Adviseur Risicobeheersing A Veilig gebruik bouwwerken

Vacaturenummer                      2019VRZHZ013
Aantal uur per week                 36 uur per week
Organisatieonderdeel              Risicobeheersing
Reageer uiterlijk op                  8 maart 2019

Je plek in de organisatie

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is één van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland, heeft per 1 januari 2019 ongeveer 473.000 inwoners en beslaat de Hoeksche Waard, de Drechtsteden en de Alblasserwaard. In de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) zijn voor 10 gemeenten de activiteiten op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing (inclusief risicobeheersing), brandweerzorg en (grootschalige) geneeskundige hulpverlening geconcentreerd. Daarbij wordt nauw samengewerkt met onder meer Politie, Dienst Gezondheid & Jeugd, Ambulancevervoer, Rijkswaterstaat, Defensie, Waterschappen en private partners.

De VRZHZ wil behalve optimaal voorbereid zijn op een ramp of crisis ook een belangrijke rol spelen bij het voorkomen daarvan. Door de bundeling van krachten met haar partners zorgt de VRZHZ zo goed mogelijk voor het beheersen van de risico’s, het bestrijden van incidenten en het herstel uit de ontwrichte situatie. De organisatie bestaat uit ongeveer 300 vaste medewerkers en 700 brandweervrijwilligers.

De afdeling Risicobeheersing

De afdeling Risicobeheersing richt zich op de uitvoering van alle risicobeheersingstaken binnen de veiligheidsregio. De afdeling is tevens de verantwoordelijk voor het inventariseren en analyseren van (multidisciplinaire) veiligheidsrisico’s (risicoprofielen) als basis voor bestuurlijke en strategische beleidsvorming. Binnen de afdeling wordt gewerkt aan drie processen te weten: Veilige omgeving, Veilig gebruik bouwwerken en Veilig leven. Daarnaast wordt er gewerkt aan programma’s & projecten en worden onderzoeken & analyses uitgevoerd.

De medewerkers Risicobeheersing dragen zorg voor een optimale dienstverlening aan andere overheidsorganisatie en in- en externe partners met betrekking tot fysieke veiligheid. Operationeel betekent dit het adviseren, toezichthouden en handhaven op de naleving van wet- en regelgeving inzake (brand)veiligheid, het voorkomen van directe oorzaken van onveiligheid en het beperken van de gevolgen ervan. Met (brand)veilig leven richten we ons op het stimuleren van veiligheidsbewustzijn en eigen verantwoordelijkheid bij bedrijven en inwoners.

De afdeling is op zoek naar een adviseur Risicobeheersing A die:

 • Risico’s en trends in de praktijk op het gebied van brandveiligheid signaleert;
 • Gevraagd en ongevraagd het bevoegd gezag, externe partijen en de interne organisatie adviseert over complexe brandveiligheidsrisico’s en maatregelen;
 • Proactief is ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen en bijdraagt om deze ontwikkelingen om te zetten in beleidsvoorstellen en/of het beleid te implementeren;
 • Mede verantwoordelijk is voor het up-to-date houden van werkinstructies en standaarden, werkplanning, het opstellen en bewaken van prestatie-indicatoren en termijnen.

Wat ga je doen?

 • Je stelt onderbouwde en risicogerichte adviezen op naar aanleiding van vergunning aanvragen en/of op basis van andere verzoeken, inspecties of onderzoeksbevindingen.
 • Je ondersteunt je collega’s procesmatig en vakinhoudelijk oa door collegiale toetsing.
 • Je zorgt voor een adequate overdracht van relevante informatie naar de andere afdelingen in de organisatie.
 • Je zorgt voor de vertaling van vastgesteld beleid naar concrete programma’s, richtlijnen en procedures;
 • Je signaleert risico’s, trends en onderzoeksresultaten op het gebied van brandveiligheid en je informeert je collega’s daarover;
 • Je signaleert knelpunten die voorkomen bij de uitvoering van werkzaamheden en denkt mee over mogelijke oplossingen;
 • Je initieert en onderhoudt netwerken en relevante in- en externe contacten;
 • Je bent mede verantwoordelijk voor realisering van de uitvoeringsprogramma’s en rapporteert daarover;
 • Je participeert in of treedt op als projectleider bij complexe projecten.

Je profiel:

 • Je bent in bezit van een HBO-diploma in een bij voorkeur technische richting of integrale veiligheid. Daarnaast heb je enkele jaren ervaring in brandveiligheidsadvisering of een WO-diploma met kennis van het vakgebied;
 • Je beschikt over het diploma leergang Specialist Brandpreventie en de opleiding Fire Safety Engineering & Management of daaraan aantoonbaar gelijkwaardige diploma’s, en aanvullende bijscholingen op het gebied van bouwkunde en bestuursrecht;
 • Je bent actief in het bijhouden en doorontwikkelen van je kennis en kunde;
 • Je hebt ruime ervaring in het toetsen van bouwplannen en hebt ruime ervaring in risicogerichte benadering bij advisering;
 • Je bent vaardig in het opstellen van nota’s en adviezen;
 • Je beschikt over goede contactuele en communicatieve vaardigheden, en deelt je inhoudelijke kennis graag met je collega’s
 • Je bent in staat projectmanagement uit te voeren waarin je je collega’s betrekt in de voorbereiding en uitvoering.

Je herkent jezelf in de volgende competenties: accuraat, communiceren, innoveren & creatief, leren & reflecteren, samenwerken, resultaatgericht, onafhankelijk, flexibel.

We bieden je een uitdagende en veelzijdige functie in een organisatie die volop in beweging is. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 4.859,– bruto per maand (schaal 11) op basis van een 36-urige werkweek. De VRZHZ is een moderne werkgever, die je veel te bieden heeft, waaronder aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een goede vervoers- en ouderschapsverlofregeling en flexibele werktijden. Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid krijgen interne kandidaten voorrang.

Belangstelling

Je kunt je sollicitatiebrief en CV mailen naar helpdeskhrm@vrzhz.nl. Wij ontvangen je sollicitatie graag uiterlijk op 8 maart 2019. Informatie over de functie en de procedure kun je opvragen bij Hartrijk Timmers, bureauhoofd Risicobeheersing, telefoonnummer 088 – 636 5749. De eerste gesprekken zijn gepland op 19 maart 2019 in de middag. Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure.

Hoofdkantoor VRZHZ
Romboutslaan 105
3312 KP Dordrecht
088-6365000

Delen