Officier van Dienst Geneeskundig (OvD-G)

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (ZHZ) is één van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland. Namens de 10 gemeenten in onze regio voert de Veiligheidsregio verschillende taken uit op het gebied van crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening (GHOR).

Ons dagelijks werk is om een goed voorbereide crisisorganisatie te hebben die 24 uur per dag en 7 dagen in de week paraat is. Om dit te realiseren wordt o.a. gebruik gemaakt van piketfunctionarissen: medewerkers die naast hun dagelijkse werkzaamheden een nevenfunctie in de crisisorganisatie hebben en daarvoor ook buiten kantooruren beschikbaar zijn. Op dit moment zijn we op zoek naar een:

Officier van Dienst Geneeskundig (OvD-G)

GGDGHOR crisisorganisatie
De crisisorganisatie van de GGD is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de wettelijke taken van de GGD in opgeschaalde situaties. Deze wettelijke taken zijn: Infectieziektebestrijding (IZB), Medische Milieukunde (MMK), Gezondheidsonderzoek na Rampen (GOR), en Psychosociale Hulpverlening bij rampen (PSH). De crisisorganisatie zorgt tijdens een incident dat de GGD verantwoorde zorg blijft leveren in het kader van haar wettelijke taken. De crisisorganisatie van de GHOR is verantwoordelijk voor de coördinatie, regie en aansturing van de totale zorgketen, evenals voor de afstemming met de multidisciplinaire partners (brandweer, politie en gemeenten).

Samengevoegd zorgt de GGDGHOR crisisorganisatie tijdens een grootschalig incident of crisis voor een adequate geneeskundige hulpverlening, advisering m.b.t. de inzet van capaciteit en de publieke gezondheid. Dit gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de Directeur Publieke Gezondheid.

Typering OvD-G
Afhankelijk van het type incident is de OvD-G ter plaatse de hoogste leidinggevende van de GHOR-keten. De OvD-G geeft leiding aan de Chef van Dienst RAV, welke verantwoordelijk is voor de aansturing van de processen van de RAV. De OvD-G stemt de multidisciplinaire samenwerking op operationeel niveau af binnen het motorkapoverleg of binnen het Commando Plaats Incident (CoPI). De OvD-G staat onder directe, operationele leiding van de Leider CoPI en de Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ).

Je werkzaamheden
Je bent als OvD-G onder andere verantwoordelijk voor:

  • Het operationeel leiding geven aan de uitvoering van de geneeskundige hulpverlening op de plaats incident;
  • Het afstemmen van de multidisciplinaire samenwerking in het motorkapoverleg of in het CoPI;
  • Het coördineren van de multidisciplinaire samenwerking (samen met de andere leden van het CoPI of motorkapoverleg);
  • Het informeren en adviseren van de ACGZ.

Je profiel
Je kunt leidinggeven, coördineren, prioriteren en je bent besluitvaardig. Je beschikt over een gezonde dosis overtuigingskracht. Je bent stressbestendig en kunt gedurende een lange periode in hoge mate actief zijn. Organiseren van je eigen werk is je niet vreemd, maar je rendeert ook prima in teamverband. Tevens ben jij je bewust van jouw verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Daarnaast beschik je over HBO werk- en denkniveau (aantoonbaar door opleiding en/of ervaring) en ben je woonachtig in de regio of net daarbuiten (de kandidaat moet binnen 30 minuten op de plaats incident ergens in de regio ZHZ aanwezig kunnen zijn).

Je bent bereid de vereiste jaarlijkse 40 uur aan opleiding, training en oefening te volgen voor de operationele neventaak van OvD-G.

Ons aanbod
Werkzaamheden verrichten voor een organisatie die volop in beweging is. Wij bieden je een uitdagende en veelzijdige operationele neventaak. Tijdens de piketdienst beschik je over een prioriteitsvoertuig. Je functioneren wordt jaarlijks beoordeeld.

Je draait eens week per vier weken een piketdienst. Voor de beschikbaarheid voor het verrichten van deze taak buiten de reguliere werktijden ontvang je een beschikbaarheidsvergoeding conform de regeling Operationele Bereikbaarheid en Beschikbaarheid van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

Ingangsdatum van het piket is na afronding van de opleiding. Deze opleiding komt het eerste jaar (deels) bovenop de jaarlijkse 40 uur aan opleiding, training en oefeningen.

Belangstelling
Je kunt je sollicitatiebrief en CV mailen naar helpdeskhrm@vrzhz.nl. Wij ontvangen je sollicitatie graag uiterlijk 15 november 2019. Informatie over de functie en de procedure kun je opvragen bij Sander Zwanenburg (Adviseur GHOR in Opleiden, Trainen en Oefenen), bereikbaar op telefoon 088-6365658. Voor interne kandidaten is toestemming van je leidinggevende nodig. Voor externe kandidaten is een akkoordverklaring van de werkgever nodig.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Delen