Adviseur gevaarlijke stoffen (AGS)

Vacaturenummer                        2018VRZHZ006
Aantal uur per week                    Piketfunctie/operationele neventaak
Organisatieonderdeel                   Brandweer
Reageer vóór                               19 maart 2018  

Je plek in de organisatie

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is één van de 25 veiligheidsregio's in Nederland. Het gebied telt ruim 483.000 inwoners en meer dan 21.000 ondernemingen. Zuid-Holland Zuid beslaat de Hoeksche Waard, de Drechtsteden en de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. In de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) zijn voor 17 gemeenten de activiteiten op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing (inclusief risicobeheersing) en (grootschalige) geneeskundige hulpverlening geconcentreerd. Daarbij wordt nauw samengewerkt met onder meer Politie, Dienst Gezondheid & Jeugd, Ambulancevervoer, Rijkswaterstaat, Defensie, Waterschappen en private partners.

De VRZHZ wil behalve optimaal voorbereid zijn op een ramp of crisis ook een belangrijke rol spelen bij het voorkomen daarvan. Door de bundeling van krachten met haar partners zorgt de VRZHZ zo goed mogelijk vooor het beheersen van de risico's, het bestrijden van incidenten en herstel uit de ontwrichte situatie. De organisatie bestaat uit ongeveer 300 vaste medewerkers en 800 (brandweer)vrijwilligers.

De Veiligheidsregio Zuid-Holland zoekt collegae die op piketbasis invulling geven aan de functie van Adviseur Gevaarlijke Stoffen (m/v).

Je werkzaamheden

Je bent een specialist op het gebied van gevaarlijke stoffen. Als er incidenten plaatsvinden, waarbij gevaarlijke stoffen (kunnen) vrijkomen, word je gealarmeerd. Mogelijke voorbeelden zijn branden met chemicaliën, lekkages of ontsnappingen van gevaarlijke stoffen door bedrijfsongevallen of transportincidenten. Gevaarlijke stoffen kunnen zowel chemicaliën als biologische en radioactieve stoffen zijn.

Je treedt op als adviseur van de leidinggevenden van de brandweereenheden ter plaatse en je houdt je bezig met bronbestrijding van het incident. Als adviseur bepaal je of er metingen moeten worden uitgevoerd door speciale meetploegen. Je werkt nauw samen met de meetplanleider en de gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen. Daarnaast kan je als AGS als adviseur worden ingezet in het CoPI of in het ROT.

Naast de piketfunctie worden er circa 25 dagdelen per jaar besteed aan deelname aan bijscholing, (praktijk-) oefeningen en overleggen. De werkzaamheden zijn, conform de Wet Veiligheidsregio, in drie kerntaken te onderscheiden: Analyseren en beoordelen incident, vormen van een advies en het optreden als AGS bij incidenten met gevaarlijke stoffen. Meer informatie over de taken zijn opgenomen in het kwalificatiedossier. (www.ifv.nl).

Je profiel

Je beschikt over het diploma Adviseur Gevaarlijke Stoffen en het diploma brandweerchauffeur klein. Repressieve ervaring als AGS of meetplanleider is een pré. Als je nog niet over de diploma's beschikt, willen we je van harte uitnodigen om te reflecteren. Je dient dan te beschikken over een HBO-diploma, bij voorkeur een chemische/fysische studierichting of een andere relevante opleiding. Daarnaast heb je actuele werkervaring in het vakgebied en daarmee een behoorlijke chemische kennis. Je bent bereid om diverse aanvullende opleidingen te volgen.

Er wordt verwacht dat je prima kunt functioneren in complexe situaties, onder tijds- en verwachtingsdruk en dat het geen probleem is om analytisch te werken. Bovendien beschik je over goede communicatieve vaardigheden.

Je dient bereid te zijn om volgens jaarrooster piketdiensten te verrichten. Voor de adviseur gevaarlijke stoffen geldt een maximale opkomsttijd van 30 minuten. Dit betekent dat de adviseur binnen een half uur op de incidentlocatie aanwezig moet zijn. Gedurende de piketweek dien je continu bereikbaar te zijn.

Ons aanbod

Werkzaamheden verrichten voor een organisatie die volop in beweging is. Wij bieden je een uitdagende en veelzijdige operationele neventaak. Voor deze taak is vereist dat je (zodra je over voldoende ervaring beschikt) jaarlijks 25 dagdelen aan opleiding, training en oefening besteed. Tijdens de piketdienst beschik je over een dienstvoertuig met optische en geluidssignalen.

Deelname gaat in overleg met je leidinggevende/werkgever. De functie kan gecombineerd worden met een reguliere baan elders, mits oproepen met het huidige werk te combineren zijn. De veiligheidsregio heeft de voorkeur dat je op basis van detachering kan worden uitgeleend.

Je draait piketdienst volgens een jaarrooster. Voor de beschikbaarheid voor het verrichten van deze taak buiten de reguliere werktijden ontvang je een beschikbaarheidsvergoeding.

Belangstelling

Je kunt je sollicitatiebrief en CV mailen naar helpdeskhrm@vrzhz.nl, onder vermelding van het vacaturenummer. Wij ontvangen je sollicitatie graag uiterlijk 18 maart 2018.

Voor nadere informatie over de functie en procedure kun je terecht bij Talitha Schutte, afdelingshoofd Operationele Zaken, telefoon 088 -  636 56 02.

Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure. Een akkoordverklaring van de werkgever dient bij de motivatiebrief gevoegd te worden.

 

 

 

                                                    

Hoofdkantoor VRZHZ
Romboutslaan 105
3312 KP Dordrecht
088-6365000

Delen