Welkom bij bureau Vakbekwaamheid ZHZ

Bureau Vakbekwaamheid

Bureau Vakbekwaamheid is onderdeel van de afdeling Voorbereiding brandweerorganisatie binnen de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Bureau Vakbekwaamheid bestaat uit het bureauhoofd Vakbekwaamheid met ongeveer 14 medewerkers. Voor vakbekwaam worden zijn er:

  • Drie docenten aangesteld, waarvan: één voor de leergangen op van manschap, één voor bevelvoerder en een docent heeft trajectbegeleiding als hoofdtaak. Wanneer nodig vervangen en ondersteunen zij elkaar.
  • Drie medewerkers opleiden en oefenen hebben elk hun specialisatie voor manschap, bevelvoerder en overige leergangen. Eén medewerker heeft als taak functioneel beheerder van de elektronische leeromgeving.

Daarnaast zijn er specialisten opleiden en oefenen werkzaam met vakbekwaam blijven van officieren en specialistische functies. Maar zij ontwikkelen ook les- en leerstof voor bijscholingen en hebben beleidsmatige taken op het gebied van vakbekwaam worden en blijven.

Vakbekwaam worden in Zuid-Holland Zuid

Een opleiding neemt veel tijd in beslag, wij zorgen ervoor dat de tijd effectief wordt gebruikt. Wij zorgen voor persoonlijke en meetbare groei als veiligheidsprofessional door gebruik te maken van een doordachte methodiek voor evaluatie en registratie. Door de inspirerende omgeving én de ultieme beleving op ons veiligheidscentrum biedt de opgedane theorie meer rendement. Door de uitdagende scenario’s welke door bureau Vakbekwaamheid worden georganiseerd, is vakbekwaam worden in Zuid-Holland Zuid op het Spinel Veiligheidscentrum echt een uitdaging en een aanvulling op jouw manier van leren.

Kwaliteit

Het evalueren van de leergangen is belangrijk om systematisch de kwaliteit van de leergangen te waarborgen. Een goede evaluatie levert informatie in hoeverre de vooraf beoogde doelen zijn behaald en wat de sterke en verbeterpunten zijn van een leertraject. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om de leergangen te verbeteren. Bij Bureau Vakbekwaamheid geven vijf stappen een tijdsperiode aan in de leergang en luiden als volgt:


Naast het ophalen van evaluaties is ook het resultaat van de leergangen belangrijk. In de tabel de slagingspercentages van 2019 voor manschap en bevelvoerder brand.

Uit de cijfers is op te maken dat Bureau Vakbekwaamheid op de examens rond het landelijk gemiddelde scoort. Hier zijn wij uiteraard zeer trots op. We blijven echter wel kritisch en bekijken daarom hoe we kunnen verbeteren. Dit doen we onder andere door gebruik te maken van (interne) evaluaties, maar ook door de input vanuit regionale en landelijke werkgroepen te verwerken.

Het bureau Vakbekwaamheid stelt alles in het werk om je als deelnemer zo goed mogelijk jouw opleidings- of scholingstraject te laten volgen. We vinden het belangrijk dat je tevreden bent en dat onze dienstverlening zo optimaal mogelijk is. We staan daarom open voor suggesties, opmerkingen of klachten en streven naar een klimaat waarin je hierover in een open sfeer met onze medewerkers (bijvoorbeeld de docent, coördinator of werkplekbegeleider) kunt communiceren.
Mocht je niet tevreden zijn over de inhoud of organisatie van de lessen mag je altijd een klacht indienen. De eerste stap zal altijd zijn om in gesprek met elkaar in gesprek te gaan, de docent of het bureauhoofd kan hierin ondersteunen. Mocht je klacht niet naar jouw tevredenheid opgelost zijn kan je gebruik maken van de klachtenverordening VRZHZ. Download: de klachtenafhandeling VRZHZ.

Bureau Vakbekwaamheid biedt meer leergangen en cursussen voor interne kandidaten aan. Wilt u, als externe kandidaat verdere informatie hierover dan is die te verkrijgen via het mailadres vakbekwaamheid@brw.vrzhz.nl of via het algemene nummer van de Veiligheidsregio ZHZ 088-6365000.

Aanmelden voor een leergang

Kandidaten van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, worden aangemeld via de IB-medewerker in overleg met de OM-er in veiligheidspaspoort, en kunnen overige informatie opvragen bij de coördinator van de leergang.

Kandidaten van externe partijen kunnen via de mail aanmelden voor de dagopleiding bevelvoerder, instructeur en herexamens voor deze twee leergangen. Nadat uw aanmeldingsmail ontvangen is neemt de coördinator contact met de opdrachtgever op.

Kies één van de onderstaande knoppen om aan te melden:

Leergang bevelvoerder
Leergang instructeur


Herexamen leergang bevelvoerder
Herexamen leergang instructeur

Afbeelding 1 Bureau Vakbekwaamheid

Opleidingslocatie

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid organiseert op het Spinel Veiligheidscentrum de meeste leergangen voor vakbekwaam worden.
Afbeelding 3 Bureau Vakbekwaamheid
Afbeelding 4 Bureau Vakbekwaamheid

Delen