Leergang Voertuigbediener Redvoertuig

Voor de toekomstige chauffeurs/bedieners van redvoertuigen (autoladders of hoogwerkers) is de leergang Voertuigbediener redvoertuig ontwikkeld. Hiervoor moet men in het bezit zijn van een diploma Brandweerchauffeur zwaar. De leergang overlapt gedeeltelijk de leergang Voertuigbediener tankautospuit. Indien van toepassing kan voor het eerste blok vrijstelling verkregen worden. Om bekend te raken met het voertuig waarop de deelnemer actief zal zijn, bevat de leergang verschillende leerwerkopdrachten.

Brandweerman in hoogwerker

Inhoud

De leergang Voertuigbediener redvoertuig bestaat uit twee blokken: basiskennis voertuigbediener en bediener redvoertuig. Elk blok is vormgegeven volgens de drie fasen van incidentbestrijding: uitruk & verkenning; inzet, en afbouw & nazorg. In het blok basiskennis voertuigbediener komen taken en verantwoordelijkheden, veiligheid, het bepalen van de opstelplaats en materiaal kennis aan de orde.

Het blok bediener redvoertuig bevat de volgende onderdelen:
Redvoertuigen, kenmerken & inzetmogelijkheden

  • Afstempelen
  • Vlucht
  • Veiligheidsvoorzieningen
  • Toebehoren
  • Noodbediening

De opleiding wordt intern op de post (cluster) verzorgd met hun eigen voertuig.

Examen

De leergang Voertuigbediener redvoertuig wordt afgesloten met een praktijktoets. Daarnaast moeten alle verrichtingen op de toetskaart en de leerwerkplekopdrachten van de deelnemer met goed gevolg voldaan zijn.

Specificaties

Toelatingseisen

Kwalificatie: Manschap  Werk- en denkniveau: vmbo Rijbewijs: C

Kwalificatie

Certificaat Bediener Redvoertuig

 

Delen