Leergang Verkenner Gevaarlijke Stoffen

De leergang Verkenner gevaarlijke stoffen is bedoeld voor brandweermedewerkers die in de toekomst de functie verkenner gevaarlijke stoffen gaan uitoefenen bij incidenten met gevaarlijke stoffen.

Verkenner gevaarlijke stoffen is een specialisme dat gericht is op het signaleren van gevaren voor de volksgezondheid, bijvoorbeeld bij grote branden of na een ongeval met een tankwagen. De verkenner gevaarlijke stoffen werkt in teamverband. In opdracht van een meetplanleider (MPL) of adviseur gevaarlijke stoffen (AGS) voert het team ter plaatse metingen en observaties uit. Om bekend te raken met de toekomstige werkplek, zijn er aan de leergang verschillende leerwerkplekopdrachten gekoppeld.

Adviseur Gevaarlijke Stoffen meet chemische waarden

Inhoud

De inhoud van de leergang is verdeeld over vier blokken: inleiding & basiskennis; uitruk & verkenning; inzet, en nazorg. Binnen de blokken komen de volgende onderwerpen aan bod: het regionale meetplan, gevaarlijke stoffen, de meetkoffer, de inzetfasen, kaartlezen en routeplanning, explosiegevaarmeting, gasmeting en radioactieve stoffen meten.

In het tekstboek en in de theorielessen wordt de benodigde kennis gedeeld om als verkenner gevaarlijke stoffen te kunnen werken. In de praktijklessen en tijdens het leren op de werkplek wordt deze kennis toegepast en de benodigde vaardigheden eigen gemaakt.

Proeve van bekwaamheid

De leergang Verkenner gevaarlijke stoffen wordt afgesloten met zowel een theorie- als praktijkexamen. Daarnaast moeten de verrichtingen op de toetskaart met goed gevolg gedaan zijn.

Specificaties

Toelatingseisen

Kwalificatie: Manschap A Werk- en denkniveau: VMBO

Studiebelasting

27 uur op opleidingsinstituut
4 uur werkplekleren
9 uur zelfstudie
40 uur totaal

Doorlooptijd (één avond per week)

11 weken

Aantal deelnemers

Minimaal 8 en maximaal 12

Kwalificatie

Rijksdiploma Verkenner gevaarlijke stoffen

Delen