Mensen willen niet wachten op de brandweer, ze willen zichzelf kunnen beschermen

Soms zijn er van die momenten waarop je leven even wordt stilgezet. Brand kan zo’n moment zijn.
Die felle brand in de straat of in de omgeving, of het moment waarop uw ouder wordende vader of moeder ternauwernood een keukenbrand heeft voorkomen..

Steeds meer mensen zijn geïnteresseerd in veiligheid. Mensen willen niet wachten op de brandweer, maar zichzelf kunnen beschermen. Daar gaat deze verhalenserie over. Mijn naam is Maartje van Toor. Ik ben medewerker brandpreventie bij de brandweer. In mijn werk geef ik op allerlei manieren voorlichting over brandveiligheid.  Daarnaast ben ik actief als brandweervrijwilliger in Sliedrecht en ga dus mee op de wagen om te blussen.

De komende periode zal elke twee weken een extra veiligheidstip worden uitgelicht. Aan de hand van voorbeelden en praktijkverhalen wil ik u vertellen hoe u brand kunt voorkomen, maar ook dat u voorbereid bent om juist te handelen bij brand.

Een brandblusser? Die gooi je in het vuur… Toch?
Onlangs was ik voor mijn werk op een landelijke themadag om met brandweercollega's te praten over brandveiligheid. Een collega gaf een ontzettend mooi voorbeeld. Zij was in gesprek met iemand over brandblussers. 'Weet u hoe u de brandblusser moet gebruiken?' vroeg de brandweervrouw. 'Ja natuurlijk!' antwoordde de ander. 'Men haalt gewoon de borgpen uit de blusser en gooit dan de blusser in het vuur.'

Een verhaal als dit, geeft aan dat er voor ons brandweermensen nog een hoop werk te doen is. Men kan heel veel zaken in huis halen die voor veiligheid zorgen. Als men vervolgens niet weet hoe deze te gebruiken, dan is de volledige investering voor niets geweest. Weet u de veiligheidsmiddelen in uw huis op juiste wijze te gebruiken? Heeft u er ook weleens mee geoefend?

Men kan pas beslissen, wanneer er een keuzemogelijkheid is. Daarom ga ik u vertellen wat u kunt doen aan brandveiligheid in huis. Zodat u zelf kunt kiezen hoe belangrijk u de brandveiligheid vindt en wat u eraan wilt doen.

 

De volgende keer zal ik u vertellen over rookmelders.

contactgegevens brandweer: brandveiligleven@brw.vrzhz.nl of 088 – 636 5782

Delen