Leergang Instructeur

Een instructeur houdt zich bezig met het vakbekwaam maken en houden van repressief brandweerpersoneel tot en met het niveau van Bevelvoerder. De instructeur onderwijst vakinhoudelijke expertise en is didactisch vaardig genoeg om een goede, interessante en actieve les te verzorgen. Een instructeur faciliteert het ‘leren’ en zorgt voor verdiepende lessen in aanvulling op de les- en leerstof. Per leergang wordt vastgesteld over welke specifieke ervaring en vakinhoudelijke kennis een instructeur moet beschikken.

Inhoud

De leergang Instructeur bestaat uit vier kerntaken: didactisch handelen, begeleiden van deelnemers, beoordelen van deelnemers en functioneren binnen de vakbekwaamheidsorganisatie.

Werkend leren

In de opleiding zijn theorie en praktijk geïntegreerd. Je leert zowel tijdens de lessen op het opleidingsinstituut als op de werkplek. Elke kerntaak is uitgewerkt in verschillende leeractiviteiten. Elk thema heeft een voorbereidingsopdracht en een leerwerkplekopdracht.

Instructeur kijkt toe hoe twee brandweermannen opdracht uitvoeren

Proeve van bekwaamheid

Gedurende de opleiding wordt een samengestelde praktijkopdracht gedaan. Daarnaast vindt, als afsluiting van de leergang een theorie-examen plaats. Het praktijkexamen bestaat uit één les van 60 minuten en mag zowel theoretisch, praktisch of een combi zijn. Na het verzorgen van de les, vindt er nog een verdiepingsgesprek plaats van 20 minuten. Dit maakt onderdeel uit van het examen.

Specificaties

Toelatingseisen

Kwalificatie: Manschap A
Werk- en denkniveau: MBO 3

Studiebelasting

78 uur op opleidingsinstituut
57 uur werkplekleren
39 uur zelfstudie
192 uur totaal

Doorlooptijd (dagopleiding)

14 weken

Aantal deelnemers

Minimaal 8 en maximaal 12

Kwalificatie

Diploma Instructeur

Bijscholing van instructeurs

Wij werken alleen met de beste instructeurs. Om jezelf te blijven ontwikkelen bieden wij naast brandweer gerelateerde trainingen ook trainingen om te groeien als instructeur. Wij bieden persoonlijke en meetbare groei als professional. Door persoonlijke aandacht en een goede evaluatie wordt er in een circulair proces gewerkt aan jouw groei als veiligheidsprofessional.

Bureau vakbekwaamheid heeft een bijscholingsplan voor actieve instructeurs. In dit bijscholingsplan komen zowel didactische vaardigheden als vakinhoudelijke onderwerpen aangeboden. Leerwerkplek begeleiders krijgen bij de start van een leergang een toelichting over het gebruik van de ELO en de rol als leerwerkplekbegeleider.

Informatie over bijscholing is te verkrijgen bij de docenten.

Delen