Brandveiligheid

Brand. Iets waaraan we liever niet denken. Want zelfs een kleine brand kan al veel schade en leed aanrichten. Gelukkig kun je met een paar simpele maatregelen brand voorkomen. Of als het toch mis gaat, de schade beperken. Lees hier alles over brandveiligheid in en om huis, bij evenementen en in en om je bedrijf.

Close

“Een woningbrand overkomt mij niet.” Dat denken veel mensen... Toch krijgt de brandweer jaarlijks duizenden meldingen van brand in een woning. Soms is er alleen materiële schade. Helaas vallen ieder jaar honderden gewonden en tientallen dodelijke slachtoffers. Gelukkig kun je zelf veel doen om je huis brandveiliger te maken. Of, als er toch brand uitbreekt, de gevolgen ervan te beperken.

Studentenhuis.jpg
Close

Als het gaat om brandveiligheid op het werk hebben werkgever en werknemer beiden hun eigen verantwoordelijkheden. De werkgever is verantwoordelijk voor de brandveiligheid in het pand door bijvoorbeeld te voorzien in een brandmeldinstallatie, sprinklerinstallaties, een ontruimingsalarm, borden met een vluchtroute-aanduiding en draagbare brandblussers. Daarnaast is het aan de werknemer om op de hoogte te zijn van het ontruimingsplan. Waar zijn de nooduitgangen en hoe werkt de brandmeldinstallatie? Op onderstaande pagina's lees je meer over brandveiligheid op het werk.

Portiek_vluchten.jpg
Close

Brand. Iets waaraan we liever niet denken. Toch is het verstandig om je goed voor te bereiden, want zelfs een kleine brand kan al veel schade aanrichten. Gelukkig kun je met een paar simpele maatregelen brand voorkomen. Of als het toch mis gaat, de schade beperken. Lees hier alles over brandveiligheid in en om je huis.

Veilig-wonen.jpg
Close

Een brand veroorzaken gebeurt vaak onbewust. Toch is er een aantal maatregelen die je kunt nemen om de kans op een natuurbrand of een brand tijdens een evenement te verkleinen. Lees op onderstaande pagina's wat jij kan doen om een brand te voorkomen.

Natuur.jpg
Close

De brandweer heeft naast een uitvoerende rol ook een adviserende rol in verschillende zaken waarbij veiligheid een belangrijke rol speelt. Zo brengt de opslag van gevaarlijke stoffen een belangrijk risico met zich mee, net als milieubelastende bedrijven. Hierbij gelden verschillende regels en wetten. Lees meer over deze regelgeving en de rol van de brandweer hierin op de onderstaande pagina's.

wet--en-regelgeving.jpg
Close

Bij de bouw en inrichting van je bedrijfspand kun je veel maatregelen nemen om brand te voorkomen of in ieder geval de schade bij brand zoveel mogelijk te beperken. Denk aan bouwtechnische voorzieningen en brandveiligheidinstallaties. Veel van deze maatregelen zijn verplicht. Check hiervoor het Bouwbesluit.

Veilig-werken_vluchtplan.jpg
Wij gebruiken cookies