Concerncontroller Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Voor de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid zoeken we een concerncontroller die in staat is om met een brede blik over de grenzen van de eigen unit heen te kijken. Ben je in staat om op basis van een sterk bindend vermogen anderen te bewegen en verleiden om tot een succesvolle samenwerking te komen? Beschik je daarnaast over een goed gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen én een helicopterview? Dan ben jij wellicht de persoon waar we naar op zoek zijn!

Over de VRZHZ
De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) is één van de 25 veiligheidsregio's in Nederland. Het gebied telt ruim 430.000 inwoners en ruim 20.000 ondernemingen. Zuid-Holland Zuid beslaat de Hoeksche Waard, de Drechtsteden en de Alblasserwaard. In de VRZHZ zijn voor 10 gemeenten de activiteiten op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing (incl. risicobeheersing), brandweerzorg en (grootschalige) geneeskundige hulpverlening geconcentreerd. Daarbij wordt nauw samengewerkt met onder meer Politie, Dienst Gezondheid & Jeugd, Ambulancevervoer, Rijkswaterstaat, Defensie, Waterschappen en private partners.

De VRZHZ wil behalve optimaal voorbereid zijn op een ramp of crisis ook een belangrijke rol spelen bij het voorkomen daarvan. Door de bundeling van krachten met haar partners zorgt de VRZHZ zo goed mogelijk voor het beheersen van de risico’s, het bestrijden van incidenten en herstel uit de ontwrichte situatie. De organisatie bestaat uit ongeveer 300 vaste medewerkers en 700 (brandweer)vrijwilligers.

Over de functie
Binnen de VRZHZ is in 2018 een onafhankelijke unit control gevormd die als stafeenheid onder de algemeen directeur is gepositioneerd. Om de control functie beter vorm te geven zal deze zich de komende jaren gaan ontwikkelen van financiële- naar business control en zal de financiële adviesfunctie centraal worden belegd bij de afdeling bedrijfsvoering.

De ideale kandidaat is een natuurlijke leidinggevende met een coachende managementstijl die op een inspirerende wijze vorm weet te geven aan de functie. Vanuit zijn/haar rol is de concerncontroller de topadviseur van het managementteam. Hij/zij ziet er op toe dat er voldoende checks and balances aanwezig zijn om ervoor te zorgen dat de gekozen beleidsdoelen worden gerealiseerd. Het gaat hierbij om vragen als: wordt de strategie voldoende helder uitgedragen? Zijn beleid en middelen goed gekoppeld in de P&C cyclus? Zijn de risico’s in beeld? Weten we waar we staan? Is er voldoende interactie intern en extern, zodat het beleid tijdig bijgesteld kan worden? Dit alles vanuit de kernvraag: is VRZHZ in control?

De concerncontroller is in staat om met een brede blik over de grenzen van de eigen unit heen te kijken en op basis van een sterk bindend vermogen anderen te bewegen en verleiden, om tot een succesvolle samenwerking te komen. Hij/zij beschikt over een sterk analytisch vermogen en weet in een complexe omgeving het overzicht te bewaren. Beschikt over een goed gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen. Is een kenner van en vaandeldrager voor procesgericht werken, weet anderen hierin te faciliteren. Hij/zij beschikt over een helicopterview, scheidt hoofd- van bijzaken en heeft gevoel voor fasering en timing.

Door de leidinggevende stijl en vaardigheden is hij/zij in staat medewerkers mee te nemen in een integrale manier van (samen)werken. Beschikt over uitstekende analytische, empathische en communicatieve vaardigheden en is in staat om de praktijk van VRZHZ te relateren aan ‘best practices’. Is tevens in staat om met overtuigingskracht en oog voor andermans belangen, draagvlak te creëren voor onafhankelijke adviezen. Deze onafhankelijkheid wordt niet alleen geborgd door de formele positie in de organisatie, maar vooral door houding en gedrag van de concerncontroller. Een goede balans tussen onafhankelijkheid en betrokkenheid is essentieel. Affiniteit met de rol en inhoudelijke opgave van een veiligheidsregio is hierbij wenselijk.

Functie-eisen

  • HBO+/Academische opleiding (MBA, RC).
  • 5 -10 jaar ervaring in een complexe omgeving.
  • Opereert zelfstandig in een politiek-bestuurlijke omgeving.
  • Natuurlijke leider-verbinder die in staat is om nieuwe verbindingen te leggen en ontwikkelingen te stimuleren.

Geïnteresseerd?
Solliciteren kan tot en met 30 juni door jouw motivatiebrief en curriculum vitae op te sturen via het online sollicitatieformulier of via de button ‘direct solliciteren’.

Voor meer informatie kun je de profielschets downloaden (pdf, 285 kB). Heb je daarna nog vragen? Neem dan contact op met Jolanda Salari via 06 - 21 23 41 48 (tot 1 juli) of Edgar Groenendijk via 06 - 12 61 24 04. Zij vertellen graag meer over de functie en de organisatie.

Geïnteresseerde kandidaten worden na een eerste selectie uitgenodigd voor een oriënterend gesprek in de eerste week van juli bij Berenschot. Berenschot komt op basis hiervan tot een voordracht van kandidaten voor de VRZHZ. Deze gesprekken staan gepland op 10 juli.

Een assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

Hoofdkantoor VRZHZ
Romboutslaan 105
3312 KP Dordrecht
088-6365000

Delen