Adviseur Risicobeheersing

Vacaturenummer: 2019VRZHZ024
Aantal uur per week: 36 uur
Organisatieonderdeel: Risicobeheersing
Reageer uiterlijk op: 15 augustus 2019

Je plek in de organisatie
De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ), één van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland, heeft ongeveer 437.000 inwoners en beslaat de Hoeksche Waard, de Drechtsteden en de Alblasserwaard. In de VRZHZ zijn voor 10 gemeenten de activiteiten op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweerzorg en (grootschalige) geneeskundige hulpverlening geconcentreerd. Daarbij wordt nauw samengewerkt met onder meer Politie, Dienst Gezondheid & Jeugd, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Ambulancezorg, Rijkswaterstaat, Defensie, Waterschappen en private partners.
Door de bundeling van krachten met haar partners zorgt de VRZHZ zo goed mogelijk voor het beheersen van de risico’s, het bestrijden van incidenten en het herstel uit de ontwrichte situatie. De VRZHZ wil behalve optimaal voorbereid zijn op een ramp of crisis ook een belangrijke rol spelen bij het voorkomen daarvan. De organisatie bestaat uit 300 vaste medewerkers en 700 brandweervrijwilligers.

De afdeling Risicobeheersing
De afdeling Risicobeheersing richt zich op de uitvoering van alle risicobeheersingstaken binnen de veiligheidsregio. De afdeling is tevens de verantwoordelijk voor het inventariseren en analyseren van (multidisciplinaire) veiligheidsrisico’s (risicoprofielen) als basis voor bestuurlijke en strategische beleidsvorming. De afdeling risicobeheersing is o.a. aan het groeien naar een informatie gestuurde afdeling. Het (digitaal) samenwerken met in- en externe partners is een van de speerpunten. Binnen de afdeling wordt gewerkt aan drie processen te weten: Veilige omgeving, Veilig bouwen gebruiken en Veilig leven. Daarnaast wordt er gewerkt aan programma’s & projecten en worden onderzoeken & analyses uitgevoerd.

De medewerkers Risicobeheersing dragen zorg voor een optimale dienstverlening aan andere overheidsorganisatie en in- en externe partners met betrekking tot fysieke veiligheid.

De afdeling is op zoek naar een adviseur Risicobeheersing die:

  • Adviseert over en ontwikkelt beleid op complexe vraagstukken op het vakgebied Risicobeheersing. Legt organisatie breed verbanden op overstijgende en overkoepelende thema’s. Je bent hierbij de sparringpartner op strategisch dan wel tactisch niveau;
  • Zorgt voor de uitvoering en implementatie van multidisciplinaire vraagstukken en processen;
  • Ervaring heeft en bekend is met de ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval de omgevingswet, die betrekking hebben op de Veiligheidsregio en het vakgebied van Risicobeheersing;
  • Zich makkelijk in een politiek/bestuurlijk spanningsveld kan bewegen en als belangenbehartiger van de VRZHZ kan optreden;
  • Kan sturen en zorgdragen voor de totstandkoming en de realisatie van plannen, projecten en programma’s;
  • Initieert en onderhoudt (digitale)samenwerkingsverbanden met partijen binnen en buiten de Veiligheidsregio.
  • Relatiebeheer in de vingers heeft.

Je profiel
Je hebt een WO werk- en denkniveau en je bent in het bezit van een HBO of een WO-diploma met kennis van het vakgebied Risicobeheersing. Je hebt ervaring opgedaan binnen het veiligheidsdomein van gemeente, provincie of veiligheidsregio en weet hoe je om moet gaan met strategische belangen en hoe je hierin kan opereren door je ervaring in het optreden in overlegsituaties. Het advies vak heeft voor jou geen verassingen meer. Je legt gemakkelijk contacten op alle niveaus en bereikt je doelen op basis van co-creatie.

We zoeken iemand met een goed ontwikkeld analytisch vermogen. Je bent communicatief, schriftelijk en sociaal vaardig. Dat uit zich in je overtuigingskracht en inlevingsvermogen. Je ziet kansen waarmee je je doel kan bereiken en komt dan met doelgerichte voorstellen. Uit ervaring ken je het belang van klantgericht werken.

Je herkent jezelf in de volgende competenties: samenwerken, klantgerichtheid, stressbestendigheid, ontwikkelbereidheid, initiatief nemend en omgevingsbewust. Je bent in het bezit van rijbewijs B.

Wat bieden wij?
Afhankelijk van opleiding en ervaring minimaal € 3.348,-- (aanloopschaal 11) en maximaal
€ 5.520,-- (functionele schaal 12) bruto per maand bij een fulltime functie die is gebaseerd op een 36-urige werkweek. De VRZHZ is een moderne werkgever, die je veel te bieden heeft, waaronder aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een goede vervoers- en ouderschapsverlofregeling en flexibele werktijden.

Belangstelling
Je kunt je sollicitatiebrief en CV mailen naar helpdeskhrm@vrzhz.nl. Wij ontvangen je sollicitatie graag uiterlijk op 15 augustus 2019. Informatie over de functie en de procedure kun je opvragen bij Wim Visser, afdelingshoofd Risicobeheersing, telefoonnummer 06-12226307.

De eerste gesprekken zijn gepland op 28 augustus 2019.

Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Hoofdkantoor VRZHZ
Romboutslaan 105
3312 KP Dordrecht
088-6365000

Delen