Regionaal Coördinator Waterongevallen

Ben jij onze vis in het water die in het diepe wil springen?

Wij zoeken… 

Een regionaal coördinator waterongevallen is een nieuwe functie voor de regio Zuid-Holland Zuid. Je bent het aanspreekpunt op het gebied van waterongevallenbestrijding. Je coördineert en ondersteunt de posten en teams op dit vakgebied. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit en draag je bij aan de veiligheid op het gebied van waterongevallen. Je hebt veel contact met het duikteam en de 4 OVR-teams binnen de regio en de verschillende ploegen. Naast het onderwerp duiken, wat een groot gedeelte van je werk in beslag neemt, behoort ook de voorbereiding van thema’s zoals oppervlakteredding en grijpredding tot jouw functie.

Je bent een stevige gesprekspartner en beschikt over sterke communicatieve eigenschappen. Je bent een makkelijke schrijver en weet makkelijk je weg te vinden in een politiek sensitieve omgeving. Je spreekt de taal van de brandweerorganisatie, maar weet ook hoe je voorstellen goed onder de aandacht van het hogere management kan krijgen. Verder beschik je over:

 • Minimaal een hbo diploma;
 • Heb je aantoonbare kennis van waterongevallenbestrijding en beschik je over specifieke kennis op het gebied van brandweerduiken. Indien je hier nog niet over beschikt ben je bereid om deze kennis op te doen;
 • Beschik je over ervaring als Duikploegleider (pré);
 • Heb je beleidsmatig inzicht;
 • Ben je in staat om een juiste inschatting te maken m.b.t. escalaties op alle niveaus;
 • Beschik je over organisatiesensitiviteit;
 • Ben je in staat een goede samenwerking te bewerkstelligen en een (landelijk) netwerk op te bouwen en deze ook te onderhouden.

 

Jij gaat je bezig houden met…

 • De functionele aansturing van de regionale duik- en OVR-teams; (4 OVR-teams. 1 duikteam – 30 personen).
 • Het bewaken van een uniforme uitvoering van (landelijke) wet- en regelgeving, de brancherichtlijn, leidraden en de werkinstructie op het gebied van waterongevallenbestrijding;
 • het vakbekwaam worden en blijven van het duikteam, OVR-team;
 • de feitelijke inrichting en uitvoering van het optreden bij waterongevallen binnen de regio Zuid-Holland Zuid;
 • het organiseren van structureel overleg betreffende de bestrijding van waterongevallen;
 • leveren van bijdrage in de beleids- en planvorming m.b.t. de bestrijding van waterongevallen;
 • de controle op de korpsregistratie duiken;
 • als aanspreekpunt fungeren voor de organisatie betreffende waterongevallenbestrijding;
 • het aanleveren van gegevens voor landelijke registratie geslaagde reddingen;
 • het lidmaatschap in Vakgroep Beheersing Waterongevallen van Brandweer Nederland en in het West 4 overleg als vertegenwoordiger van VRZHZ; 

 

De organisatie en afdeling

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) is één van de 25 veiligheidsregio's in Nederland. De (VRZHZ) werkt aan een veilige en gezonde omgeving voor de inwoners, bedrijven en bezoekers van onze regio. Daarbij wordt nauw samengewerkt met onder meer Politie, Dienst Gezondheid & Jeugd, Ambulancedienst, Rijkswaterstaat, Defensie, Waterschappen en private partners. De Veiligheidsregio verbindt, coördineert en faciliteert alle betrokken partijen om incidenten, rampen en crises te voorkomen. Ook werken we nauw samen aan het goed voorbereiden op en het bestrijden van deze incidenten, rampen en crises.

Er is nog veel meer te vertellen over onze mooie organisatie. Wil je meer weten? Kijk dan op: https://www.zhzveilig.nl/vrzhz/over-ons/

 

De afdeling Incidentbestrijding

De afdeling Incidentbestrijding richt zich op de incidentbestrijding en noodzakelijke taken daaromheen. Naast de dagelijkse leiding- en sturingstaken worden werkzaamheden uitgevoerd direct ten behoeve van de paraatheid van de posten en post-overkoepelende werkzaamheden. Daarnaast worden werkzaamheden uitgevoerd op gebied van kennisregie, brandonderzoek etc. en wordt de afdeling ondersteund in post-gerelateerde zaken in relatie tot vrijwilligers.

  

Wij bieden jou …
Een uitdagende en veelzijdige functie in een organisatie die volop in beweging is. De aanstelling is in eerste instantie voor de duur van een jaar waarna de aanstelling na een jaar omgezet kan worden, bij goed functioneren, naar een aanstelling voor onbepaalde tijd. Het betreft een aanstelling voor 36 uur per week.

Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt minimaal € 2.756,--bruto per maand (indicatieve aanloopschaal 9) en maximaal € 4.494,-- bruto per maand (indicatieve functionele schaal 10) op basis van een 36-urige werkweek. Definitieve besluitvorming over de functiewaardering moet nog plaatsvinden.

De VRZHZ is een moderne werkgever, die je veel te bieden heeft zoals flexibele werktijden en de mogelijkheid om voor een deel thuis te werken (uiteraard afhankelijk van de functie). Naast het salaris heb je de beschikking over een Individueel Keuze Budget van 17,05% van je jaarsalaris wat je flexibel kan inzetten voor arbeidsvoorwaarden die voor jou belangrijk zijn. Wij vinden vitaliteit en gezondheid erg belangrijk. Gedurende het jaar worden er dan ook meerdere workshops gegeven waar je je voor in kunt schrijven.

 
Nieuwsgierig geworden en wil je meer weten?

Je kunt meer informatie over de functie en de procedure opvragen bij Job Kramer, afdelingshoofd Incidentbestrijding, te bereiken op telefoonnummer 06-22336383.

Gelijk solliciteren?
Dat kan via onze vacature op https://www.zhzveilig.nl/vacatures. We kijken uit naar je motivatie en CV!
Reageren op deze vacature kan tot uiterlijk 28 juni 2021. Na deze datum sluit deze vacature en zullen wij een selectie gaan maken uit de ontvangen brieven en Cv’s.

Deze vacature staat zowel in- als extern gelijktijdig open. Bij gelijke geschiktheid geniet de interne medewerker de voorkeur.  De eerste gesprekken zullen plaatsvinden op 7 juli  2021. Eventueel zal er op 14 juli 2021 in de middag een vervolggesprek plaatsvinden. Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure en staat voor 19 juli 2021 gepland.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Hoofdkantoor VRZHZ
Romboutslaan 105
3312 KP Dordrecht
088-6365000

Delen