Kazerne Naarden

Over de kazerne

Brandweerkazerne Naarden is onderdeel van Brandweer Gooi en Vechtstreek en draagt zorg voor het beperken en bestrijden van gevaar voor de inwoners van Naarden. Onze vrijwilligers rukken uit bij brand, verkeersongevallen en bij mensen of dieren in nood. De brandweer staat paraat!

Regelmatig heeft onze kazerne behoefte aan nieuwe vrijwilligers. Om de uitruk van de kazerne te kunnen garanderen is beschikbaarheid van de vrijwilligers cruciaal. Wij zoeken dan ook vooral mensen die overdag beschikbaar én in de gemeente aanwezig zijn. Maar die het ook geen bezwaar vinden om doordeweeks ’s nachts en in het weekend onverwachts te worden weggeroepen voor een alarmering.

Voor het bestrijden van incidenten werkt Kazerne Naarden met een zogenaamd ‘vrij instroommodel’. Dat houdt in dat je als vrijwilliger via een pager wordt gealarmeerd om vervolgens vanaf je verblijfplaats op te komen naar de kazerne. Daarna wordt gezamenlijk uitgerukt naar het incident.

Wij oefenen elke woensdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur om onze kennis en kunde op peil te houden. We sluiten deze avond op informele en gezellige wijze af.

Neem contact op met postcoördinator Hugo Nederveen voor meer informatie over deze kazerne. hugo.nederveen@brandweergooivecht.nl of bel met 035 6885 555

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box