Beleidsaviseur VRC

Vacaturenummer:                 2018VRZHZ040
Organisatieonderdeel:           VRC
Reageer vóór:                      27 juni 2018

Je plek in de organisatie

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is één van de 25 veiligheidsregio's in Nederland. Het gebied telt ruim 483.000 inwoners en ruim 21.000 ondernemingen. Zuid-Holland Zuid beslaat de Hoeksche Waard, de Drechtsteden en de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. In de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) zijn voor 17 gemeenten de activiteiten op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing (incl. risicobeheersing), brandweerzorg en (grootschalige) geneeskundige hulpverlening geconcentreerd. Daarbij wordt nauw samengewerkt met onder meer Politie, Dienst Gezondheid & Jeugd, Ambulancevervoer, Rijkswaterstaat, Defensie, Waterschappen en private partners.

De VRZHZ wil behalve optimaal voorbereid zijn op een ramp of crisis ook een belangrijke rol spelen bij het voorkomen daarvan. Door de bundeling van krachten met haar partners zorgt de VRZHZ zo goed mogelijk voor het beheersen van de risico’s, het bestrijden van incidenten en herstel uit de ontwrichte situatie. De organisatie bestaat uit ongeveer 300 vaste medewerkers en 800 (brandweer)vrijwilligers.

De afdeling Voorbereiding op Rampen en Crises (VRC) zorgt voor een goed gefaciliteerde, opgeleide en deskundige 24/7 parate crisisorganisatie voor opgeschaalde situaties. De afdeling richt zich op de multidisciplinaire, geneeskundige (GHOR) en bevolkingszorgprocessen zoals beschreven in de Wvr. De multidisciplinaire processen omvatten onder meer de processen leiding en coördinatie, crisiscommunicatie, informatiemanagement en resourcemanagement.
 
Binnen de afdeling VRC functioneren drie netwerken:

•    Het Netwerk Operationele Voorbereiding (OV). Het netwerk OV houdt zich bezig met het beheer van de crisisorganisatie (en de faciliteiten hiervoor) en maken van operationeel beleid en plannen ter uitvoering van de crisisorganisatie. Een belangrijke taak van het netwerk OV is het beheer van de piketorganisatie.
•    Het Netwerk Vakbekwaamheid (VKBH). Het netwerk VKBH draagt zorg voor de initiële en blijvende vakbekwaamheid van functionarissen binnen de crisisorganisatie.
•    Het Netwerk Programma- en Ketenmanagement (P&K). Binnen het netwerk P&K vindt accountmanagement plaats op themaniveau. De medewerkers binnen het netwerk fungeren per thema als aanspreekpunt richting de netwerkpartners en dragen zorg voor de afstemming met en advisering van de netwerkpartners. Ook worden vanuit het netwerk P&K convenanten en partnerschappen opgesteld

Kenmerkend voor VRC is dat er een nauwe samenwerking tussen de netwerken bestaat. Medewerkers uit verschillende netwerken werken samen bij het realiseren van de producten van VRC. Samenwerking, afstemming en uitwisselen van kennis staat daarom centraal. Medewerkers van VRC werken in hoge mate vanuit eigen verantwoordelijkheid waarbij verantwoordelijkheden laag in de organisatie liggen. Onderdeel van die verantwoordelijkheid is het creëren van samenwerking binnen de afdeling en het vinden van draagvlak voor de eigen initiatieven.

Binnen het netwerk Vakbekwaamheid ontstaat door herschikking van taken de vacature van Beleidsadviseur met de onderstaande werkzaamheden.

Je werkzaamheden

•    Je bent onderdeel van netwerk vakbekwaamheid en draagt bij aan de (didactische) ontwikkeling van dit netwerk en haar vakbekwaamheidsactiviteiten.
•    Begeleiden van Informatiemanagers en Crisiscommunicatiefunctionarissen in het traject van ‘vakbekwaam worden’.
•    Vakbekwaam houden van Informatiemanagers en Crisiscommunicatiefunctionarissen (individueel én collectief), met behulp van jaarplannen, Persoonlijke    
Ontwikkelingsplannen en het volgen en implementeren van (landelijke) ontwikkelingen en trends.
•    Beheer van bestaande e-learning
•    (Door)ontwikkelen en implementeren van e-learning en nieuwe digitale onderwijsmethoden, in afstemming met andere productgroepen binnen VRZHZ
•    Je bent lid van de Werkgroep Multidisciplinaire Vakbekwaamheid. Hieruit vloeien (multidisciplinaire) projecten voort die je (mede)begeleidt.
•    Uitvoering van je taken vindt plaats in afstemming met de andere netwerken van VRC en in afstemming met interne en externe partners.

Je profiel

Je beschikt minimaal over een HBO opleiding. Je bent een sterke en ervaren persoonlijkheid met didactische vaardigheden en een visie op vakbekwaamheid. Je bent bekend met de processen informatiemanagement en crisiscommunicatie. Je vindt het interessant, en hebt er bij voorkeur ervaring mee, om de ontwikkelingen op gebied van e-learning en nieuwe digitale onderwijsmethoden te ontdekken, er visie en beleid op te ontwikkelen en dit (verder) te implementeren in Zuid-Holland Zuid. Je hebt bewezen te kunnen samenwerken en over de grenzen van je eigen organisatie heen te kunnen kijken. Je hebt het talent om lange-termijn visie op vakbekwaamheid te ontwikkelen, en de capaciteit om dit uit te rollen.

Ons aanbod

De VRZHZ is een moderne werkgever waar je binnen een zich ontwikkelende organisatie een uitdagende functie kunt vervullen. We bieden je een salaris afhankelijk van je opleiding en ervaring van maximaal € 4.225,-- bruto per maand (schaal 10) op basis van een 36-urige werkweek, met daarnaast een aantrekkelijk pakket secundaire arbeidsvoorwaarden.

Belangstelling

Je kunt je sollicitatiebrief en CV mailen naar helpdeskhrm@vrzhz.nl. Wij ontvangen je sollicitatie graag uiterlijk op 27 juni 2018. Informatie over de functie en de procedure kun je opvragen bij Roland Bron, afdelingshoofd VRC, bereikbaar op telefoon 06-23076039. De sollicitatiegesprekken voor deze functie vinden plaats op 2 juli 2018.

 

 

 

Hoofdkantoor VRZHZ
Romboutslaan 105
3312 KP Dordrecht
088-6365000

Delen