Water voor de brandweer

Bluswater is onmisbaar voor de brandweer. De gemeente moet in eerste instantie voor een goede openbare bluswatervoorziening zorgen. Maar is de openbare bluswatervoorziening niet toereikend, dan moeten de rechthebbenden op een terrein of bouwwerk voor een goede bluswatervoorziening op het eigen terrein zorgen. Dit is zo in het Bouwbesluit geregeld.

Bluswatervoorzieningen

We onderscheiden drie soorten bluswatervoorziening: primair, secundair en tertiair:

Primair

Een primaire bluswatervoorziening, zoals een brandkraan, kan een tankautospuit binnen drie minuten na aankomst van bluswater voorzien en blijft daarna onafgebroken voldoende water leveren. Een bluswatervoorziening moet binnen 40 meter van de brandweeringang van een bouwwerk aanwezig zijn. Brandkranen zijn aangesloten op de drinkwaterleiding.

Secundair

Met een secundaire bluswatervoorziening kan de brandweer binnen vijftien minuten na aankomst water op de brandhaard hebben. Zo’n secundaire bluswatervoorziening is bijvoorbeeld een geboorde put, een opstelplaats bij een vijver, of een ander open water met voldoende diepte en voldoende water om ten minste vier uur te kunnen pompen. Deze bluswatervoorziening moet aanwezig zijn binnen een straal van twee keer 160 meter van een bouwwerk. Dit is de inzet van twee blusvoertuigen met één als haler (bij de bluswatervoorziening) en één als blusser (bij de brand).

Tertiair

De tertiaire bluswatervoorziening is aanvullend op de primaire en secundaire bluswatervoorziening en wordt vooral gebruikt voor rampenbestrijding of grootschalig optreden. Dit type bluswatervoorziening voorziet in een grote leveringscapaciteit en mag een grote afstand tot het brandobject hebben.

Capaciteit bluswatervoorziening

De hoeveelheid water die een bluswatervoorziening moet kunnen leveren, is afhankelijk van het mogelijke brandscenario. Worden alleen kleinere branden verwacht, dan volstaan kleinere waterhoeveelheden. Bijvoorbeeld 500 liter water per minuut. Zijn grotere branden te verwachten, dan wordt de benodigde hoeveelheid water bepaald aan de hand van rekenschema’s of richtlijnen.

Openbare bluswatervoorziening

Als de openbare bluswatervoorziening niet toereikend is, dan moeten de rechthebbenden op een terrein of bouwwerk zelf voor een goede bluswatervoorziening zorgen. Dit is in het Bouwbesluit geregeld.

bluswater.png

Handreiking Bluswatervoorziening en bereikbaarheid

Deze handreiking is voor de veiligheidsregio’s om regionaal beleid op te stellen omtrent bluswater en bereikbaarheid.

Handreiking Bluswatervoorziening Omslagfoto

Dankzij de goede bluswatervoorziening is ons bedrijf uiteindelijk gered.

  • H.C. de Graaf, ondernemer H.C. de Graaf, ondernemer

Delen