Dienstcontroller/financieel adviseur

Vacaturenummer          2017VRZHZ003
Aantal uur per week      36 uur
Organisatieonderdeel   Bedrijfsvoering
Reageer vóór                  28 maart 2017

Je plek in de organisatie

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is één van de 25 veiligheidsregio's in Nederland. Het gebied telt ruim 483.000 inwoners en meer dan 21.000 ondernemingen. Zuid-Holland Zuid beslaat de Hoeksche Waard, de Drechtsteden en de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. In de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) zijn voor 17 gemeenten de activiteiten op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing (inclusief risicobeheersing) en (grootschalige) geneeskundige hulpverlening geconcentreerd. Daarbij wordt nauw samengewerkt met onder meer Politie, Dienst Gezondheid & Jeugd, Ambulancevervoer, Rijkswaterstaat, Defensie, Waterschappen en private partners. 

De VRZHZ wil behalve optimaal voorbereid zijn op een ramp of crisis ook een belangrijke rol spelen bij het voorkomen daarvan. Door de bundeling van krachten met haar partners zorgt de VRZHZ zo goed mogelijk voor het beheersen van de risico’s, het bestrijden van incidenten en herstel uit de ontwrichte situatie. De organisatie bestaat uit ongeveer 300 vaste medewerkers en 800 (brandweer)vrijwilligers.

Per 1 juni 2016 zijn we gestart met de nieuwe afdeling Bedrijfsvoering. De afdeling draagt zorgt voor beleid, advies en uitvoering van de ondersteunende taken op het gebied van financiën, inkoop, juridische zaken, HRM, arbo, informatiemanagement, werkplekondersteuning (huisvesting, kantoorinventaris, ICT-infrastructuur, facilitaire dienstverlening), communicatie en kwaliteitszorg.

Als dienstcontroller/financieel adviseur werk je in eerste instantie voor de afdeling Bedrijfsvoering, de afdeling Voorbereiding op Rampen & Crises (VRC) en de directie. Je werkt nauw samen met de financieel adviseurs, dienstcontrollers van de brandweer en de beleidsadviseur financiën. In de doorontwikkeling van de VRZHZ zullen naar verwachting de control- en adviestaken worden gescheiden. Als gevolg hiervan zal naar verwachting het accent komen te liggen op de taken van financieel advies.

Je werkzaamheden

Vanuit de rol van financieel adviseur:

 • Je richt je op de financiële werking van de organisatie en de verwerkingsprocessen;

 • Je ondersteunt en adviseert budgethouders en managers bij het opstellen van hun bijdragen aan de Planning & Control producten;

 • Je verstrekt gevraagd en ongevraagd financiële adviezen en rapportages;

 • Je stelt mede het financiële deel van de begroting, jaarrekening en bestuursrapportages op en hebt daarin een coördinerende rol;

 • Je hebt een verbindende rol tussen de financiële administratie en de afdelingen;

 • Je initieert en coördineert (complexe) financiële projecten;

 • Je fungeert als klankbord voor het afdelingshoofd en collega's binnen en buiten de afdeling.

Vanuit de controltaak:

 • Adviseer je vanuit een onafhankelijke positie de directie en/of de portefeuillehouder;

 • Meld je operationele en financiële rapportages op;

 • Monitor je de voortgang van besluitvormingsstukken;

 • Initieer je verbeteringsprocessen op het gebied van Planning & Control. 

Je profiel
 • Een afgeronde relevante opleiding op minimaal HBO-niveau;

 • WO werk- en denkniveau

 • Ruime kennis en ervaring op het gebied van overheidsfinanciën en het BBV;

 • Kennis van VPB, treasury en liquiditeitsplanning is een pré;

 • Uitstekende advies- en planningsvaardigheden

 • Een kei in organiseren en coördineren en sterk in het analyseren van problemen en gegevens;

 • Gevoel voor organisatorische, politieke en bestuurlijke verhoudingen;

 • In staat om als businesspartner mee te denken over mogelijke scenario's en alternatieven;

 • Stressbestendigheid, overtuigingskracht, analytisch vermogen, samenwerken en een pro-actieve houding zijn een vanzelfsprekendheid.

Ons aanbod

We bieden je een uitdagende en veelzijdige functie in een organisatie die volop in beweging is. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 4.721,-- bruto per maand (schaal 11) op basis van een 36-urige werkweek.

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is een moderne werkgever, die je veel te bieden heeft, waaronder aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een goede vervoers- en ouderschapsverlofregeling en flexibele werktijden.

Belangstelling

Je kunt je sollicitatiebrief en CV mailen naar helpdeskpeno@vrzhz.nl, onder verwijzing van het vacaturenummer. Wij ontvangen je sollicitatie graag uiterlijk 27 maart 2017.

Informatie over de functie en de procedure kun je opvragen bij Arie Bok, hoofd Services, telefoonnummer 088 – 636 5364 of 06 – 2365 1041. De eerste sollicitatiegespreksronde vindt plaats op woensdag 5 april 2017. Het verzoek is om hiermee alvast rekening te houden in de agenda.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

Hoofdkantoor VRZHZ
Romboutslaan 105
3312 KP Dordrecht
088-6365000

Delen