Medicinale zuurstof thuis

Meer en meer worden patiënten met luchtwegaandoeningen thuis verpleegd.  Daarnaast krijgen mensen met clusterhoofdpijn steeds vaker zuurstof voorgeschreven door neurologen.  Daarom hebben zij samengeperste of vloeibare zuurstof thuis. Deze medicinale zuurstof wordt door gespecialiseerde bedrijven bij hen thuis afgeleverd.

Zuurstof en dus ook medicinale zuurstof is op zich zelf niet gevaarlijk. Maar wel is er een grotere kans dat er brand ontstaat bij het gebruik of bewaren van de medicinale zuurstof. Onder normale omstandigheden zit er 21% zuurstof in de lucht. Door het gebruik van de medicinale zuurstof kan het zuurstofgehalte stijgen. Een kleine verhoging vergroot de kans op brand. Stoffen die normaal moeilijk branden, kunnen bij een verhoogde zuurstofconcentratie makkelijker vlam vatten. Ook als er een brand is, kan de medicinale zuurstof de situatie verergeren.

Plak de sticker op de voordeur of voordeurkozijn zodat de hulpdiensten weten waar ze aan toe zijn als er een brand is

 • 28 juni 2017 28 juni 2017
zuurstof.png

Zuurstof melden

Als er medicinale zuurstof in huis is kan dit gemeld worden bij de desbetreffende regio. Niet elke regio stelt het verplicht om een melding te doen. Hier kun je nagaan onder welke veiligheidsregio jouw gemeente valt en direct een bericht sturen.

Sticker op de deur
Je kunt je voorstellen dat tijdens een brand de medische zuurstof extra gevaar kan opleveren voor hulpverleners. Daarom wil de brandweer bij een brand graag weten of er medicinale zuurstof in het pand aanwezig is. Als het goed is heb je van de leverancier van de zuurstof een sticker gekregen met opschrift ‘O2’ of ‘Zuurstof’. Plak deze sticker op de voordeur of voordeurkozijn zodat de hulpdiensten weten waar ze aan toe zijn als er een brand is.

Veilig omgaan met medicinale zuurstof thuis

Je kunt zelf de kans op brand verkleinen door zorgvuldig en vooral veilig om te gaan met (medicinale) zuurstof. Lees de gebruiksvoorschriften goed door en let op bij het verwisselen en opslaan van zuurstofcilinders.

BVL_senioren_zuurstof.jpg
TIPS TIPS

Gebruik van medicinale zuurstof

 • Bij de levering van de zuurstof wordt een sticker geleverd. Gebruik die om de brandweer te laten weten dat je zuurstof thuis hebt.
 • Zet een zuurstofcilinder stevig neer zodat die niet kan omvallen. Gebruik een riem of touw om de cilinder aan een vast punt te bevestigen). Je kunt ook een transportwagentje gebruiken. Bevestig de cilinder dan aan het wagentje.
 • Zet een zuurstofcilinder niet in de buurt van een kachel, open haard, kooktoestel, geiser, straalkachel etc.
 • Ventileer regelmatig de ruimte waar zuurstof wordt gebruikt.
 • In de ruimten waar zuurstof wordt gebruikt mag geen open vuur aanwezig zijn.
 • Roken is niet toegestaan in de ruimte waar zuurstof wordt gebruikt.
 • Zet een lekkende fles, die niet te dichten is, buiten en waarschuw de leverancier.
TIPS TIPS

Verwisselen cilinders

 • Sluit een zuurstofcilinder nooit aan in de buurt van open vuur (straalkachels, kooktoestel, geiser, open haard enz.).
 • Verwissel de zuurstofcilinder in een geventileerde ruimte.
 • Draai een zuurstofcilinder nooit open of dicht met vette handen.
 • Gebruik nooit olie of vet bij en in de buurt van zuurstofcilinders.

"De brand laaide steeds weer op"

Een slaapkamer is door brand nagenoeg volledig uitgebrand. De brand kenmerkte zich door een snelle ontwikkeling, een intense hitte en het steeds weer oplaaien van de brandhaard.

De blussende ploeg gaf aan dat de RSTV-scan afwijkend was van een standaard slaapkamerbrand. Ze kregen de brand niet uit met de blustechniek die gericht was op de het koelen van de rookgassen/vlammen en het verstikken van de brand door stoomvorming. De brand laaide steeds weer op.

Lees meer over deze 'Repressieve casus'

Vat vloeibare zuurstof type Companion 41 liter.jpg

Delen