Staalconstructies: pas op voor schijnbare veiligheid

  • Nederland
  • 19 februari 2021

Bij een grote brand in een bedrijfsverzamelgebouw is de stalen dakconstructie van een unit ingestort. Precies volgens het boekje. Maar dat blijkt niet helemaal op te gaan….

Door de brand is ook een dragende wand tussen de units gaan vervormen. Hierdoor is de dakconstructie in de aangrenzende unit vervormd. In de schijnbaar veilige aangrenzende unit is daardoor een groot risico op instorting van het dak ontstaan.

Vaste verbinding

Een brandwerende wandconstructie moet uiteraard tijdens een brand gedurende een bepaalde tijd blijven staan. Als de stalen dakliggers van een dakconstructie met een vaste verbinding aan een wand vastzitten dan kunnen deze, als ze door de brand gaan doorzakken, de wandconstructie mee omvertrekken.

Instorten

Door er voor te zorgen dat de dakligger(s) bij brand los komen van de wandconstructie wordt de wand niet meer mee omvergetrokken. Vaak, en al helemaal tijdens een brand, is niet te zien of een dergelijke constructie is toegepast. In de brandruimte kan dus de dakconstructie, zoals bedacht in het ontwerp, instorten. Bij dit incident is de brandwerende wand zodanig gaan vervormen, dat ook aan de niet-brandzijde de stalen dakliggers zijn los gekomen van de wandconstructie. Met kans op instorting van het dak.

Reactie

‘Toen ik vanuit de hoogwerker van dichtbij de constructie van het dak goed kon bekijken, schrok ik van wat ik zag. Het dak hing bijna vrij in de lucht. Een minimale invloed van bijvoorbeeld en kleine instorting of wat meer gewicht door bluswater op het dak had er voor kunnen zorgen dat ook dit dak zou instorten. Hoeveel risico neem je in deze schijnbaar veilige ruimte om uitbreiding te voorkomen of om nog even snel wat “kostbare” spullen uit het pand te halen?’, reageert Richard Scheerder, Brandonderzoeker.

Brandonderzoek

We doen onderzoek zodat we brand zo goed mogelijk kunnen bestrijden én voorkomen.

Brandonderzoek-1.jpg

Leren van brandonderzoek

We leren van brandonderzoek door de resultaten te delen via:

  • nieuwsflitsen en infosheets;
  • terugkoppeling aan betrokkenen (burgers en brandweer);
  • casuïstiekboeken
  • landelijke database brandonderzoek
  • presentaties op verzoek
  • delen van informatie met Vakbekwaamheid, Incidentbestrijding en Risicobeheersing

Repressieve casussen gebundeld

Bovenstaande casus is één van de 29 casussen in de publicatie “Casuïstiek uit brandonderzoek voor Repressie” is opgenomen. De publicatie is het vervolg op het “Casuïstiek uit brandonderzoek voor Brandveilig leven”.

Casuïstiek uit brandonderzoek voor Repressie

Meer leerzame cases vindt je in het boek Casuïstiek uit brandonderzoek voor Repressie.

Delen