Bericht naar aanleiding van suïcide Memet Yildirir

19 mei 2022
Door regio: Amsterdam-Amstelland

Op 3 december 2019 is brandwacht Memet Yildirir overleden door zelfdoding in kazerne Hendrik. Er zijn goede gesprekken gevoerd met de weduwe van Memet Yildirir. Dat heeft geleid tot verbinding en passende afspraken. Het managementteam van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is tot het inzicht gekomen dat er binnen de brandweerorganisatie een sfeer bestond die het mogelijk maakte dat er gepest werd, het pesten door de verantwoordelijken niet werd gemeld aan de korpsleiding, en het pesten een rol heeft gespeeld bij de suïcide van Memet Yildirir.

Pesten wordt niet getolereerd. We hebben de medewerkers opgeroepen dit te melden als ze hiermee te maken krijgen.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box