Ben extra alert in de natuur!

22 maart 2022
Door regio: Brabant-Zuidoost

Het is al een langere tijd droog in onze regio en dat betekent dat het risico op natuurbranden hoog is. De brandweer is daarom extra alert op het ontstaan van brand in natuurgebieden. Ook in tijden van droogte blijven bezoekers uiteraard welkom om een bezoek te brengen aan de natuur. We vragen je wel om extra alert te zijn en verdachte zaken te melden.

Waar moet ik op letten als het erg droog is in de natuur?

 • In natuurgebieden mag je geen open vuur stoken. Ook vuurkorven, fakkels, wensballonnen en vuurwerk zijn niet toegestaan, net als in de natuur koken met open vuur op vaste brandstoffen, zoals hout of houtskool/briketten.
 • Ga ervan uit dat de eventueel verleende ontheffing voor stookverboden niet meer geldig is; zie de voorwaarden van de ontheffing of neem hierover contact op met de verlenende instantie (gemeente of provincie).
 • Wees alert op verdachte situaties en meld die bij de terreineigenaar of een hulpdienst. Help mee door foto’s of filmpjes te maken en onthoud de locatie, persoonskenmerken en bijvoorbeeld een kenteken als je een situatie niet vertrouwt.
 • Hou op je verblijfplaats altijd blusmiddelen bij de hand, bijvoorbeeld een blusdeken, tuinslang, brandblusser of desnoods een emmer water.
 • Denk eraan, dat je niet overal in de natuur goed bereik hebt met je mobiele telefoon.
 • Veroorzaak niet per ongeluk een natuurbrand: gooi daarom sigaretten en glas altijd in een prullenbak of neem het mee. Denk ook aan kolen van de barbecue of opgehoopt tuinafval (broei), en parkeer je auto (met hete katalysator) niet in hoog en droog gras.
 • Neem eventueel een topografische kaart/GPS/wandel App mee als je op stap gaat.

Wat kun je doen als er een natuurbrand is?

 • Wacht hulp niet af. Vlucht zo snel en ver mogelijk weg van de brand, indien mogelijk naar de openbare weg.
 • Loop niet voor de brand uit of in de richting waarin de brand zich verspreidt, maar haaks op de brand. Daarmee is de kans kleiner dat de brand je inhaalt.
 • Help andere mensen en kinderen om op een veilige plek te komen.
 • Bel 112 om de locatie van de brand zo precies mogelijk door te geven. Weet je zelf de exacte locatie niet? Geen probleem! Met jouw hulp en toestemming kan de meldkamer zien waar je bent. Daarvoor gebruiken ze de ‘locatie’ van je smartphone.
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box