Operationeel Manager

Ben jij onze manager die incidentbestrijding weet door te ontwikkelen?    


Vacaturenummer               : 2020VRZHZ056
Onderdeel                           : Incidentbestrijding
Aantal uren per week         : 36 uur       
Reageer uiterlijk op           : 15 november 2020

Je plek in de organisatie
De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) is één van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland. VRZHZ heeft per 1 januari 2019 ongeveer 438.000 inwoners en beslaat de Hoeksche Waard, de Drechtsteden en de Alblasserwaard (gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Sliedrecht, Molenlanden, Papendrecht, Zwijndrecht). In de VRZHZ zijn voor 10 gemeenten de activiteiten op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing (inclusief risicobeheersing), brandweerzorg, bevolkingszorg  en (grootschalige) geneeskundige hulpverlening geconcentreerd. Daarbij wordt nauw samengewerkt met onder meer Politie, Dienst Gezondheid & Jeugd, Ambulancevervoer, Rijkswaterstaat, Defensie, Waterschappen en private partners.

De VRZHZ wil behalve optimaal voorbereid zijn op een ramp of crisis en ook een belangrijke rol spelen bij het voorkomen daarvan. Door de bundeling van krachten met haar partners zorgt de VRZHZ zo goed mogelijk voor het beheersen van de risico’s, het bestrijden van incidenten en herstel uit de ontwrichte situatie. De organisatie bestaat uit ongeveer 300 vaste medewerkers, 700 brandweervrijwilligers en 400 piketfunctionarissen.

Bureau Specialismen & Operationeel Management (SOM)
Het bureau richt zich op de directe incidentbestrijding én de directe voorwaardenscheppende taken daar omheen en is onderdeel van de afdeling Incidentbestrijding (IB). Naast de dagelijkse leidinggevende en sturende taken worden werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van de paraatheid van de posten en de meer post overkoepelende werkzaamheden. Te denken valt hierbij aan werkzaamheden op het gebied van operationele informatie en alarmering, maar ook enige bijzondere werkzaamheden. De afdeling bestaat uit circa 114 fte waarvan circa 75 fte (inclusief 24-uurdienst) voor Bureau SOM.

Je werkzaamheden
Als Operationeel Manager draag je integraal zorg voor het functioneren van de repressieve brandweerzorg, van alarmering tot nazorg, voor de aan jou toegewezen posten die later worden bepaald. Je zorgt voor de beschikbaarheid van de operationele informatie en middelen voor brand- en incidentbestrijding.

Hierbij hoort onder andere het bewaken van de kwantiteit (bezetting) en de kwaliteit (waaronder het vakbekwaam worden en het vakbekwaam blijven) van het uitrukpersoneel. Een deel van deze werkzaamheden valt in de avonduren. Je bent voor circa 20% van je tijd bezig met overkoepelende zaken zoals beleidsondersteuning en deelname aan projecten. Al met al is het een zeer afwisselende functie.

Je ontwikkelt mede het teamgevoel op de post, coacht ploegchefs, stuurt op resultaten en je zorgt dat het personeelsbeleid en de personeelszorg voor de vrijwilligers en/of de medewerkers wordt uitgevoerd.

Je treedt op als vertegenwoordiger van de afdeling IB/ bureau SOM in diverse overlegvormen. Je adviseert en informeert het afdelingshoofd IB/het bureauhoofd SOM waarvan in het bijzonder je direct leidinggevende bureauhoofd SOM gevraagd en ongevraagd over strategie, sturing, beheer en kwaliteit van de operationele organisatie.

Als Operationeel Manager ben je ‘linking-pin’ met de lokale bestuurder over Incidenbestrijdings-aangelegenheden en wordt je ook ingezet voor een aantal bijzondere werkzaamheden zoals (het leveren van een bijdrage aan:) planning & control, het dekkingsplan, aanbestedingen, pikettenbeheer, wedstrijden, nazorg/TCO, landelijke projecten/overleggen, implementatie en monitoring trajecten, jeugdbrandweer, beheer specialismen, planning. Dit is mede afhankelijk van je kennis, ervaring en interesses.

Je profiel
Als Operationeel Manager:

  • beschik je over aantoonbaar HBO werk- en denkniveau (een HBO diploma is hierbij een pré);
  • beschik je over een diploma Operationeel Manager (of een gelijkwaardig diploma);
  • heb je een aantal jaar ervaring in een leidinggevende functie;
  • heb je ervaring met de operationele dienst van de brandweer (het diploma (H)OVD, AGS, OBAC is een pré) ;
  • beschik je over enige kennis van bestuurlijke aangelegenheden op het eigen vakgebied (brandweerzorg);
  • ben je energiek, vernieuwend, verbindend, onderzoekend en resultaatgericht;
  • is het wenselijk dat je een operationele neventaak hebt binnen de organisatie;
  • heb je ervaring als projectleider met projectmatig werken;
  • kan je goed samenwerken en communiceren op verschillende niveaus (van vrijwilliger tot aan bestuurders);
  • ben je bereid binnen je werkraam ook in de avonduren en soms in het weekend te werken.

Ons aanbod
De VRZHZ is een moderne werkgever waar je binnen een zich ontwikkelende organisatie een uitdagende functie kunt vervullen. We bieden je een salaris afhankelijk van je opleiding en ervaring van maximaal € 4.494,-- bruto per maand (schaal 10) op basis van een 36-urige werkweek, met daarnaast een aantrekkelijk pakket secundaire arbeidsvoorwaarden.

Belangstelling
Wij ontvangen je sollicitatie graag uiterlijk op 15 november 2020 via www.zhzveilig.nl/vacatures. Informatie over de functie kun je opvragen bij het bureauhoofd SOM, Pieter Prins. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06-53377619.

Procedure
De eerste gesprekken met de selectiecommissie zullen plaatsvinden op 24 november 2020. Een (ontwikkel- en competentie)assessment zal deel uitmaken van de procedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Hoofdkantoor VRZHZ
Romboutslaan 105
3312 KP Dordrecht
088-6365000

Delen