‘Brandweerduiken is uitdagend’

25 oktober 2022
Door regio: Drenthe

Brandweer Assen-West zoekt collega’s. Betrokken mannen en vrouwen die wonen of werken in de omgeving van de post en die optreden bij incidenten, als dat nodig is. We laten een aantal van hen aan het woord om meer te vertellen over het brandweerwerk en wat het voor hen betekent.

We stellen Alwin Doorn een aantal vragen:

Alwin Doorn is al vanaf 2000 werkzaam als brandweerduiker bij beroepskorpsen. In 2011 startte hij als externe duikinstructeur bij brandweer Assen en vanaf de opening van de post aan de Mien Ruysweg is hij ook repressief als brandweerduiker en duikploegleider bij de brandweer van Assen.

Ontwikkelingen staan nooit stil
‘In de loop van de jaren is er met de leidraad oefenen, de brancherichtlijnen blijvende vakbekwaamheid en de certificeringseisen een professionalisering in het brandweerduiken ontstaan.’ Antwoordt Alwin op de vraag of er in de afgelopen jaren veel is verandert aan het brandweerwerk. Ontwikkelingen gaan altijd door en dat is goed, gaat hij verder: ‘Hierdoor is meer structuur en eenduidigheid ontstaan.’

Duikinstructeur
Doorn is gestart bij de brandweer in de Hofstad waar hij – toen hij in 1998 bij de brandweer in Den Haag kwam – een voorkeur voor specialisme mocht aangeven. ‘Mijn voorkeur was het specialisme brandweerduiken,’ en hij legt uit waarom dat was. ‘Brandweerduiken is uitdagend. Elke oefening is realistisch omdat je altijd in een – voor ons – niet natuurlijke en risicovolle omgeving aan het werk bent.’ Na zijn verhuizing terug naar Noord-Nederland werd Alwin enige tijd als duikinstructeur ingehuurd door de VRD. ‘Daar werd ik na verloop van tijd gevraagd om ook als vrijwillig brandweerduiker en duikploegleider bij de post Assen te komen. En dat deed ik.’

Als team goed op elkaar ingespeeld
We vragen Doorn wat hij het meest uitdagende aan het brandweerwerk vindt. Het antwoord is kort en duidelijk: ‘Het leukste is de gezamenlijke inzet maar ook de humor die je met elkaar hebt tijdens oefeningen. Als er daadwerkelijk een inzet is dan weet iedereen precies wat te doen en staan we ook voor elkaar.’

Waardevolle taak
Door zijn werk als coördinator duikopleidingen en landelijke werkzaamheden bij het NIPV doet hij veel van zijn kennis, oefeningen en duiken in werktijd op. ‘Dat kan niet iedereen,’ gaat Doorn verder, ‘De ploeg oefent daarom regelmatig om vakbekwaam te blijven. Als onderdeel van het duikteam Assen draag je in een enthousiast team van mensen bij aan een waardevolle taak binnen de VRD. Na een intensieve maar leuke opleiding bereid je je op afwisselende plekken en met uitdagende oefeningen voor op jouw taak.’

Vooroordelen en misverstanden
We vroegen Alwin of hij misschien vooroordelen kent over het werk van de brandweerduikers. En die zíjn er: ‘Er wordt weleens gezegd dat je een waterrat moet zijn om bij het duikteam te komen.’ vertelt Doorn, ‘maar dat hóeft niet. Het werk moet je interesseren en je moet het mentaal en fysiek aankunnen. In de voorbereiding naar en in de opleiding wordt je klaargemaakt en goed voorbereid op het vak. Een ander vooroordeel is dat ‘brandweerduikers altijd te laat zijn en geen slachtoffers redden,’ gaat Alwin verder. ‘Er is inderdaad een kleine kans dat je een drenkeling onder water redt. Maar, er zijn situaties dat slachtoffers na lange tijd onder water tóch overleven. En mocht er geen overleving zijn, dan is het voor nabestaanden ontzettend waardevol dat het stoffelijk overschot aan hen kan worden overgedragen.’ En daarvan wordt zelfs de interviewer even stil.

Tijdens een informatieavond op dinsdag 25 oktober kunnen geïnteresseerden kennismaken met het werk en het team van brandweervrijwilligers in Assen-West.

  • Mien Ruysweg 1 in Assen
  • aanvang 19.00 uur
  • vooraf aanmelden is niet nodig

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box