Specialist Operationele Voorbereiding A

Vacaturenummer                 : 2019VRZHZ038
Organisatieonderdeel           : VBO, bureau Operationele Voorbereiding  
Aantal uren per week           : 36 uur (1 fte)
Reageer uiterlijk op              : 7 juli 2019

Je plek in de organisatie
De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is één van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland. De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid heeft per 1 januari 2019 ongeveer 438.000     inwoners en beslaat de Hoeksche Waard, de Drechtsteden en de Alblasserwaard. In de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) zijn voor 10 gemeenten de activiteiten op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing (inclusief risicobeheersing), brandweerzorg en (grootschalige) geneeskundige hulpverlening geconcentreerd. Daarbij wordt nauw samengewerkt  met onder meer Politie, Dienst Gezondheid & Jeugd, Ambulancevervoer, Rijkswaterstaat, Defensie, Waterschappen en private partners.

De VRZHZ wil behalve optimaal voorbereid zijn op een ramp of crisis, ook een belangrijke rol spelen bij het voorkomen daarvan. Door de bundeling van krachten met haar partners zorgt de VRZHZ zo goed mogelijk voor het beheersen van de risico’s, het bestrijden van incidenten en herstel uit de ontwrichte situatie. De organisatie bestaat uit ongeveer 300 vaste medewerkers en 700 brandweervrijwilligers.

De vacature die is ontstaan valt binnen de afdeling Voorbereiding Brandweer Organisatie bij het bureau Operationele Voorbereiding.

Je werkzaamheden
De werkzaamheden van de Specialist Operationele Voorbereiding A richten zich op de volgende onderdelen:

 • Ontwikkelt, valideert en implementeert (beleids-) plannen, procedures en regelingen ten behoeve van de repressieve inzet bij de brandweer.
 • Ontwikkelt en houdt in stand de organisatorische kaders ten behoeve van de incidentbestrijding brandweer, coördinatie en beheer van specialismen. Hierbij ligt de nadruk op het taakveld “Melding en alarmering” en het taakveld “Brandweer Actiecentrum”.
 • Ontwikkelt en houdt in stand de organisatorische kaders ten behoeve van de incidentbestrijding brandweer t.a.v. het regionaal crisisplan, (inter-) regionaal/ internationaal bijstandsplan, evaluaties en implementatieplannen.
 • Fungeert in voorkomende gevallen als projectmanager.
 • Voert uit evaluaties op ontwikkelde en geïmplementeerde plannen.
 • Onderhoudt in- en externe contacten ter optimalisering van de samenwerking met de brandweer en ter verhoging van de kwaliteit van de eigen werkzaamheden.
 • Voert overleg in landelijke en regionale werkgroepen over ontwikkelingen op het eigen vakgebied.
 • Volgt ontwikkelingen op het eigen vakgebied en zorgt voor innovatie.
 • Daarnaast is gewenst dat je een operationele functie in de organisatie bekleedt.

Je profiel
Je bent een collega waarbij samenwerken op de eerste plaats staat. Je kan uitstekend organiseren, coördineren en plannen en werkt accuraat. Je hebt daarnaast een klantgerichte instelling. Je bent een innovatief en een daadkrachtig persoon. Daarnaast ben je een persoon die de schouders er onder wil zetten in een sterk veranderende omgeving.

Met jouw positieve instelling en overtuigingskracht kan je anderen enthousiast maken voor nieuwe ontwikkelingen. Voor de functie Specialist OPV A ben je in het bezit zijn van minimaal een HBO-diploma en daarbij beschik je over ruime aanvullende kennis en ervaring op het vakgebied.

Daarnaast kent de functie Specialist OPV-A de volgende functievereisten:

 • Diploma Specialist Operationele Voorbereiding.
 • Relevante repressieve brandweer ervaring.
 • Zeer ruime ervaring in het vakgebied.
 • Ruime ervaring in het opstellen van nota’s, plannen en adviezen.
 • Ruime ervaring in het optreden in overlegsituaties en het daarin toelichten en verdedigen van het standpunt van de organisatie alsmede het doen van voorstellen.
 • Ervaring met projectmatig werken.
 • Ruime kennis van wet- en regelgeving, procedures op onderdelen van het betreffende terrein en het kunnen toepassen c.q. vertalen hiervan.
 • Competenties: leren/reflecteren, samenwerken, resultaatgericht, overtuigen, plannen, organiseren en coördineren, analyseren, communiceren, netwerken.

Ons aanbod
Wij bieden je een uitdagende en veelzijdige functie in een organisatie die volop in beweging is. We bieden je een salaris afhankelijk van opleiding en ervaring van maximaal € 4859,- bruto per maand schaal 11 op basis van een 36-urige werkweek.

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is een moderne werkgever, die je veel te bieden heeft, waaronder aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een goede vervoers- en ouderschapsverlofregeling en flexibele werktijden.

Belangstelling?
Je kunt je sollicitatiebrief en CV mailen naar helpdeskhrm@vrzhz.nl. Wij ontvangen je sollicitatie graag uiterlijk op 7 juli 2019. Voor nadere inhoudelijke informatie over deze vacature en procedure kan je terecht bij de Jan-Herman Duiven, Bureauhoofd Operationele Voerbereiding , telefoonnummer 088-6365662.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 11 juli 2019. Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid gaan interne kandidaten voor.

 

Hoofdkantoor VRZHZ
Romboutslaan 105
3312 KP Dordrecht
088-6365000

Delen