Adviseur Risicobeheersing Industriële Veiligheid

Je plek in de organisatie

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) is één van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland. VRZHZ heeft per 1 januari 2019 ongeveer 438.000 inwoners en beslaat de Hoeksche Waard, de Drechtsteden en de Alblasserwaard (gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Sliedrecht, Molenlanden, Papendrecht, Zwijndrecht). In de VRZHZ zijn voor 10 gemeenten de activiteiten op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing (inclusief risicobeheersing), brandweerzorg, bevolkingszorg en (grootschalige) geneeskundige hulpverlening geconcentreerd. Daarbij wordt nauw samengewerkt met onder meer Politie, Dienst Gezondheid & Jeugd, Ambulancevervoer, Rijkswaterstaat, Defensie, Waterschappen en private partners.

De VRZHZ wil behalve optimaal voorbereid zijn op een ramp of crisis en ook een belangrijke rol spelen bij het voorkomen daarvan. Door de bundeling van krachten met haar partners zorgt de VRZHZ zo goed mogelijk voor het beheersen van de risico’s, het bestrijden van incidenten en herstel uit de ontwrichte situatie. De organisatie bestaat uit ongeveer 300 vaste medewerkers, 700 brandweervrijwilligers en 400 piketfunctionarissen.

De afdeling Risicobeheersing

De afdeling bestaat uit een gedreven team van 36 medewerkers die zich richt op de uitvoering van alle risicobeheersingstaken binnen de VRZHZ. De afdeling adviseert en stimuleert (brand)veiligheid op basis van diverse wetgeving en programma’s. Bij de uitvoering van de werkzaamheden past een medewerker de volgende principes toe: integraliteit van brandveiligheid, risicobenadering, veiligheidsbewustzijn en eigen verantwoordelijkheid. De medewerkers dragen zorg voor een optimale dienstverlening aan gemeenten, provincie en omgevingsdienst, maar richt zich ook op architecten, bouwers, gebruikers van objecten en inrichtingen, maatschappelijke instellingen en burgers. De afdeling is tevens verantwoordelijk voor het inventariseren en analyseren van (multidisciplinaire) veiligheidsrisico’s (risicoprofielen) als basis voor besluit- en beleidsvorming.

Wij zoeken een adviseur risicobeheersing Industriële veiligheid die:

• Taken uitvoert in het kader van het Besluit risico’s en zware ongevallen (Brzo), zoals het beoordelen van veiligheidsrapportages, het uitvoeren van toezicht alsmede de controle en handhaving;
• Gevraagd en ongevraagd (brand)veiligheidsadviezen uitbrengt op complexe vraagstukken aan de interne en externe organisatie(s) op het gebied van risico’s en veiligheid bij industriële- en chemische bedrijven;
• Intern en extern adviseert over de toepassing van het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo), Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de Wet milieubeheer(Wm);
• Bedrijven beoordeelt, controleert en handhaaft die onder het regime van bedrijfsbrandweren vallen;
• Optreedt als vraagbaak voor collega’s en zorgt voor informatieoverdracht volgend uit adviezen en (Brzo-)toezicht aan de interne en externe partners.

Je profiel

• Je hebt een goed ontwikkeld analytisch vermogen;
• Je bent communicatief, schriftelijk en sociaal vaardig;
• Je bezit overtuigingskracht en inlevingsvermogen;
• Je hebt ruime ervaring in het optreden in overlegsituaties;
• Je een voortrekker die kansen signaleert en met voorstellen komt om daarop in te spelen en acties te ondernemen;
• Je weet uit ervaring wat klantgericht werken betekent;
• Je bent in het bezit van een HBO-diploma in een chemische/technische richting of Hogere Veiligheidskunde of WO-diploma met kennis van het vakgebied;
• Je bent in het bezit van, of bereid de volgende diploma’s te behalen: Specialist Industriële Veiligheid, Nieuwe Inspectiemethode, en/of Fire Safety Engineering.

Je herkent jezelf in de volgende competenties: samenwerken, klantgericht, ontwikkelbereidheid, initiatief nemend en omgevingsbewust. Ook analytisch vermogen en audit vaardigheden zijn op jou van toepassing. Je bent in het bezit van rijbewijs B.

Wat bieden wij?

We bieden je een uitdagende en veelzijdige functie. We werken toe naar een vraaggerichte, klantgerichte organisatie die flexibiliteit en professionaliteit hoog in het vaandel heeft staan. Dat betekent een omslag in het denken over klanten, producten en processen. Jij ziet dat zitten en kunt meegroeien met deze nieuwe manier van denken.

Je werkt niet alleen voor de veiligheid in onze regio maar ook voor je collega’s die aan het werk gaan als er een incident plaatsvindt in de industrie. Jouw werk zorgt er niet alleen voor dat de kans op ongevallen wordt verkleind, maar ook dat de bestrijding hiervan goed kan verlopen. Daarnaast bieden we je de kans jouw kennis en ervaring tijdens incidenten met gevaarlijke stoffen toe te passen om je collega’s in het veld bij te staan, bijvoorbeeld als Adviseur Gevaarlijke Stoffen. Om bij te blijven in het werkveld, kun je de benodigde opleidingen en trainingen volgen.

Afhankelijk van opleiding en ervaring minimaal € 2.914,- (aanloopschaal 10) en maximaal € 5.067,- (functionele schaal 11) bruto per maand bij een fulltime functie die is gebaseerd op een 36-urige werkweek. De VRZHZ is een moderne werkgever, die je veel te bieden heeft, waaronder aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een goede vervoers- en ouderschapsverlofregeling en flexibele werktijden.

Belangstelling

Je kunt je sollicitatiebrief en CV mailen naar helpdeskhrm@vrzhz.nl. Wij ontvangen je sollicitatie graag uiterlijk op 7 februari 2020. Informatie over de functie en de procedure kun je opvragen bij Wim Visser, afdelingshoofd Risicobeheersing, telefoonnummer 088 - 636 5661. Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Dordrecht Leerpark
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL Dordrecht
088-6365000

Delen