Wat betekent dit voor een PAC?

Het verificatieprotocol van VEBON-NOVB (Protocol Automatische Branddoormelding via PAC naar RAC) regelt de kwaliteit van de brandmeldsystemen en een adequate technische en/of organisatorische verificatie van brandalarmen. Brandweer Nederland beschouwt het VEBON-NOVB protocol als een goede basis voor een betrouwbare doormelding van brandalarmen. Om de beoordeling van de brandmelding op de meldkamer van de brandweer mogelijk te maken geeft de particuliere alarmcentrale bij de melding de categorie van verificatie door. Blijkt achteraf dat de verificatie niet juist is uitgevoerd, dan verlangt de brandweer van de particuliere alarmcentrale of haar abonnee maatregelen om deze verificatie in de toekomst wel volgens het protocol uit te voeren. De brandweer past hiervoor een meldkamer- en nazorgprotocol toe.

Voor álle PAC's

VEBON-NOVB heeft als de grootste brancheorganisatie van Particuliere alarmcentrales in Nederland in samenspraak met het Verbond van Verzekeraars en Brandweer Nederland een verificatieprotocol ontwikkeld. Dit protocol is ook toepasbaar door Particuliere alarmcentrales die niet zijn aangesloten bij VEBON-NOVB. Van alle Particuliere alarmcentrales die brandmeldingen doormelden aan de brandweer wordt verwacht dat zij het verificatieprotocol toepassen. Deze uniforme werkwijze draagt bij aan de betrouwbaarheid van brandmeldingen en zodoende ook aan de kwaliteit van brandweerzorg.

Delen