Adviseur Risicobeheersing - Omgevingsveiligheid

Vacaturenummer                  2018VRZHZ065  
Aantal uur per week              36 uur per week
Organisatieonderdeel             Risicobeheersing
Reageer vóór                        3 september 2018

Je plek in de organisatie

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) is één van de 25 veiligheidsregio's in Nederland. Het gebied telt ruim 483.000 inwoners en meer dan 21.000 ondernemingen. Zuid-Holland Zuid beslaat het gebied Hoeksche Waard, Drechtsteden en Alblasserwaard/ Vijfheerenlanden. In de VRZHZ zijn voor, vanaf 2019, 10 gemeenten de activiteiten op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing, risicobeheersing en (grootschalige) geneeskundige hulpverlening geconcentreerd. Daarbij wordt nauw samengewerkt met onder meer Politie, Dienst Gezondheid & Jeugd, Ambulancevervoer, Rijkswaterstaat, Defensie, Waterschappen en private partners. Momenteel bestaat de organisatie uit ongeveer 300 vaste medewerkers en 800 (brandweer)vrijwilligers.

De VRZHZ wil behalve optimaal voorbereid zijn op een ramp of crisis ook een belangrijke rol spelen bij het voorkomen daarvan. Door de bundeling van krachten met haar partners zorgt de VRZHZ zo goed mogelijk voor het beheersen van de risico’s, het bestrijden van incidenten en het herstel uit de ontwrichte situatie.

De afdeling Risicobeheersing

De afdeling Risicobeheersing richt zich op de uitvoering van alle risicobeheersingstaken binnen de veiligheidsregio. Binnen de afdeling ligt tevens de verantwoordelijkheid voor het inventariseren en analyseren van (multidisciplinaire) veiligheidsrisico’s (risicoprofielen) als basis voor bestuurlijke en strategische beleidsvorming. Binnen de afdeling wordt gewerkt aan drie processen te weten: Veilige omgeving, Veilige bouwwerken en Veilig leven. Daarnaast wordt er gewerkt aan programma’s & projecten en worden onderzoeken & analyses uitgevoerd.

De adviseurs Risicobeheersing dragen zorg voor een optimale dienstverlening aan andere overheidsorganisatie en in- en externe partners met betrekking tot fysieke veiligheid. Operationeel betekent dit het adviseren, toezichthouden en handhaven op de naleving van wet- en regelgeving inzake (brand)veiligheid, het voorkomen van directe oorzaken van onveiligheid en het beperken van de gevolgen ervan. Met (brand)veilig leven richten we ons op het stimuleren van veiligheidsbewustzijn en eigen verantwoordelijkheid bij bedrijven en inwoners.

De afdeling is op zoek naar een adviseur die:

 • het bevoegd gezag adviseert over complexe veiligheidsrisico’s in de omgeving;

 • risico informatie over de omgevingsveiligheid inventariseert, analyseert en beoordeelt aan de hand van scenario’s, mate van waarschijnlijkheid en impact en maatschappelijke ontwikkelingen, om uiteindelijk advies uit te kunnen brengen over deze risico’s;

 • gevraagd en ongevraagd onderbouwd advies uitbrengt over complexe ruimtelijke veiligheidsrisico’s in de bestaande en de in ontwikkeling zijnde leefomgeving

 • actief participeert  in de totstandkoming van de verschillende planfiguren van de omgevingswet;

 • beleid ontwikkelt op het gebied van omgevingsveiligheid en input levert voor de totstandkoming van landelijk, regionaal en/of gemeentelijk integraal veiligheidsbeleid en het regionaal risicoprofiel;

 • omgevingsveiligheidsbewustzijn stimuleert  door proactief aandacht te vragen voor omgevingsveiligheid, zowel binnen als buiten de eigen organisatie;

 • de kwaliteit en de planning van de eigen werkzaamheden bewaakt en verantwoordelijkheid neemt voor het up-to-date houden van werkinstructies en standaarden, werkplanning, het opstellen en bewaken van prestatie-indicatoren en termijnen;

 • kennisoverdracht organiseert, coördineert en ondersteunt  aan (interne) collega’s en externe partijen.

Je profiel

 • Je bent in het bezit van een HBO-diploma bij voorkeur in een ruimtelijke richting of integrale veiligheid, of een WO-diploma met kennis van het vakgebied. Een pré is aanvullende kennis en/of ervaring in het gebied van ruimtelijke veiligheid;

 • Je hebt kennis van en ervaring met relevante wet- en regelgeving en bent op de hoogte van ontwikkelingen binnen het domein van de veiligheidsregio en in het bijzonder risicobeheersing;

 • Je beschikt over een goed ontwikkeld analytisch vermogen en je bent vaardig in het opstellen van nota’s en adviezen;

 • Je hebt ervaring in projectmanagement waarin je je collega’s betrekt in de voorbereiding, uitvoering en invoering van het beoogde resultaat.

Je herkent jezelf in de volgende competenties  : analyseren,  communiceren, innoveren & creativiteit, leren & reflecteren, oordelen,  samenwerken, resultaatgericht, politiek- bestuurlijke gevoeligheid.

We bieden je een uitdagende en veelzijdige functie in een organisatie die volop in beweging is. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 4.225,-- bruto per maand (schaal 10) op basis van een 36-urige werkweek.
De VRZHZ is een moderne werkgever, die je veel te bieden heeft, waaronder aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een goede vervoers- en ouderschapsverlofregeling en flexibele werktijden.

Belangstelling

Je kunt je sollicitatiebrief en CV mailen naar helpdeskhrm@vrzhz.nl. Wij ontvangen je sollicitatie graag voor 3 september 2018. Informatie over de functie en de procedure kun je opvragen bij Wim Visser, afdelingshoofd Risicobeheersing, telefoonnummer 088 - 636 5661. De eerste gesprekken zijn gepland op 12 september 2018. Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure.

Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid gaan interne kandidaten voor.

 

Hoofdkantoor VRZHZ
Romboutslaan 105
3312 KP Dordrecht
088-6365000

Delen