvoeren. Dit houdt in dat wij in de Twentse studentenhuizen niet naar de brandveiligheid hebben kunnen kijken. Om hier op afstand toch inzicht in te krijgen, is deze week een brief naar de Twentse studentenhuizen verstuurd met de oproep een online enquête in te vullen.

Kaartspel

Ondanks het coronavirus, heeft Brandweer Twente de afgelopen tijd zeker niet stilgezeten. Ongeveer twee weken na de brief met de enquête ontvangen de studenten namelijk een speciaal ontworpen kaartspel en een handige meterkastkaart. Met het spel kunnen zij op een laagdrempelige manier de brandveiligheid in het studentenhuis met elkaar bespreken.

Meer info

Meer informatie over brandveiligheid in studentenhuizen is te vinden op www.brandweer.nl/brandveiligheid/studentenhuizen/.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box