Een zaak met een luchtje

  • Nederland
  • 26 juli 2019

Op 12 juni 2017 belt een jong stel de meldkamer omdat zij een vreemde lucht in hun boot ruiken. De lucht lijkt op die van rotte eieren...

De meldkamer alarmeert vervolgens de TS2 en een TSFlex voor een melding van Stank/Hinder. Eenmaal ter plaatse blijkt dat er een probleem is met de accu’s, die zwavelzuur lekten. Het lekken van zwavelzuur zou de rotte eierenlucht kunnen verklaren. Als de bemanning van de TS een eerste meting uitvoert in de nabijheid van het schip, constateren ook zijn een rotte eierenlucht.

CO

In de kajuit van de boot, direct bij de toegangsdeur, ging de meter in CO-alarm met een waarde van 30 PPM. Hierop werd besloten het schip niet te betreden. Via de telefoon wordt de situatie voorgelegd aan de OVD. Maar ook de OVD kan de combinatie van de rotte eierenlucht en het CO-alarm niet direct verklaren. De OVD besluit om ter plaatse te gaan en neemt onderweg contact op met de Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS).
(tekst gaat onder de foto's verder)

Advies AGS

De AGS geeft het volgende advies aan de OVD: "Bij het lekken van accuvloeistof komt zwavelzuur vrij. De reden dat de meter in CO-alarm gaat bij het meten van zwavelzuur is de kruisgevoeligheid van de CO-meetcel. De meetcel reageert echter niet op de daadwerkelijke aanwezigheid van CO. De aanwijzingen dat er daadwerkelijk iets mis is met de accu’s, is dan ook gegrond en op basis hiervan kan een inzetplan worden gemaakt."

Ventileren

Het inzetplan is gericht op het in eerste instantie zo goed mogelijk ventileren van de boot. Vervolgens werden de accu’s gelokaliseerd en gecontroleerd op lekkages. Daarna konden de accu’s worden losgekoppeld en worden verwijderd van de boot. Tijdens de inzet zijn er constant metingen verricht en is er overlegd met de bevelvoerder over de resultaten van de metingen. Hierdoor was het duidelijk dat al snel na het verwijderen van de twee accu’s, de CO-waardes afnamen. Door het ventileren van de boot werd na 15 minuten niks meer waargenomen.

Oorzaak

De accu’s zijn in overleg met de havenmeester van de jachthaven in het KCA-depot van de jachthaven geplaatst. De mogelijke oorzaak van de lekkage van de accu’s is een defecte oplader; hierdoor zijn de accu’s waarschijnlijk over de ‘kop’ gejaagd.

Leerpunten en aanbevelingen

Bij lekkende accu’s komt zwavelzuur vrij. Wanneer dit zwavelzuur gaat ontleden, komt waterstofgas vrij en daar reageert de CO-meetcel op. 
Tijdens de inzet is het hoogste meetresultaat 45 PPM geweest, hierbij bleef het zuurstofpercentage constant op 20,9% staan. Door gebruik te maken van de beschikbare kennis, in dit geval van de Adviseur Gevaarlijke Stoffen, kan een situatie sneller duidelijk worden. Hierdoor kan ook het incident sneller en veiliger worden afgehandeld.

Brandonderzoek

We doen onderzoek zodat we brand zo goed mogelijk kunnen bestrijden én voorkomen.

Brandonderzoek-1.jpg

Delen