Van de nok tot in de kruipruimte

  • Nederland
  • 28 juni 2019

Aan het eind van een warme dag was het flink aan het onweren. De ouders van een gezin met drie kinderen wilden net gaan slapen op het moment dat de bliksem insloeg in hun woning.

Ze hoorden een hevige knal en roken een vreemde lucht. Samen met de kinderen gingen ze naar buiten en belden de brandweer. Bij verkenning door de brandweer bleek dat de bliksem in de nok was ingeslagen. In de slaapkamer op zolder was lichte brandschade te zien. Ook werd er in de woning een gaslucht geroken. Tijdens de zoektocht naar de bron werd ontdekt dat het ook in de kruipruimte gebrand had.

Geen logische verbanden

De oorzaak van de brand in de kruipruimte was minder duidelijk. Wat wel zeker was, was dat de gasleiding buiten de woning lek was. Dit was zeer waarschijnlijk veroorzaakt door de blikseminslag. De koppeling is van kunststof en geleidt de bliksem niet. Door de hitte van de inslag wordt het kunststof bros wat de lekkage tot gevolg heeft. Wat uiteindelijk tot de brand heeft geleid is onduidelijk.

Wel is duidelijk dat door een blikseminslag op meerdere plaatsen brand en schade kan ontstaan in een pand, zonder logische verbanden. Een goede verkenning is noodzakelijk.
(tekst gaat onder de foto's verder)

Gaslucht

Reactie van de bevelvoerder: “Bij aankomst waren de bewoners al uit de woning. Samen met 1 en 2 heb ik de woning verkend met de warmtebeeldcamera en explosiemeter. Op zolder konden we zien waar de inslag was geweest. Verder was er in de woning niets te zien. Toen we met de bewoner weer naar binnen gingen, roken we een gaslucht terwijl het gas was afgesloten. Het gas bleek onder de vloer vandaan te komen. We zagen dat het onder de vloer in de kruipruimte gebrand had en dat alle buizen en leidingen waren weggesmolten. Ik had niet verwacht dat een inslag in de nok van een woning, kon leiden tot een brand in de kruipruimte.”


Repressieve casussen gebundeld

Bovenstaande is één van de 29 casussen in de publicatie "Casuïstiek uit brandonderzoek voor Repressie" is opgenomen. Eind februari komt deze casuïstiek ook digitaal ter beschikking.
De publicatie is het vervolg op het "Casuïstiek uit brandonderzoek voor Brandveilig leven".

Brandonderzoek

Onderzoek levert veel informatie op over o.a. oorzaken van branden, brandverloop, brandbestrijding en het gedrag van mensen.

Brandonderzoek-4.jpg

Delen