Veilig en gezond werken

De brand is geblust. De slangen worden opgerold, de spullen opgeruimd. Jij en je collega’s stappen in de auto. Eenmaal terug op de kazerne gaat iedereen bij elkaar zitten. Er valt een lange zware stilte. Een collega schraapt zijn keel. “Deze dag vergeet ik niet snel.” Nee, denk je bij jezelf, deze dag zullen we inderdaad niet snel vergeten.

Het werk van de brandweer is één van de risicovolste beroepen. Onze mensen staan 24/7 klaar om hulp te verlenen en erger te voorkomen. Zowel fysiek als mentaal moet je stevig in je schoenen staan.

Niet alleen voer je je taken onder gevaarlijke omstandigheden uit ook de effecten daarvan zijn mentaal voelbaar. Hoe ga je om met traumatische gebeurtenissen? Hoe ga je om met de druk waaronder je werkt? Daarom zetten we alles op alles om te werken aan het veilige en gezonde werkomgeving voor onze mensen.

Schoon werken

Het was hard werken. Vooral bij deze zomerse temperaturen plus de bijkomende hitte van het vuur. Maar de binnenbrand is geblust. Opluchting alom. De ademmaskers gaan af. Er wordt nog wat nagepraat over de inzet. De slangen worden opgerold en de brandweercollega’s stappen weer de wagen in. Of toch niet?

PPMO

Een deur forceren, een slang uitrollen, met een brandslang over je schouder de ladder op terwijl het buiten dertig graden is. Met volle bepakking door een tunnel kruipen, over obstakels klimmen of een persoon redden. Als brandweerman of -vrouw kom je dit tijdens incidenten en oefeningen tegen.

Opvang en nazorg

Het werk van de brandweer is dynamisch en risicovol. Sommige inzetten kunnen schokkend zijn en een grote impact op je hebben. Dit vraagt om bijzondere aandacht voor jouw veerkracht. Hulp en ondersteuning kan hierbij helpen. Dit kun je vinden bij collegiale nazorg in je eigen regio.

Literatuur

Fysieke en mentale fitheid

Fysieke en mentale fitheid is een voorwaarde om je werk goed te kunnen uitoefenen. Het brandweervak is lichamelijk zwaar. Dit vereist een goede conditie en gezondheid. Daarom testen we dit regelmatig met het PPMO. Maar niet alleen fysieke fitheid is van belang, ook mentale weerbaarheid en veerkracht. Hoe ga je om tijdsdruk? Hoe ga je om met de dreiging van gevaar? Met het zien van menselijk leed? Traumatische gebeurtenissen? Hulp en ondersteuning van collega’s of professionals kunnen je helpen om te gaan bij dit soort gebeurtenissen. 

Samen gezond oud worden

Veilig en gezond werken, maar ook met plezier naar je werk gaan. Dat is het uitgangspunt. Een veilige werkomgeving creëren doe je samen. Schoon werken is daar een duidelijk voorbeeld van. Door het nemen van de nodige maatregelen voor, tijdens en na de uitruk kunnen we de gevolgen van blootstelling aan schadelijke rook en dampen zoveel mogelijk beperken. Iedereen heeft daarin zijn verantwoordelijkheid: van het handen wassen voor het eten, tot het schoonmaken van je persoonlijke beschermingsmiddelen.

Gezichtsbeharing en ademlucht

De vakgroep Arbeidsveiligheid en het Kenniscentrum Arbeidsveiligheid van het IFV hebben gezamenlijk onderzocht welke regels en richtlijnen er gelden bij het gebruik van het ademluchtmasker in relatie tot gezichtsbeharing en het dragen van een bril en/of balaclava. De hieruit ontstane handreiking geeft regio’s inzicht in welke regels er gelden en welke mogelijke risico’s er zijn bij onjuist gebruik van het ademluchtmasker.
De duurzaam fitte brandweermens

Arbocatalogus

Als Brandweer Nederland maken we gezamenlijk afspraken hoe we omgaan met de risico’s van ons vak. Deze afspraken leggen we vast in de Arbocatalogus Brandweer.

Delen