Hoofd Sectie Crisiscommunicatie

Vacaturenummer             2019VRZHZ045
Organisatieonderdeel       VRC - incidentvoorlichting
Reageer uiterlijk op         15 juli 2019

Je plek in de organisatie
De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is één van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland. De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid heeft per 1 januari 2019 ongeveer 438.000      inwoners en beslaat de Hoeksche Waard, de Drechtsteden en de Alblasserwaard. In de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) zijn voor 10 gemeenten de activiteiten op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing (inclusief risicobeheersing), brandweerzorg en (grootschalige) geneeskundige hulpverlening geconcentreerd. Daarbij wordt nauw samengewerkt  met onder meer Politie, Dienst Gezondheid & Jeugd, Ambulancevervoer, Rijkswaterstaat, Defensie, Waterschappen en private partners.

De VRZHZ wil behalve optimaal voorbereid zijn op een ramp of crisis, ook een belangrijke rol spelen bij het voorkomen daarvan. Door de bundeling van krachten met haar partners zorgt de VRZHZ zo goed mogelijk voor het beheersen van de risico’s, het bestrijden van incidenten en herstel uit de ontwrichte situatie. De organisatie bestaat uit ongeveer 300 vaste medewerkers en 700 brandweervrijwilligers.

De afdeling Voorbereiding op Rampen en Crises (VRC) beheersing is belast met de voorbereiding en de inzet van functionarissen tijdens grootschalige incidenten. Vanwege een vacature zijn wij op zoek naar Hoofd Sectie Crisiscommunicatie die op basis van een piketrooster de neventaak van Hoofd Sectie Crisiscommunicatie wil vervullen.

Je werkzaamheden
Het Hoofd Sectie Crisiscommunicatie geeft leiding aan de multidisciplinaire sectie crisiscommunicatie in het ROT. Inzet vindt plaats vanaf GRIP 2 of incidenten met een grote maatschappelijke impact. Dit brengt onder andere de volgende werkzaamheden met zich mee:

 • Geeft leiding aan de sectie crisiscommunicatie;
 • Draagt zorg voor een adequaat en effectief verloop van het crisiscommunicatieproces;
 • Herkent en begrijpt politiek-bestuurlijke processen en vertaalt dat richting de sectie crisiscommunicatie;
 • Ziet toe op uitvoering van een continue omgevingsanalyse om de pers- en publieksvoorlichting af te stemmen en aan te laten sluiten op beelden en vragen bij publiek en media;
 • Bewaakt en stuurt  op de afstemming met communicatieadviseurs van diverse partijen in de crisisorganisatie, waaronder de Communicatieadviseur(s) van de gemeente(n), de Communicatieadviseurs COPI en ROT en de Communicatieadviseurs van de interne disciplines en de gelieerde partners;
 • Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Communicatieadviseur ROT betreffende het communicatieproces.

Je profiel
Je kunt uitstekend analyseren, toont leiderschap, bent accuraat en kunt goed communiceren onder druk. Je kunt snel en effectief taken verdelen tijdens een crisissituatie. Je hebt oog voor een adequate samenwerking met alle partijen binnen de crisisorganisatie en hebt politiek bestuurlijk inzicht. Het lukt je binnen 45 minuten in het regionaal coördinatiecentrum in Dordrecht aanwezig te zijn. Daarnaast ben je bereid om specifieke trainingen (ca. 40 uur per jaar) te volgen voor deze operationele neventaak.

Daarnaast beschik je over:

 • HBO/WO werk- en denkniveau;
 • Opleiding Hoofdsectie Crisiscommunicatie of bereid deze te halen;
 • Kennis over en ervaring met (crisis)communicatie;
 • Affiniteit met het werken in een crisisteam;
 • Eigen vervoer.

Ons aanbod
Wij bieden je een uitdagende en veelzijdige operationele neventaak. Het piket wordt gevuld met vier tot zes personen. Voor de beschikbaarheid voor het verrichten van deze taak buiten de reguliere werktijden ontvang je een vergoeding conform de 3/6 regeling uit de operationele regeling bereikbaarheid en beschikbaarheid.

Oefen- en opleidingsuren worden niet vergoed. Uren als gevolg van operationele inzet in het geval van een incident komen voor rekening van de werkgever. Je aanstelling is tijdelijk voor een half jaar, waarna bij goed functioneren definitieve aanstelling plaatsvindt. Ingangsdatum van het piket is na afronding van de (interne) opleiding.

Belangstelling?
Je kunt je sollicitatiebrief en CV mailen naar helpdeskhrm@vrzhz.nl. Wij ontvangen je sollicitatie graag uiterlijk op 15 juli 2019.
 
Voor nadere inhoudelijke informatie over deze vacature en procedure kan je terecht bij de heer M. Peeters, telefoon 088-636 5512 of de heer E.J. van Well, telefoon 088-636 5597, afdeling Voorbereiding op Rampen en Crises.

 

 

Hoofdkantoor VRZHZ
Romboutslaan 105
3312 KP Dordrecht
088-6365000

Delen