Directeur/secretaris Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) is één van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland.  VRZHZ heeft per 1 januari 2019 ongeveer 438.000 inwoners en beslaat de Hoeksche Waard, de Drechtsteden en de Alblasserwaard (gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Sliedrecht, Molenlanden, Papendrecht, Zwijndrecht). In de VRZHZ zijn voor 10 gemeenten de activiteiten op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing (inclusief risicobeheersing), brandweerzorg, bevolkingszorg  en (grootschalige) geneeskundige hulpverlening geconcentreerd. Daarbij wordt nauw samengewerkt met onder meer Politie, Dienst Gezondheid & Jeugd, Ambulancevervoer, Rijkswaterstaat, Defensie, Waterschappen en private partners.

De VRZHZ wil behalve optimaal voorbereid zijn op een ramp of crisis en ook een belangrijke rol spelen bij het voorkomen daarvan. Door de bundeling van krachten met haar partners zorgt de VRZHZ zo goed mogelijk voor het beheersen van de risico’s, het bestrijden van incidenten en herstel uit de ontwrichte situatie. De organisatie bestaat uit ongeveer 300 vaste medewerkers,  700 brandweervrijwilligers en 400 piketfunctionarissen.

De afgelopen periode is veel energie gestoken in de organisatieverandering van VRZHZ. De organisatie ontwikkelt zich van een samenstel van disciplines naar een samenhangende organisatie met integrale benadering van veiligheidsvraagstukken. De nieuwe organisatie kent één MT dat zich, samen met de andere leidinggevenden, wil laten zien in een voorbeeldrol van gedrag dat wordt gevraagd. De organisatie als geheel wordt versterkt langs de lijnen van inhoud en procesgericht werken.

De VRZHZ is er voor de mensen in de samenleving, die rekenen op een hoge mate van professionaliteit. De ambitie van de VRZHZ is om dat met de verschillende partners steeds beter te doen.

Opdracht
De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is volop in beweging en er is de afgelopen jaren al een hoop bereikt. Tegelijkertijd is de omgeving continue en versneld in beweging. Aan de ene kant ontstaan nieuw type dreigingen en risico’s (terrorisme, cybercrime, epidemieën) en aan de andere kant is het middels technologische ontwikkelingen steeds meer mogelijk om informatie gestuurd invulling te geven aan de rol van Veiligheidsregio. Deze bewegingen vereisen meer dan ooit om stevig in verbinding te staan met de samenleving. Het vraagt om slimme en intensievere partnerschappen en een organisatie die in kan spelen op complexe en kolom-overstijgende problematieken. Strategisch leiderschap is essentieel om continue adequate vertaalslagen te maken tussen die veranderende buitenwereld en de organisatie van de VRZHZ. Dit vraagt een directeur-secretaris die inspireert, de juiste netwerken zoekt en versterkt en zich in kan leven in veiligheidsvraagstukken vanuit de bestuurlijke context.

Dit leidt tot de volgende concrete opgaven voor de directeur-secretaris:

 • Verder professionaliseren van de organisatie en dienstverlening met gevoel voor de lokale verschillen
 • Informatie gestuurde crisis- & risicobeheersing en moderne innovatieve brandweerzorg verder ontwikkelen
 • Het verder versterken van de betrokkenheid van de deelnemende gemeenten en overige relevante partners in de regio
 • Harmoniseren van de rechtspositie en daarmee ook de randvoorwaarden creëren om de paraatheid en inzet flexibeler te organiseren (WNRA)
 • Landelijk positioneren van de VRZHZ als een toonaangevende Veiligheidsregio.

Wat ga je doen?

 • Je neemt de eindverantwoordelijkheid voor de prestaties van de VRZHZ
 • Je volgt actief landelijke ontwikkelingen en profileert de VRZHZ op strategische thema’s
 • Je initieert waar nodig verandering en doorontwikkeling zonder de dagelijkse prestaties uit het oog te verliezen
 • Je stimuleert en draagt actief bij aan de groei en ontwikkeling van het managementteam
 • Je richt je op de maatschappelijke opdracht van de VRZHZ als verbindend directeur en als leidinggevende van en collega in het managementteam
 • Je vertegenwoordigt de organisatie in het netwerk, naar de gemeentelijke, regionale en landelijke crisispartners en naar andere zakelijke contacten
 • Je adviseert bestuurlijk portefeuillehouders vanuit jouw verantwoordelijkheid en professionaliteit
 • Je bent formeel aangewezen als Operationeel Leider (de uitvoering is ondergebracht bij piketfunctionarissen). Je beschikt daarom over de juiste kennis van leiding en coördinatie bij rampen en crises
 • Je werkt samen met de collega-directeuren van de andere veiligheidsregio’s in het land
 • Je bent WOR-bestuurder voor de OR
 • Je  bent verantwoordelijk voor de BV Spinel in je rol als directeur van deze BV.

Profiel

 • Een directeur-secretaris met een academisch werk- en denkniveau die richting en ruimte kan geven, tegelijk kan sturen op dagelijkse kwaliteit, visie heeft op doorontwikkeling en kwaliteitsverbetering
 • Ruime managementervaring en ervaring met het leiden van complexe organisaties in een speelveld in beweging, bij voorkeur ervaring met intergemeentelijke samenwerking
 • Organisatiekundig en gericht op een bedrijfsmatige manier van werken
 • Affiniteit met operationele organisaties en het vakgebied in combinatie met gevoel voor het werken met vrijwilligers
 • Een verbindend leider die ook contact houdt met de werkvloer
 • Bestuurlijk sensitief en inzicht in maatschappelijke, bestuurlijke en politieke verhoudingen
 • Vaardigheid en vermogen om andere dan de gebruikelijke wegen te bewandelen; open staan voor ideeën en doorontwikkeling
 • Vaardig in het onderhouden van contacten met burgemeesters en aanspreekbaar zijn.

Wat bieden wij?
VRZHZ biedt je een interessante functie vol uitdaging in een dynamische omgeving met een prettige werksfeer. De functie is ingedeeld in schaal 17 (maximaal € 8.980,-- bruto per maand) voor 36 uur per week.

Procedureplanning
De procedure kent de volgende tijdbalk:

 • 5 oktober 2019 - Mediawerving NRC, publicatie profielschets op websites, LinkedIn, Intermediair.nl en NRCCarriere.nl
 • 18 oktober - Sluiting reactietermijn
 • Week 42 - 44 - Voorselectiegesprekken op ons kantoor in Baarn
 • Week 44 (31 oktober en 1 november) - Eerste ronde selectiegesprekken met selectiecommissie
 • Week 45 Selectiegesprekken met adviescommissie
 • Week 46/47 - Vervolgronde gesprekken met selectiecommissie
 • Week 47 - Keuze kandidaat door selectiecommissie

Klik op deze link om te solliciteren: https://galangroep.nl/nl/vacatures/327-directeur-secretaris

Delen