Adviseur gevaarlijke stoffen (AGS) (Neventaak)

Adviseur gevaarlijke stoffen (AGS) (Neventaak)

Ben jij onze adviseur die bij een incident met gevaarlijke stoffen gealarmeerd wordt? En je ter plekke bezig houdt met de bronbestrijding van het incident?
Word jij hier warm van? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Je plek in de organisatie

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) is één van de 25 veiligheidsregio's in Nederland. De (VRZHZ) werkt aan een veilige en gezonde omgeving voor de inwoners, bedrijven en bezoekers van onze regio. Daarbij wordt nauw samengewerkt met onder meer Politie, Dienst Gezondheid & Jeugd, Ambulancedienst, Rijkswaterstaat, Defensie, Waterschappen en private partners. De Veiligheidsregio verbindt, coördineert en faciliteert alle betrokken partijen om incidenten, rampen en crises te voorkomen. Ook werken we nauw samen aan het goed voorbereiden op en het  bestrijden van deze incidenten, rampen en crises.

Er is nog veel meer te vertellen over onze mooie organisatie. Wil je meer weten? Kijk dan op: https://www.zhzveilig.nl/vrzhz/over-ons/.

 

Jij gaat je bezig houden met …

Als Adviseur Gevaarlijke Stoffen ben jij de specialist op het gebied van gevaarlijke stoffen. Als er incidenten plaatsvinden, waarbij gevaarlijke stoffen (kunnen) vrijkomen, word je gealarmeerd. Mogelijke voorbeelden zijn branden met chemicaliën, lekkages of ontsnappingen van gevaarlijke stoffen door bedrijfsongevallen of transportincidenten.

Gevaarlijke stoffen kunnen zowel chemicaliën als biologische en radioactieve stoffen zijn.

Je treedt op als adviseur van de leidinggevenden van de brandweereenheden ter plaatse en je houdt je bezig met bronbestrijding van het incident. Als adviseur bepaal je of er metingen moeten worden uitgevoerd door speciale meetploegen. Je werkt nauw samen met de meetplanleider en de gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen. Daarnaast kan je als AGS als adviseur worden ingezet in het CoPI of in het ROT.

Naast de piketfunctie worden er circa 25 dagdelen per jaar besteed aan deelname aan bijscholing, (praktijk-)oefeningen en overleggen. De werkzaamheden zijn, conform de Wet Veiligheidsregio, in drie kerntaken te onderscheiden: Analyseren en beoordelen incident, vormen van een advies en het optreden als AGS bij incidenten met gevaarlijke stoffen.

Meer informatie over de taken zijn opgenomen in het kwalificatiedossier. (www.ifv.nl)

 

Wij zoeken …

Een Adviseur Gevaarlijke Stoffen die over het diploma Adviseur Gevaarlijke Stoffen en het diploma brandweerchauffeur klein beschikt. Repressieve ervaring als AGS of meetplanleider is een pré.

Als je nog niet over de diploma’s beschikt, willen we je van harte uitnodigen om te reflecteren. Je dient dan te beschikken over een HBO-diploma, bij voorkeur een chemische/fysische studierichting of een andere relevante opleiding. Daarnaast heb je actuele werkervaring in het vakgebied en daarmee een behoorlijke chemische kennis. Je bent bereid om diverse aanvullende opleidingen te volgen.

Er wordt verwacht dat je prima kunt functioneren in complexe situaties, onder tijds- en verwachtingsdruk en dat het geen probleem is om analytisch te werken. Bovendien beschik je over goede communicatieve vaardigheden.

Je dient bereid te zijn om volgens jaarrooster piketdiensten te verrichten. Voor de adviseur gevaarlijke stoffen geldt een maximale opkomsttijd van 30 minuten. Dit betekent dat de adviseur binnen een half uur op de incident locatie aanwezig moet zijn. Gedurende de piketweek dien je continu bereikbaar te zijn.

 

Wij bieden jou …

Wij bieden je een uitdagende en veelzijdige operationele neventaak. Voor deze taak is vereist dat je (zodra je over voldoende ervaring beschikt) jaarlijks 25 dagdelen aan opleiding, training en oefening besteed. Tijdens de piketdienst beschik je over een dienstvoertuig met optische en geluidssignalen.

Deelname gaat in overleg met je leidinggevende/werkgever. De functie kan gecombineerd worden met een reguliere baan elders, mits oproepen met het huidige werk te combineren zijn. De Veiligheidsregio heeft de voorkeur dat je op basis van detachering kan worden uitgeleend.

Je draait piketdienst volgens een jaarrooster. Voor de beschikbaarheid voor het verrichten van deze taak buiten de reguliere werktijden ontvang je een beschikbaarheidsvergoeding.

 

Nieuwsgierig geworden en wil je meer weten?  

Je kunt meer informatie over de functie en de procedure opvragen bij de heer Jan-Herman Duiven. Bereikbaar via telefoonnummer 088 636 5662.

 

Solliciteren

Dat kan via de volgende link: Adviseur gevaarlijke stoffen (AGS) (Neventaak) – zhzveilig.nl

We kijken uit naar je motivatie en CV!
Wel graag uiterlijk op 15 april 2021 want na deze datum sluit deze vacature en zullen wij een selectie gaan maken uit de ontvangen brieven en cv’s.

Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure en een akkoordverklaring van de werkgever dient bij de motivatiebrief gevoegd te worden.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Hoofdkantoor VRZHZ
Romboutslaan 105
3312 KP Dordrecht
088-6365000

Delen