Communicatieadviseur ROT

Vacaturenummer              2019VRZHZ036
Aantal uur per week          Piketfunctie/operationele neventaak
Organisatieonderdeel         VRC
Reageer vóór                    15 juli 2019

Je plek in de organisatie
De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is één van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland. De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid heeft per 1 januari 2019 ongeveer 438.000     inwoners en beslaat de Hoeksche Waard, de Drechtsteden en de Alblasserwaard. In de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) zijn voor 10 gemeenten de activiteiten op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing (inclusief risicobeheersing), brandweerzorg en (grootschalige) geneeskundige hulpverlening geconcentreerd. Daarbij wordt nauw samengewerkt met onder meer Politie, Dienst Gezondheid & Jeugd, Ambulancevervoer, Rijkswaterstaat, Defensie, Waterschappen en private partners.

De VRZHZ wil behalve optimaal voorbereid zijn op een ramp of crisis, ook een belangrijke rol spelen bij het voorkomen daarvan. Door de bundeling van krachten met haar partners zorgt de VRZHZ zo goed mogelijk voor het beheersen van de risico’s, het bestrijden van incidenten en herstel uit de ontwrichte situatie. De organisatie bestaat uit ongeveer 300 vaste medewerkers en 700 brandweervrijwilligers.

De regio is vanwege de ligging een logistiek- en vervoersknooppunt van nationaal en internationaal belang. Dit brengt extra risico’s met zich mee. Intensief verkeer van mensen en goederen over weg, water en spoor, maar ook industriegebieden waar activiteiten plaatsvinden met gevaarlijke stoffen en bedrijventerreinen met opslag en transport van gevaarlijke stoffen. Mede om deze risico’s te beheersen is de VRZHZ opgericht.

De afdeling Voorbereiding op Rampen en Crises (VRC) beheersing is belast met de voorbereiding en de inzet van functionarissen tijdens grootschalige incidenten, waaronder de pool van Communicatieadviseurs voor het Regionaal Operationeel Team (ROT). Vanwege een vacature zijn wij op zoek naar communicatieprofessionals die op basis van een piketrooster de neventaak van Communicatieadviseur ROT wil vervullen.

Je werkzaamheden
Als Communicatieadviseur ROT voer je onder andere de volgende taken uit:

 • Je bent onderdeel van het ROT en treedt op bij GRIP 2, 3 en 4-situaties en incidenten met een grote maatschappelijke impact;
 • Je informeert de leden van het ROT over de (operationele en tactische) aspecten van de communicatieaanpak
 • Je signaleert communicatieve-implicaties en adviseert hoe hier over te communiceren;
 • Je bepaalt of aanvullende besluiten en bijdragen (duiding) van het BT nodig zijn ten aanzien van de communicatieaanpak;
 • Je staat in nauw contact met het Hoofd Crisiscommunicatie om de adviezen uit het ROT om te zetten naar een boodschap die sectie crisiscommunicatie gaat communiceren naar pers en publiek
 • In bijzondere situaties adviseren en ondersteunen van burgemeesters t.b.v. crisiscommunicatie in de VRZHZ.

Je profiel
Je ben communicatief sterk en bezit een open/positieve instelling. Je bent een daadkrachtig en hulpvaardig persoon die goed kan samenwerken.

Daarnaast beschik je over:

 • HBO werk- en denkniveau;
 • Basisopleiding crisisbeheersing of bereid deze te halen;
 • Bij voorkeur 5 jaar ervaring als (senior) communicatieadviseur;
 • Affiniteit met het werken in een crisisteam;
 • Uitvoering kunnen geven aan de taken en competenties die zijn beschreven in de Regeling personeel veiligheidsregio’s (opvraagbaar);
 • Rijbewijs B;
 • Woonachtig in de regio of net daarbuiten; de kandidaat dient binnen 30 minuten in het regionaal coördinatiecentrum in Dordrecht aanwezig te kunnen zijn.

Je beschikt over de volgende competenties:

 • Daadkracht;
 • Overtuigen;
 • Analyseren;
 • Stressbestendig handelen;
 • Onafhankelijk;
 • Politiek bestuurlijk inzicht.

Ons aanbod
Werkzaamheden verrichten voor een organisatie die volop in beweging is, middels een uitdagende en veelzijdige operationele nevenfunctie. Het piket wordt gevuld met vier tot zes personen. Voor de functie wordt jaarlijks 40 uur aan opleiding en oefening gepland. Bij aanstelling wordt een opleiding aangeboden. Tijdens de piketdienst kun je, indien noodzakelijk, beschikken over een dienstauto. Deelname gaat in overleg met je hoofdwerkgever. Aanstelling is, voor 1 jaar, met uitzicht op een vaste aanstelling. Deze functie kent een piketvergoeding.

Belangstelling
Voor nadere inhoudelijke informatie over deze vacature en procedure kan je terecht bij de heer M. Peeters, telefoon 088-636 5512 of de heer E.J. van Well,
telefoon 088-636 5597, afdeling Voorbereiding op Rampen en Crises.

Je kunt je sollicitatiebrief en CV mailen naar HelpdeskHRM@vrzhz.nl. Wij ontvangen je sollicitatie graag uiterlijk op 15 juli 2019. Een akkoordverklaring van uw werkgever dient bij uw motivatiebrief gevoegd te worden.

 

Hoofdkantoor VRZHZ
Romboutslaan 105
3312 KP Dordrecht
088-6365000

Delen