Adviseur Risicobeheersing Industriële Veiligheid

Vacaturenummer                   2019VRZHZ012
Aantal uur per week             36 uur per week
Organisatieonderdeel           Risicobeheersing
Reageer uiterlijk op             6 maart 2019

Je plek in de organisatie

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is één van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland, heeft per 1 januari 2019 ongeveer 473.000 inwoners en beslaat de Hoeksche Waard, de Drechtsteden en de Alblasserwaard. In de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) zijn voor 10 gemeenten de activiteiten op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing (inclusief risicobeheersing), brandweerzorg en (grootschalige) geneeskundige hulpverlening geconcentreerd. Daarbij wordt nauw samengewerkt met onder meer Politie, Dienst Gezondheid & Jeugd, Ambulancevervoer, Rijkswaterstaat, Defensie, Waterschappen en private partners.

De VRZHZ wil behalve optimaal voorbereid zijn op een ramp of crisis ook een belangrijke rol spelen bij het voorkomen daarvan. Door de bundeling van krachten met haar partners zorgt de VRZHZ zo goed mogelijk voor het beheersen van de risico’s, het bestrijden van incidenten en het herstel uit de ontwrichte situatie. De organisatie bestaat uit ongeveer 300 vaste medewerkers en 700 brandweervrijwilligers.

De afdeling Risicobeheersing

De afdeling Risicobeheersing richt zich op de uitvoering van alle risicobeheersingstaken binnen de veiligheidsregio. De afdeling is tevens de verantwoordelijk voor het inventariseren en analyseren van (multidisciplinaire) veiligheidsrisico’s (risicoprofielen) als basis voor bestuurlijke en strategische beleidsvorming.
Binnen de afdeling wordt gewerkt aan drie processen te weten: Veilige omgeving, Veilig gebruik bouwwerken en Veilig leven. Daarnaast wordt er gewerkt aan programma’s & projecten en worden onderzoeken & analyses uitgevoerd.

De medewerkers Risicobeheersing dragen zorg voor een optimale dienstverlening aan andere overheidsorganisatie en in- en externe partners met betrekking tot fysieke veiligheid.
Operationeel betekent dit het adviseren, toezichthouden en handhaven op de naleving van wet- en regelgeving inzake (brand)veiligheid, het voorkomen van directe oorzaken van onveiligheid en het beperken van de gevolgen ervan. Met (brand)veilig leven richten we ons op het stimuleren van veiligheidsbewustzijn en eigen verantwoordelijkheid bij bedrijven en inwoners.

De afdeling is op zoek naar een adviseur Risicobeheersing Industriële Veiligheid die:

  • Taken uitvoert in het kader van het Besluit risico’s en zware ongevallen (Brzo), zoals het beoordelen van veiligheidsrapportages, het uitvoeren van toezicht alsmede de controle en handhaving.
  • Gevraagd en ongevraagd (brand)veiligheidsadviezen uitbrengt op complexe vraagstukken aan de interne en externe organisatie(s) op het gebied van risico’s en veiligheid bij industriële- en chemische bedrijven.
  • Intern en extern adviseert over de toepassing van het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo), Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de Wet milieubeheer(Wm).
  • Bedrijven beoordeelt, controleert en handhaaft die onder het regime van bedrijfsbrandweren vallen.
  • Optreedt als vraagbaak voor collega’s en zorgt voor informatieoverdracht volgend uit adviezen en (Brzo-)toezicht aan de interne en externe partners.

Je profiel

Je bent in het bezit van een HBO-diploma in een chemische/technische richting of Hogere Veiligheidskunde of WO-diploma met kennis van het vakgebied. Tevens ben je in het bezit van, of ben je bereid de volgende diploma’s te behalen: Specialist Industriële Veiligheid, Nieuwe Inspectiemethode, en/of Fire Safety Engineering.

We zoeken iemand met een goed ontwikkeld analytisch vermogen. Je bent communicatief, schriftelijk en sociaal vaardig. Je bezit overtuigingskracht en inlevingsvermogen en je hebt ruime ervaring in het optreden in overlegsituaties. Daarnaast ben je een voortrekker die kansen signaleert en met voorstellen komt om daarop in te spelen en acties te ondernemen. Tot slot weet je uit ervaring wat klantgericht werken betekent.

Je herkent jezelf in de volgende competenties: samenwerken, klantgericht, ontwikkelbereidheid, initiatief nemend en omgevingsbewust. Ook analytisch vermogen en audit vaardigheden zijn op jou van toepassing. Je bent in het bezit van rijbewijs B.

Wat bieden wij?

We bieden je een uitdagende en veelzijdige functie. We werken toe naar een vraaggerichte, klantgerichte organisatie die flexibiliteit en professionaliteit hoog in het vaandel heeft staan. Dat betekent een omslag in het denken over klanten, producten en processen. Jij ziet dat zitten en kunt meegroeien met deze nieuwe manier van denken.

Je werkt niet alleen voor de veiligheid in onze regio maar ook voor je collega’s die aan het werk gaan als er een incident plaatsvindt in de industrie. Jouw werk zorgt er niet alleen voor dat de kans op ongevallen wordt verkleind, maar ook dat de bestrijding hiervan goed kan verlopen.
Daarnaast bieden we je de kans jouw kennis en ervaring tijdens incidenten met gevaarlijke stoffen toe te passen om je collega’s in het veld bij te staan, bijvoorbeeld als Adviseur Gevaarlijke Stoffen. Om bij te blijven in het werkveld, kun je de benodigde opleidingen en trainingen volgen.

Afhankelijk van opleiding en ervaring minimaal € 2795,- (aanloopschaal 10) en maximaal € 4859,- (functionele schaal 11) bruto per maand bij een fulltime functie die is gebaseerd op een 36-urige werkweek. De VRZHZ is een moderne werkgever, die je veel te bieden heeft, waaronder aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een goede vervoers- en ouderschapsverlofregeling en flexibele werktijden. Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid krijgen interne kandidaten voorrang.

Belangstelling

Je kunt je sollicitatiebrief en CV mailen naar helpdeskhrm@vrzhz.nl. Wij ontvangen je sollicitatie graag uiterlijk op 6 maart 2019. Informatie over de functie en de procedure kun je opvragen bij Wim Visser, afdelingshoofd Risicobeheersing, telefoonnummer 088 – 636 5661. De eerste gesprekken zijn gepland op 14 maart 2019 tussen 13:00 en 16:30 uur. Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure.

Hoofdkantoor VRZHZ
Romboutslaan 105
3312 KP Dordrecht
088-6365000

Delen