Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ)

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (ZHZ) is één van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland. Namens de 10 gemeenten in onze regio voert de Veiligheidsregio verschillende taken uit op het gebied van crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening (GHOR).

Ons dagelijks werk is om een goed voorbereide crisisorganisatie te hebben die 24 uur per dag en 7 dagen in de week paraat is. Om dit te realiseren wordt o.a. gebruik gemaakt van piketfunctionarissen: medewerkers die naast hun dagelijkse werkzaamheden een nevenfunctie in de crisisorganisatie hebben en daarvoor ook buiten kantooruren beschikbaar zijn. Op dit moment zijn we voor de sectie GGDGHOR op zoek naar een:

Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ).

GGDGHOR crisisorganisatie
De crisisorganisatie van de GGD is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de wettelijke taken van de GGD in opgeschaalde situaties. Deze wettelijke taken zijn: Infectieziektebestrijding (IZB), Medische Milieukunde (MMK), Gezondheidsonderzoek na Rampen (GOR), en Psychosociale Hulpverlening bij rampen (PSH). De crisisorganisatie zorgt tijdens een incident dat de GGD verantwoorde zorg blijft leveren in het kader van haar wettelijke taken. De crisisorganisatie van de GHOR is verantwoordelijk voor de coördinatie, regie en aansturing van de totale zorgketen, evenals voor de afstemming met de multidisciplinaire partners (brandweer, politie en gemeenten).

Samengevoegd zorgt de Crisisorganisatie GGDGHOR tijdens een grootschalig incident of crisis voor een adequate geneeskundige hulpverlening, advisering m.b.t. de inzet van capaciteit en de publieke gezondheid. Dit gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de Directeur Publieke Gezondheid (DPG).

Inzet van de Crisisorganisatie GGDGHOR
Als een incident dermate groot is dat multidisciplinaire afstemming nodig is en een duidelijke uitstraling heeft naar de omgeving, wordt een Regionaal Operationeel Team (ROT) samengesteld. Deze bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de verschillende hulpdiensten. Het ROT is belast met de operationele leiding. Namens de GGDGHOR neemt de ACGZ zitting in het ROT. Elk lid van het ROT heeft een sectie als “backoffice”.

De ACGZ heeft als backoffice de sectie GGDGHOR. De leden van deze sectie zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van acties van en de advisering aan de ACGZ. De werkzaamheden kunnen bestaan uit het opleveren van het totale slachtofferbeeld, het in kaart brengen en informeren van getroffen zorginstellingen en het signaleren en oplossen van knelpunten binnen de geneeskundige keten. Ook wanneer er sprake is van een incident op het vlak van de wettelijke taken van de GGD, die dermate groot is dat deze niet meer binnen de reguliere dienstverlening uitgevoerd kan worden, wordt de GGDGHOR crisisorganisatie in werking gesteld.

Je werkzaamheden
Als ACGZ ben je verantwoordelijk voor:

  • Functioneel leidinggeven aan de sectie GGDGHOR en daarmee verantwoordelijk voor de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening.
  • Het afstemmen van multidisciplinaire samenwerking in het ROT en advisering van de Operationeel Leider over te nemen tactische multidisciplinaire beslissingen;
  • Functioneel leidinggeven aan de leden van het Management Team van de GGD en ben je verantwoordelijk voor de bedrijfscontinuïteit van de GGD, indien deze is opgeschaald;
  • Het opstellen en uitbrengen van adviezen aan de DPG, over o.a.:
    • De voortgang binnen de geneeskundige processen en de gegeven adviezen aan de Operationeel leider
    • De dilemma’s en besluiten op strategisch niveau
  • Een bijdrage leveren aan de evaluatie van de inzet, en het leveren van gevraagde informatie voor evaluaties.

Je profiel
Je kunt leidinggeven, coördineren, prioriteren en je bent besluitvaardig. Je beschikt over een gezonde dosis overtuigingskrahct. Tevens ben jij je bewust van jouw verantwoordelijkheden. Je kunt uitstekend luisteren, bent flexibel en stressbestendig. Je werkt graag samen in teamverband en je werkt gestructureerd. Integriteit staat bij jou hoog in het vaandel.

Daarnaast beschik je over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden en kun je de essentie van een situatie kernachtig samenvatten. Aanvullend beschik je over HBO-werk- en denkniveau (aantoonbaar d.m.v. een opleiding en/of werkervaring) en ben je woonachtig in- of rondom de regio (de kandidaat moet binnen 45 minuten in het regionaal coördinatiecentrum te Dordrecht aanwezig kunnen zijn).

Tot slot ben je bereid om de vereiste jaarlijkse 40 uur aan opleidingen, trainingen en oefening te volgen voor deze operationele neventaak van het ACGZ.

Ons aanbod
Werkzaamheden verrichten voor een organisatie die volop in beweging is. Wij bieden je een uitdagende en veelzijdige operationele neventaak. Je functioneren wordt jaarlijks beoordeeld.

Ingangsdatum van het piket is pas wanneer één van de huidige ACGZ-en de piketpool verlaat. Je wordt nu wel volledig opgeleid (deze opleiding komt het eerste jaar (deels) bovenop de jaarlijkse 40 uur aan opleiding, training en oefeningen) en je draait mee in de blijvende vakbekwaamheid totdat er een operationele plek vrijkomt. Je draait vervolgens eens in de vier weken een piketdienst van een week. Voor de beschikbaarheid voor het verrichten van deze taak buiten de reguliere werktijden ontvang je een beschikbaarheidsvergoeding conform de regeling Operationele Bereikbaarheid en Beschikbaarheid van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

Belangstelling
Je kunt je sollicitatiebrief en CV mailen naar helpdeskhrm@vrzhz.nl. Wij ontvangen je sollicitatie graag uiterlijk 15 november 2019. Informatie over de functie en de procedure kun je opvragen bij Sander Zwanenburg (Adviseur GHOR in Opleiden, Trainen en Oefenen), bereikbaar op telefoon 088-6365658. Voor interne kandidaten is toestemming van je leidinggevende nodig. Voor externe kandidaten is een akkoordverklaring van de werkgever nodig.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Delen