Specialist Opleiden & Oefenen B

Je plek in de organisatie
De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is één van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland. De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid heeft per 1 januari 2019 ongeveer 438.000     inwoners en beslaat de Hoeksche Waard, de Drechtsteden en de Alblasserwaard. In de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) zijn voor 10 gemeenten de activiteiten op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing (inclusief risicobeheersing), brandweerzorg en (grootschalige) geneeskundige hulpverlening geconcentreerd. Daarbij wordt nauw samengewerkt met onder meer Politie, Dienst Gezondheid & Jeugd, Ambulancevervoer, Rijkswaterstaat, Defensie, Waterschappen en private partners.

De VRZHZ wil behalve optimaal voorbereid zijn op een ramp of crisis, ook een belangrijke rol spelen bij het voorkomen daarvan. Door de bundeling van krachten met haar partners zorgt de VRZHZ zo goed mogelijk voor het beheersen van de risico’s, het bestrijden van incidenten en herstel uit de ontwrichte situatie. De organisatie bestaat uit ongeveer 300 vaste medewerkers en 700 brandweervrijwilligers.

De vacature die is ontstaan valt onder de afdeling Voorbereiding Brandweerorganisatie (VBO) bij het bureau Vakbekwaamheid. Dit bureau omvat het geheel van taken op het gebied van opleiden, oefenen, bijscholing en het opdoen van praktijkervaring voor al het brandweerpersoneel. Het bureau draagt zorg voor alle brandweeropleidingen in het algemeen en voor de manschappen en de bevelvoerders in het bijzonder. Naast het opleiden is het bureau verantwoordelijk voor het beleid, het toezicht, de registratie en de verzorging van bijscholingen en oefeningen (vakbekwaam blijven) voor het brandweerpersoneel van manschap tot officier.

Je werkzaamheden
Als specialist Opleiden en Oefenen B ontwikkel je het beleid op terreinen van opleiden, oefenen en bijscholen, afgestemd op landelijke beleidsmatige, juridische en maatschappelijke ontwikkelingen en beleidsplannen. Je signaleert ontwikkelingen op het gebied van brandweeronderwijs en wijzigingen in wet- en regelgeving en informeert leidinggevende en collega’s hierover. Daarnaast ondersteun je bij het vaststellen van de opleidings- , oefen- en bijscholingsbehoeften. Je signaleert, doet voorstellen en implementeert vernieuwingen binnen vakbekwaamheid en je draagt zorg voor en borgt de kwaliteit van opleidingen, oefeningen en bijscholingenactiviteiten door middel van een kwaliteitsborgingssysteem. Je vertaalt beleid naar nieuwe opleidings-, oefen en bijscholingsprogramma’s en je stelt deze op. Tevens organiseer en evalueer je deze programma’s aan de hand van onderwijskundige concepten en didactische modellen. Je voert steekproefsgewijs kwaliteitscontroles/audits uit en brengt hierover rapportages uit. Je draagt bij aan het handhaven van procedures en afspraken op het gebied van vakbekwaamheid (inclusief budgetten). Ook treedt je op als oefenleider.

Je profiel
Bij jou staat samenwerken op de eerste plaats. Je hebt daarnaast een klantgerichte instelling, bent proactief en accuraat. Ook ben je innovatief en daadkrachtig. Daarnaast moet je over de nodige diploma’s, vak- en ervaringskennis beschikken zoals:

Opleiding:

  • HBO diploma;
  • Diploma specialist Opleiden en Oefenen (IFV) of bereidheid om deze te behalen;
  • Diploma Officier van Dienst.

Ervaring:

  • Bij voorkeur minimaal twee jaar recente werkervaring binnen het vakgebied van Vakbekwaamheid;
  • Ervaring als Officier van Dienst.

Ons aanbod
We bieden je een uitdagende en veelzijdige functie in een organisatie die volop in beweging is. We bieden je een salaris afhankelijk van opleiding en ervaring, van maximaal € 4.225,-- bruto per maand (schaal 10) op basis van een 36-urige werkweek.

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is een moderne werkgever, die je veel te bieden heeft, waaronder aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een goede vervoers- en ouderschapsverlofregeling en flexibele werktijden.

Belangstelling
Je kunt je sollicitatiebrief en CV mailen naar helpdeskhrm@vrzhz.nl. Wij ontvangen je sollicitatie graag uiterlijk op 17 februari 2019. Informatie over de functie en procedure kun je opvragen bij Marco Troost. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 088-6365606.

Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid gaan interne kandidaten voor.

 

Hoofdkantoor VRZHZ
Romboutslaan 105
3312 KP Dordrecht
088-6365000

Delen