Medewerker Operationele Voorbereiding A

Vacaturenummer                 : 2019VRZHZ017
Organisatieonderdeel           : VBO, bureau Operationele Voorbereiding  
Aantal uren per week           : 36 uur
Reageer uiterlijk op              : 10 maart 2019

Je plek in de organisatie
De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is één van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland. De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid heeft per 1 januari 2019 ongeveer 438.000 inwoners en beslaat de Hoeksche Waard, de Drechtsteden en de Alblasserwaard. In de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) zijn voor 10 gemeenten de activiteiten op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing (inclusief risicobeheersing), brandweerzorg en (grootschalige) geneeskundige hulpverlening geconcentreerd. Daarbij wordt nauw samengewerkt met onder meer Politie, Dienst Gezondheid & Jeugd, Ambulancevervoer, Rijkswaterstaat, Defensie, Waterschappen en private partners.

De VRZHZ wil behalve optimaal voorbereid zijn op een ramp of crisis, ook een belangrijke rol spelen bij het voorkomen daarvan. Door de bundeling van krachten met haar partners zorgt de VRZHZ zo goed mogelijk voor het beheersen van de risico’s, het bestrijden van incidenten en herstel uit de ontwrichte situatie. De organisatie bestaat uit ongeveer 300 vaste medewerkers en 700 brandweervrijwilligers.

De vacature die is ontstaan valt binnen de afdeling Voorbereiding Brandweerorganisatie bij het bureau Operationele Voorbereiding (OPV). Bureau OPV is verdeeld in vier taakgebieden en is belast met de volgende activiteiten:

 • Operationele Informatievoorziening. Dit taakgebied richt zich op het maken, ontsluiten, beheren en ontwikkelen van de operationele planvorming.
 • Inkoop en verwerving. Dit taakveld betreft de inkoop en verwerving van materiaal en materieel en de inkoopfunctie.
 • Melding en alarmering. Binnen dit taakgebied vallen alle werkzaamheden rondom melding en alarmering. Dit is inclusief afstemming met de meldkamer, het beheer van het waarschuwings- en alarmeringssysteem (WAS) en het beheer en doorontwikkeling van het brandweeractiecentrum.

Je werkzaamheden
De werkzaamheden van de medewerker Operationele Voorbereiding A concentreren zich met name op de meldkamerprocessen en operationele informatievoorziening. Van de medewerker Operationele Voorbereiding A wordt verwacht dat hij of zij:

 • Uitvoering geeft aan de taken die voortkomen uit het (landelijke) model alarmeringsregeling;
 • In samenspraak met lokaal beheer van de GMC de koppelingen beheert tussen GMS, de operationele informatievoorziening en het management informatiesysteem;
 • Het aanspreekpunt in de regio is voor aanpassen en verbeteren van de alarmering, de operationele communicatie, buitendienst meldingen en de (digitale) informatievoorziening;
 • Gegevens bewaakt, actualiseert, verwerkt en beheert gegevens die verwerkt worden in de meldkamer brandweer en in de alarmeringscomputer;
 • Overleg voert met lokaal beheer meldkamer en de relevante partners over het meldkamerdomein.

Je profiel
Je bent een medewerker waarbij samenwerken op de eerste plaats staat. Je kan uitstekend organiseren, coördineren en plannen en werkt accuraat. Je hebt daarnaast een klantgerichte instelling. Je bent een innovatief en een daadkrachtig persoon. Daarnaast  ben je een persoon die de schouders er onder wil zetten in een sterk veranderende omgeving. Met jouw positieve instelling en overtuigingskracht kan je anderen enthousiast maken voor de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van operationele informatievoorziening en meldkamer.

Daarnaast moet je over de nodige diploma’s, vak- en ervaringskennis beschikken zoals:

Opleiding:

 • MBO- diploma
 • Rijbewijs B

Ervaring:

 • Aanvullende kennis en ervaring van het werkveld waarin de werkzaamheden plaats vinden
 • Kennis van de organisatie, haar interne beleid, regels en procedures en nieuwe ontwikkelingen.
 • Ervaring met diverse softwarepakketten (MS Word, MS Excel en MS Access).

Ons aanbod
Wij bieden je een uitdagende en veelzijdige functie in een organisatie die volop in beweging is. We bieden je een salaris afhankelijk van opleiding en ervaring van maximaal € 3.376,- bruto per maand (schaal 8) op basis van een 36-urige werkweek.

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is een moderne werkgever, die je veel te bieden heeft, waaronder aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een goede vervoers- en ouderschapsverlofregeling en flexibele werktijden.

Belangstelling?
Je kunt je sollicitatiebrief en CV mailen naar helpdeskhrm@vrzhz.nl. Wij ontvangen je sollicitatie graag uiterlijk op 10 maart 2019.

Voor nadere inhoudelijke informatie over deze vacature en procedure kan je terecht bij Jan Herman Duiven, Hoofd bureau Operationele Voorbereiding,
telefoonnummer 088-6365662.

Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid gaan interne kandidaten voor. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdagochtend 14 maart 2019.

Hoofdkantoor VRZHZ
Romboutslaan 105
3312 KP Dordrecht
088-6365000

Delen