Van een klein vuurtje tot een allesverwoestende brand

Open vuur in de natuur

Van een klein vuurtje tot een allesverwoestende brand
Een brandje in het bos, op de hei of in de duinen kan al snel uit de hand lopen. Natuurbranden zijn grillig en moeilijk te bestrijden. Vuur kan zich razendsnel verspreiden via kruinen van bomen en kan heel onverwachts op de grond opduiken. Het grootste gevaar voor mensen is dat ze door het vuur ingesloten raken en niet meer weg kunnen komen. Is er brand in de natuur en weet je niet welke kant je uit moet? Loop dan niet voor de brand uit of in de richting van de brand, maar haaks op de richting waar de brand vandaan komt. Komt de brand uit het zuiden, loop dan niet richting het noorden, maar richting het oosten of westen. De kans dat de brand je inhaalt of insluit, is dan het kleinst.

Coronavirus

Gelet op de huidige situatie rondom het coronavirus , verzoeken ook wij je om de maatregelen van het RIVM op te volgen:

 • Vermijd drukke plekken.
 • Houd altijd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Vermijd groepsvorming: ga zoveel mogelijk alleen, niet in een groep.
 • Heb jij of een gezinslid griep- of verkoudheidsklachten, blijf dan thuis (en laat je testen).
Natuurbranden Natuurbranden

En als er toch brand in de natuur is

 • Blijf kalm
 • Bel 112 en geef je locatie door
 • Probeer de brand niet zelf te blussen
 • Loop niet voor de brand uit of in de richting van de brand, maar haaks op de richting waar de brand vandaan komt
 • Een veilige plaats bij een natuurbrand is de openbare weg of bebouwde kom

Natuurbranden in twee-fasen systeem

Allard Schimmel, Veiligheidsregio Gelderland Midden: "We hebben de natuurbrandthermometer met de 5 kleuren vervangen door een twee-fasen systeem.

Eenvoudig en duidelijk.
Fase ‘regulier risico’ (1)
is zoals altijd; wees voorzichtig met vuur in de natuur.
Zodra een gebied in fase ‘extra alert’ (2) zit (voormalige kleuren oranje en rood), voeren hulpdiensten en natuurbeheerders extra controles uit.
In deze fase (maar eigenlijk altijd) vragen we inwoners en recreanten extra alert te zijn op het ontstaan van brand. En de brand(stichting) zo snel mogelijk te melden via het alarmnummer 1-1-2."

Natuurbrandrisico

Een aantal regio’s maakt gebruik van de website natuurbrandrisico.nl om daar hun fasen op weer te geven. Niet iedere Veiligheidsregio is aangesloten op dit systeem. Zij beslist zélf of ze wel of niet aansluiten, die keuze is niet landelijk bepaald. Sommige veiligheidsregio’s hebben immers natuurbrand niet prominent in hun risicoprofiel staan.
 
Bekijk www.natuurbrandrisico.nl of jouw regio gebruik maakt van dit systeem en wat het risico is op natuurbrand

Beperk de kans op een natuurbrand

Bekijk deze infograpic en weet hoe jij een natuurbrand kunt voorkomen en wat je moet doen als er toch brand is

Infographic wat te doen bij natuurbranden

Voorkom natuurbrand: wat kun je doen?

 • Rook liever niet in het natuurgebied. Doe je het toch, maak je sigaret dan zorgvuldig uit voordat je hem weggooit. Let op of er misschien een rookverbod geldt.
 • Gooi afval in de daarvoor bestemde afvalbakken. Als dat niet kan, neem het afval mee en gooi het thuis weg. Een stukje glas waar de zon op schijnt kan namelijk brand veroorzaken.
 • Ga je barbecueën, maak je een kampvuur of heb je een vuurkorf aan staan? Houd je dan aan de regels die in het gebied gelden.
 • Let op waar je de auto neerzet. De katalysator, die vaak aan de onderkant zit, wordt erg heet. Als je de auto in droog, hoog gras wegzet, kan dat daardoor in brand vliegen.
 • Parkeer niet op bospaden; brandweervoertuigen moeten altijd vrij baan hebben. 

Specialisme Natuurbrand-beheersing

Natuurbranden zijn complex en zeer divers door de afwisselende vegetatie. Ze hebben ontzettend veel impact, zeker in een dichtbevolkt land als Nederland.

2007-Natuurbrand-Markelo_1280x720.jpg

70% van alle natuurbranden is het gevolg van (onzorgvuldig) menselijk handelen.

Delen