Operationeel Medewerker sectie GHOR (OMSG)

Vacaturenummer                  2019VRZHZ021
Aantal uur per week              Piketfunctie, operationele neventaak
Organisatieonderdeel            GHOR Zuid-Holland Zuid
Reageer uiterlijk                   31 maart 2019

Je plek in de organisatie
De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (ZHZ) is één van de 25 veiligheidsregio's in Nederland. Namens de 10 gemeenten in onze regio voert de Veiligheidsregio verschillende taken uit op het gebied van crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening (GHOR).

Ons dagelijks werk is om een goed voorbereide crisisorganisatie te hebben die 24 uur per dag en 7 dagen in de week paraat is. Om dit te realiseren wordt o.a. gebruik gemaakt van piketfunctionarissen: medewerkers die naast hun dagelijkse werkzaamheden een nevenfunctie in de crisisorganisatie hebben en daarvoor ook buiten kantooruren beschikbaar zijn. Op dit moment zijn we voor de sectie GGDGHOR op zoek naar een:Operationeel Medewerker sectie GHOR (OMSG).

GGDGHOR crisisorganisatie
Sinds juli 2018 zijn de crisisorganisaties van de GHOR en de GGD van ZHZ samengevoegd. Dit betekent dat de leden van de GHOR-crisisorganisatie nu eveneens een rol hebben in de GGD-crisisorganisatie, wanneer zij opschalen. En vice versa. De crisisorganisatie van de GGD is verantwoordelijke voor de voorbereiding en uitvoering van de wettelijke taken van de GGD in opgeschaalde situaties. Deze wettelijke taken zijn: Infectieziektebestrijding (IZB), Medische Milieukunde (MMK), Gezondheidsonderzoek na rampen (GOR), en Psychosociale hulpverlening bij rampen (PSH). De crisisorganisatie zorgt tijdens een incident dat de GGD verantwoorde zorg blijft leveren in het kader van haar wettelijke taken.

De crisisorganisatie van de GHOR is verantwoordelijk voor de coördinatie, regie en aansturing van de totale zorgketen, evenals voor de afstemming met de multidisciplinaire partners (brandweer, politie en gemeenten). Samengevoegd zorgt de GGDGHOR crisisorganisatie tijdens een grootschalig incident of crisis voor een adequate geneeskundige hulpverlening, advisering m.b.t. de inzet van capaciteit en de publieke gezondheid. Dit gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de Directeur Publieke Gezondheid.

Inzet van de GGDGHOR crisisorganisatie
Als een incident dermate groot is dat multidisciplinaire afstemming nodig is en een duidelijke uitstraling heeft naar de omgeving, wordt een Regionaal Operationeel Team (ROT) samengesteld. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van alle multidisciplinaire hulpdiensten. Het ROT is belast met de operationele leiding. Namens de GGDGHOR neemt de Algemeen Commandant geneeskundige zorg (ACGZ) zitting in het ROT. Elk lid van het ROT heeft een sectie als “backoffice”.

De ACGZ heeft als backoffice de sectie GGDGHOR. De leden van deze sectie zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van acties van en de advisering aan de ACGZ. De werkzaamheden kunnen bestaan uit het opleveren van het totale slachtofferbeeld, het in kaart brengen en informeren van getroffen zorginstellingen en het signaleren en oplossen van knelpunten binnen de geneeskundige keten.

Ook wanneer er sprake is van een incident op het vlak van de wettelijke taken van de GGD, die dermate groot is dat deze niet meer binnen de reguliere dienstverlening uitgevoerd kan worden, wordt de GGDGHOR crisisorganisatie in werking gesteld.

Samenstelling sectie GGDGHOR
De sectie bestaat uit één of meerdere procesleiders van de wettelijke taken van de GGD (inhoudsdeskundige), een Hoofd Ondersteuning geneeskundige zorg (HOn), een Hoofd Informatie geneeskundige zorg (HIn) en een Operationeel Medewerker sectie GHOR (OMSG). De sectie wordt voorgezeten door de ACGZ.

Je werkzaamheden
Als Operationeel Medewerker sectie GHOR (OMSG) maak je onderdeel uit van de sectie GGDGHOR. Je bent als OMSG verantwoordelijk voor:

  • Bijhouden van een logboek voor de sectie GGDGHOR, met onder meer de uitgezette acties, actiehouders en genomen besluiten.
  • Informeren en adviseren van de HOn over logistieke, materiele en personele zaken.
  • Uitvoeren van overige opdrachten ter ondersteuning van de overige sectieleden GGDGHOR, zoals het in kaart brengen van de zorginstellingen in een (mogelijk) bedreigd gebied.
  • Een bijdrage leveren aan de evaluatie van de inzet, en het leveren van gevraagde informatie voor multidisciplinaire evaluaties.

Je profiel
Je kunt uitstekend luisteren, bent flexibel en stressbesteding. Je werkt graag samen in teamverband en je werkt gestructureerd. Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden en kunt de essentie van een situatie kernachtig samenvatten. Je bezit operationele vaardigheid met ICT-toepassingen. Daarnaast beschik je over MBO werk- en denkniveau en ben je woonachtig in de regio of net daarbuiten (je moet binnen 45 minuten in het regionaal coördinatiecentrum in Dordrecht aanwezig kunnen zijn).

Je bent bereid de vereiste jaarlijkse 40 uur aan opleiding, training en oefening te volgen voor de operationele neventaak van Operationeel Medewerker sectie GHOR.

Belangstelling
Je kunt je sollicitatiebrief en CV mailen naar helpdeskhrm@vrzhz.nl. Wij ontvangen je sollicitatie graag uiterlijk op 31 maart 2019. Informatie over de functie en de procedure kun je opvragen bij Jeroen Peeters (Adviseur Vakbekwaamheid), bereikbaar op telefoon 088-6365659.

 

 

Hoofdkantoor VRZHZ
Romboutslaan 105
3312 KP Dordrecht
088-6365000

Delen