Veelgestelde vragen

Brandveiligheid elektrische voertuigen en laadpalen in parkeergarages

Vanuit het land komen tal van vragen binnen bij de Brandweer over de veiligheid van het parkeren en laden van elektrische auto’s in (ondergrondse) parkeergarages. Deze ontwikkeling is zo nieuw dat nog niet alle risico’s exact bekend zijn. Brandweer Nederland en het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) werken aan een Infoblad parkeergarages en elektrische voertuigen, met tips voor risicobeheersing en incidentbestrijding (verwacht medio 2020).

In afwachting hiervan adviseren we diverse praktische maatregelen. Ondertussen gaan we door met het ontwikkelen van kennis over dit onderwerp. Hieronder een aantal veelgestelde vragen en antwoorden.

Welke regelgeving geldt er momenteel voor parkeergarages?

Parkeergarages vallen onder het Bouwbesluit 2012. De eisen in het Bouwbesluit zijn erop gericht dat een brand in een parkeergarage niet leidt tot slachtoffers en dat de brand niet leidt tot doorslag of overslag naar aangrenzende gebouwen. Voor elektrische voertuigen en laadvoorzieningen in parkeergarages zijn geen specifieke eisen opgenomen in het Bouwbesluit 2012. Voor dit moment adviseren we diverse praktische maatregelen om elektrische voertuigen zo veilig mogelijk te stallen en op te laden in parkeergarages.

Zijn er risico's verbonden aan het parkeren en opladen van elektrische voertuigen in (ondergrondse) parkeergarages?

Kijkend naar de kans op brand en het effect bij een brandend elektrisch voertuig, is duidelijk dat er extra risico's zijn wanneer elektrische voertuigen gestald en opgeladen worden in een parkeergarage. Zo ontwikkelen branden met elektrische voertuigen zich anders en brengen ze grotere toxische en elektrische risico's met zich mee dan branden met voertuigen die rijden op fossiele brandstoffen. Ook het blussen van branden met elektrische voertuigen is lastiger. Daarnaast zorgt het opladen van voertuigen in parkeergarages voor extra risico’s. Zie voor meer informatie het artikel Brandveiligheid van parkeergarages en duurzame brandstoffen in magazine Vexpansie.

Omdat het om een relatief nieuwe ontwikkeling gaat, zijn nog niet alle risico’s exact bekend. Voor dit moment adviseren we diverse praktische maatregelen om elektrische voertuigen zo veilig mogelijk te stallen en op te laden in (ondergrondse) parkeergarages. Ondertussen gaan we door met het ontwikkelen van kennis over dit onderwerp.
Overigens, het bestrijden van een brand in een (ondergrondse) parkeergarage is ook zonder elektrische auto's of laadpalen al lastig voor de brandweer.

Welke algemene praktische maatregelen kan ik als eigenaar/beheerder van parkeergarages nemen om de kans op en de effecten van een brand in (ondergrondse) parkeergarages te verkleinen?

 • Parkeer elektrische voertuigen zo dicht mogelijk bij de in- of uitgang
 • Zorg voor een snelle detectie van een brand door het aanbrengen van rookmelders en CO-melders
 • Laat laadpalen installeren door een erkend elektrotechnisch installatiebedrijf
 • Plaats laadpalen zo dicht mogelijk bij de in- of uitgang
 • Plaats laadpalen bij voorkeur onder afvoerkanalen
 • Zorg voor een deugdelijke aanrijdbeveiliging van de laadpalen
 • Gebruik alleen goedgekeurde en onbeschadigde laadkabels
 • Plaats een noodstop/noodknop bij de toegang, zodat bij calamiteiten de gehele laadvoorziening kan worden uitgeschakeld
 • Zorg voor duidelijke instructies, zodat gebruikers van parkeergarages weten hoe zij moeten handelen bij calamiteiten

Verder is de installatie van sprinklers of watermistsystemen altijd een welkome maatregel om branduitbreiding te voorkomen.

Ik wil een laadpaal plaatsen in mijn parkeergarage of in mijn tuin. Moet ik dit melden bij de gemeente en moet de gemeente de plaatsing goedkeuren?
Nee, u hoeft niet aan de gemeente te melden dat u een laadpaal op eigen terrein wilt plaatsen. Wij adviseren diverse praktische maatregelen om elektrische voertuigen zo veilig mogelijk te stallen en op te laden in parkeergarages.

Vragen over specifieke situaties, zoals:

 • Ik ben lid van een VvE (Vereniging van Eigenaren) en heb een vraag over elektrische voertuigen en laadpalen in onze (ondergrondse) parkeergarage.
 • Ik woon in een appartement boven een parkeergarage waarin laadpalen staan of binnenkort worden geplaatst. Wat zijn de (brandveiligheids)risico’s, ook in relatie met de bouwkundige staat van ons complex?
 • Ik heb vragen over een laadpaal in mijn persoonlijke omgeving (in mijn eigen garage, naast mijn woning of op het trottoir).
 • Kan de brandweer of het IFV mij/mijn organisatie helpen bij het maken van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) voor het plaatsen van elektrische laadpalen in (ondergrondse) parkeergarages?

Voor dit soort vragen over een specifieke situatie in uw eigen omgeving of woonplaats verwijzen wij u graag naar de gemeente of veiligheidsregio waarin u woont. Ook voor voorlichting en een advies over een specifieke situatie kunt u daar terecht.
Wij adviseren diverse praktische maatregelen om elektrische voertuigen zo veilig mogelijk te stallen en laden in (ondergrondse) parkeergarages.

Bekijk ook:

Energietransitie

Nieuwe technieken van energie-gebruik en -opslag, wat betekent dat eigenlijk voor de veiligheid?

Energietransitie_shutterstock_764274979.jpg

Energietransitie

Zonnepanelen, buurtbatterijen, elektrische auto's en windmolens. De energietransitie, de overgang van het gebruik van fossiele naar duurzame energiebronnen, is in volle gang. De energietransitie brengt nieuwe veiligheidsrisico's voor burgers en hulpverleners met zich mee. Ook op de website van het IFV vind je een overzicht van al onze activiteiten rondom de energietransitie.

Delen