Wat hangt je boven het hoofd?

  • Nederland
  • 10 november 2017

In een grotendeels leegstaande oude melkfabriek ontstaat brand in een ruimte waar tapijten liggen opgeslagen. Tijdens de inzet worden geluiden gehoord van instorting, maar deze worden niet als zodanig herkend.

Bij de verkenning in de leegstaande hal naast de brandruimte worden betonnen platen op de vloer aangetroffen. Er wordt geen relatie gelegd met de brand. Maar als de bemanning van de hoogwerker scheuren en ontzetting van de muren waarneemt, gaat er een belletje rinkelen.

Wandconstructie weggedrukt

Vanuit de brandruimte zijn hete verbrandingsgassen naar de grote naastgelegen ruimte gestroomd. Het zicht in deze ruimte was tot drie à vier meter goed. De brandhaard was goed te zien en er was sprake van een rustige, ‘neutrale’ rooklaag. Door de rooklaag was de dakconstructie echter niet te zien. De dakconstructie bestaat uit losse betonelementen die worden gedragen door stalen vakwerkliggers. Eén van de vakwerkliggers is gaan uitzetten door de hete rook. Daarbij is een gemetselde wandconstructie weggedrukt, waardoor is er meer ruimte tussen de vakwerkliggers onderling ontstond. Hierdoor konden de betonelementen ertussenuit vallen.

Risico’s

Naast het gevaar van mogelijke ontbranding van een rooklaag, is het bezwijken van constructieonderdelen als gevolg van een hete rooklaag een risico waar rekening mee gehouden moet worden.

Reactie

Johan Bosch, bevelvoerder: ‘Wanneer je iets door de rook niet ziet, wil niet zeggen dat het er niet is. Bij het verkennen van de aangrenzende hal naast de brandruimte stuitten we op de betonnen dakelementen op de grond. We hebben wel het (instortings)geluid waargenomen, maar niet direct een link gelegd met het falen van de constructie. Dit had ook tijdens de verkenning kunnen gebeuren.’


Bovenstaande casus is één van de 29 casussen in de publicatie “Casuïstiek uit brandonderzoek voor Repressie” is opgenomen. De publicatie is het vervolg op het “Casuïstiek uit brandonderzoek voor Brandveilig leven”.

Delen